Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật được cấp là ai? – Trung Hiếu (Ninh Bình)

Van ban quy pham phap luat la gi

Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bạn Đang Xem: Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

1. Pháp lý là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, quy phạm pháp luật là quy tắc ứng xử chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước hoặc một số đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và được Nhà nước bảo lãnh.

2. Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

– Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa các quy phạm pháp luật, được ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

– Văn bản có quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức – hình thức, trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

(Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

3. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

– Quốc hội: ban hành Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Nghị quyết.

– Ủy ban Thường vụ Quốc hội: ban hành pháp lệnh, nghị quyết.

– Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: ban hành nghị quyết liên tịch.

– Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Xem Thêm : Thị trường là gì? Thị trường trong tiếp thị là gì? Tại sao nên nghiên cứu thị trường?

– Chủ tịch: ra lệnh và quyết định.

– Chính phủ: ban hành Nghị định.

– Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: ban hành nghị quyết chung.

– Thủ tướng Chính phủ: ra quyết định.

– Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: ban hành nghị quyết.

– Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: ban hành thông tư.

– Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: ban hành thông tư.

– Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: ban hành thông tư.

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: ban hành thông tư.

– Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

(Thông tư liên tịch không ban hành giữa Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ)

Xem Thêm : Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng phổ biến

– Tổng Kiểm toán Nhà nước: ra quyết định;

– Hội đồng nhân dân các cấp: ban hành nghị quyết;

– Ủy ban nhân dân các cấp: ra quyết định.

– Chính quyền địa phương trong các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

4. Ngôn ngữ, kỹ thuật của văn bản quy phạm pháp luật

Ngôn ngữ, kỹ thuật của văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) như sau:

– Ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật là tiếng Việt.

Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật phải chính xác, phổ biến, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu.

– Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung, không quy định lại các nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác.

– Tùy theo nội dung, văn bản quy phạm pháp luật có thể được sắp xếp theo mục, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm; Mục, chương, mục, tiểu mục, bài viết trong văn bản quy phạm pháp luật phải có tên. Không quy định các chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có nội dung mới.

– Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Chính phủ quy định thủ tục, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền khác và người quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Diễm My

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Thương mại là gì? Đặc điểm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *