Tuổi trẻ là gì? Vai trò, quyền và nghĩa vụ của những người trẻ tuổi là gì?

Tuổi trẻ là gì? Tiếng Anh Thanh thiếu niên là gì? Vai trò, quyền và nghĩa vụ của những người trẻ tuổi là gì? Các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của thanh niên là gì?

Những người trẻ tuổi là một lực lượng trẻ, nhiệt huyết trong xã hội. Lực lượng này đóng vai trò quan trọng, mang lại nguồn nhân lực có tư duy đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Luật Thanh niên quy định các chủ thể của giai cấp thanh niên, cùng với các quyền và nghĩa vụ được trao trong trách nhiệm với đất nước. Vai trò của thanh niên được ghi dấu ấn trong các hoạt động của Công đoàn và Đảng cũng như trong các tổ chức xã hội. Thể hiện vai trò, trách nhiệm trong học tập, lao động, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước,…

Bạn Đang Xem: Tuổi trẻ là gì? Vai trò, quyền và nghĩa vụ của những người trẻ tuổi là gì?

Cơ sở pháp lý: Luật Thanh niên 2020.

Tuoi tre la gi Vai tro quyen va nghia vu

Tư vấn pháp lý trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Tuổi trẻ là gì?

Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, mang lại sức trẻ, sự sáng tạo cũng như tiềm năng phát triển kinh tế. Đây là lực lượng hùng mạnh có những đóng góp to lớn, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển, xây dựng đất nước. Vai trò được thể hiện trong suy nghĩ, nhu cầu và mục tiêu thể hiện bản thân.

Tùy theo điều kiện kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia và mục đích mà mỗi quốc gia, tổ chức sẽ có những quy định, cách thức xác định độ tuổi thanh niên khác nhau. Tuy nhiên, các lực lượng này có thể tham gia vào lao động và sản xuất theo quy định của pháp luật. Từ đó mang lại ý nghĩa trong học tập, nhận thức và ứng dụng vào thực tiễn.

Tại Việt Nam, Điều 1 Luật Thanh niên 2020 quy định về độ tuổi thanh niên như sau:

“Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.”

Theo đó, có thể hiểu rằng những người trẻ tuổi là những người từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi. Quy định về độ tuổi có liên quan và ràng buộc đối với các hoạt động của thanh niên trong tổ chức công đoàn. Đây là độ tuổi trưởng thành của con người, trẻ trung, khỏe mạnh, năng động và nhiệt tình. Việc học tập, tu luyện, rèn luyện cũng như nhu cầu tự khẳng định bản thân rất cao. Đóng góp chung cho nền kinh tế và sự nghiệp phát triển đất nước.

Ở Việt Nam, tháng thứ 3 hàng năm là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần hung hăng, tình nguyện, sáng tạo của các bạn trẻ. Đặc biệt, thành tích và hoạt động được ghi nhận để khen thưởng. Từ đó mang đến một phong trào sôi động, lý tưởng đúng đắn trong các hoạt động của giới trẻ. Để thanh niên tham gia các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

2. Thanh niên Anh là gì?

Thanh niên Anh là Thanh niên.

3. Vai trò, qQuyền và nghĩa vụ của thanh niên?

Nội dung này được quy định tại Điều 4 Luật Thanh niên 2020. Phù hợp:

Điều 4. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên Được xác định bao gồm:

– Tuổi trẻ là lực lượng xã hội to lớn, gây sốc, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

– Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Vai trò được khẳng định vì sự nghiệp, lý tưởng xây dựng đất nước.

Ngoài ra, Điều 5 Luật Thanh niên 2020 quy định 7 nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, cụ thể:

Xem Thêm : Thu nhập là gì? Khái niệm nợ được hiểu như thế nào?

– Quyền và nghĩa vụ của thanh niên được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật

– Không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên.

– Nhà nước, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân tạo điều kiện để thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

– Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên phải bảo đảm mục tiêu phát triển thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên thực hiện, thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và phát huy năng lực của mình. Thanh niên được phát triển hoặc lồng ghép trong chính sách của các ngành, ngành, địa phương.

– Việc xây dựng và thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên phải bảo đảm sự tham gia của thanh niên. Phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến và tham vọngns của những người trẻ tuổi.

– Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia các hoạt động hướng về Tổ quốc và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

– Gia công kat đồng thời, nghiêm khắc với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm của mình theo quy định của Luật này.

4. Quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của thanh niên:

Thứ nhất: Trong học tập:

– Được giáo dục và bình đẳng trong các cơ hội học tập. Qua đó nâng cao chất lượng tổng thể của thanh niên trong xã hội, nâng cao và nâng cao trình độ ứng dụng và tiếp cận tri thức.

– Tích cực học tập để hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và vươn lên học tập ở trình độ cao hơn. Cung cấp nhận thức lý thuyết và thực tiễn tốt. Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn và chuyên môn. Luôn tham gia học hỏi, nỗ lực phát huy năng lực của bản thân. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa học đường, trung thực trong học tập.

– Tham gia các chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập. Đổi mới và mang lại hiệu quả của các phương pháp học tập tiến bộ và phù hợp dựa trên ứng dụng công nghệ và điện tử.

Thứ hai: Trong lao động:

– Lao động để lập nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng đất nước. Phải tham gia lao động để nâng cao chất lượng cuộc sống, để có thu nhập ổn định. Cũng như đảm bảo khả năng tiếp cận tốt với nhu cầu ngày càng cao.

– Chủ động tiếp cận thông tin thị trường lao động. Không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng và kỹ năng công việc. Cũng như học tập để đạt được các chức danh, vị trí công việc cao hơn. Lựa chọn những công việc, nơi làm việc phù hợp với khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội. Cũng như phản ánh hiệu quả của việc tham gia và cống hiến lao động cho nền kinh tế.

– Đào tạo tác phong công nghiệp, năng lực quản lý và kinh doanh, tuân thủ kỷ luật lao động. Ngày càng chuyên nghiệp trong thị trường mở rộng, hội nhập nhiều thành phần kinh tế. Thúc đẩy các sáng kiến và cải tiến kỹ thuật. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ. Cũng như các điều chỉnh, tác động để đảm bảo sự đồng đều về kinh tế giữa các vùng miền khác nhau.

Thứ ba: Bảo vệ Tổ quốc:

– Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao cả của các bạn trẻ. Đây cũng là điều kiện và môi trường để các bạn trẻ phát triển và bảo vệ quyền lợi của mình.

– Được đào tạo về các chương trình giáo dục quốc phòng. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia vào môi trường quân sự rèn luyện tư tưởng, ý chí, tác phong, sức khỏe,…. Tham gia lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật.

– Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chủ động, sáng tạo. Giữ gìn bí mật nhà nước, đấu tranh chống mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Xem Thêm : FDI là gì? Quy định về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam?

Thứ tư: Trong hoạt động khoa học và công nghệ và bảo vệ tài nguyên và môi trường:

– Nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tiếp cận và ứng dụng các phát triển kinh tế mới.

– Trung thực, hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công nghệ. Mang lại chất lượng được nâng cao cho ngành kỹ thuật và khoa học chung của đất nước.

– Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên. Chống lại các hành vi hủy hoại tài nguyên và môi trường. Bảo vệ tốt nhất điều kiện sống và làm việc của người dân.

Thứ năm: Trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí:

– Được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí, giải trí lành mạnh. Tham gia vào các phong trào tập thể, đoàn kết, xây dựng và kỷ luật cao.

– Thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong và tác phong văn hóa. Thực hiện lối sống văn minh, xây dựng cộng đồng văn hóa.

– Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ di sản văn hóa. Mang đậm vẻ đẹp và truyền thống dân tộc lâu đời. Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng.

Thứ sáu: Trong bảo vệ sức khỏe, hoạt động thể chất và thể thao:

– Được bảo vệ, chăm sóc, hướng dẫn nâng cao sức khỏe, kỹ năng sống lành mạnh, phòng chống dịch bệnh. Duy trì sức khỏe, có tinh thần trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh do tổ chức sinh hoạt hiệu quả.

– Chăm sóc phát triển thể chất, tham gia các hoạt động thể chất, thể thao, rèn luyện thể chất.

– Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các soc kháctệ nạn ial.

Thứ bảy: Trong hôn nhân và gia đình:

– Được giáo dục về hôn nhân và gia đình. Thực hiện hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, xây đắp gia đình hạnh phúc. Gắn với kiến thức hôn nhân gia đình theo quy định của pháp luật, theo chuẩn mực đạo đức.

– Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của các gia đình Việt. Thể hiện trong những vẻ đẹp truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ. Tôn trọng ông bà, cha mẹ và người lớn tuổi. Chăm sóc, giáo dục con cái và con cái của bạn trong gia đình. Qua đó đưa một thế hệ thanh niên chất lượng đến tương lai của đất nước.

– Mẫu mực thi hành pháp luật về hôn nhân và gia đình, dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Thứ tám: Trong quản lý nhà nước và xã hội:

– Nâng cao ý thức công dân và thực thi pháp luật. Thực hiện các quy định trong hoạt động của tổ chức quản lý nhà nước. Góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

– Được đề cử, đề cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật. Bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà mình quan tâm. Tham gia bộ máy nhà nước nếu có năng lực, lý tưởng đạt chuẩn theo quy định. Tham gia góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và các chính sách, pháp luật khác.

– Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thể hiện sự trẻ trung, kỹ năng thuyết phục trong nhận thức và tiếp cận lý tưởng đúng đắn của quản lý nhà nước.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Đa cấp là gì? Khi nào…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *