Tù chung thân là gì? Tù chung thân có phải là bản án tử hình không?

Tù chung thân là hình phạt tù vô thời hạn đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng không đến mức của hình phạt tử hình. Vậy tù chung thân có phải là tù chung thân? Minh Khuê Law sẽ đưa ra những lời khuyên và câu trả lời cụ thể về án tù chung thân:

1. Khái niệm về tù chung thân

Tù chung thân là hình phạt tù vô thời hạn đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng không đến mức hình phạt tử hình, không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Bạn đang xem bài: Tù chung thân là gì? Tù chung thân có phải là bản án tử hình không?

Mặc dù nó cũng là một hình phạt cho tước quyền tự do, nhưng nó được coi là một loại hình phạt đặc biệt tương tự như án tử hình, do tính đặc thù nghiêm ngặt của nó (vô thời hạn). Hình phạt này được áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức tử hình. Hình phạt š này không được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Tù chung thân là một hình phạt cần thiết trong hệ thống hình sự hiện nay của Việt Nam. Sự cần thiết này xuất phát từ thực tế tình hình tội phạm và yêu cầu của cuộc chiến chống tội phạm. Đây là một hình phạt thay thế cho việc giảm án tử hình.

Bản chất vô thời hạn của tù chung thân không phải là tuyệt đối. Người bị kết án tù chung thân vẫn có thể không phải chấp hành hình phạt tù chung thân nhưng có thể được giảm thời hạn vì phục hồi chức năng tốt. Với mức giảm tối đa, những người bị kết án tù chung thân chỉ phải thực sự chấp hành 20 năm tù.

Do tính chất nghiêm khắc của tù chung thân, Bộ luật Hình sự Việt Nam không cho phép áp dụng hình phạt này đối với người chưa thành niên phạm tội (khoản 2 Điều 39, khoản 5 Điều 91 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).

2. Quy định về tù chung thân

Với bản chất là hình phạt nặng hơn hình phạt tù có thời hạn và nhẹ hơn hình phạt tử hình, tù chung thân giúp bạn có thể thực hiện cách xử lý tội phạm phù hợp với thực tế phức tạp và đa dạng của tình hình tội phạm. Thông thường trong thực tế, tù chung thân được áp dụng đối với các trường hợp phạt tù (thậm chí tối đa là hai mươi năm) vẫn nhẹ nhưng hình phạt tử hình là không cần thiết.

Về mặt pháp lý, giữa tù chung thân và tử hình không có ranh giới rõ ràng về các điều kiện áp dụng. Điều 39 Bộ luật Hình sự quy định về việc áp dụng tù chung thân theo hình thức chung: “… được áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức tử hình.” Đối với phần lớn các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, Bộ luật Hình sự thường quy định cả tù chung thân và tử hình trong cùng một hình phạt để Tòa án lựa chọn áp dụng cho các trường hợp phạm tội cụ thể.

Do đó, việc áp dụng đúng hình phạt tù chung thân đòi hỏi Tòa án phải phân tích vụ án một cách cụ thể, áp dụng phương pháp xử lý phù hợp với chính sách phạm tội của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu riêng biệt về phòng ngừa và phòng ngừa chung.

Theo quy định tại Điều 63 Bộ luật Hình sự năm 2015, người bị kết án tù chung thân nếu đã chấp hành hình phạt trong một thời gian nhất định, có tiến bộ và đã bồi thường một phần nghĩa vụ dân sự thì theo yêu cầu của cơ quan thi hành hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn xử phạt.

Trong:

– Thời gian thụ lý để xét xử lần đầu là 12 năm tù chung thân.

– Một người có thể được giảm nhiều lần. Đặc biệt, người bị kết án tù chung thân, lần đầu tiên được giảm xuống còn 30 năm, mặc dù được giảm nhiều lần nhưng phải bảo đảm thời hạn tù thực tế là 20 năm.

– Trường hợp một người bị kết án về nhiều tội danh bao gồm cả tội phạm bị kết án tù chung thân thì Tòa án chỉ xem xét giảm lần đầu xuống còn 30 năm tù sau khi chấp hành xong 15 năm tù mà mặc dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian thực tế bị phạt tù là 25 năm.

Như vậy, một người bị kết án tù chung thân, nếu được phục hồi tốt và đã được bồi thường một phần nghĩa vụ dân sự thì có thể xem xét giảm mức án xuống mức tù có thời hạn. Tuy nhiên, họ vẫn phải ngồi tù 20 hoặc 25 năm để được đoàn tụ với gia đình.

Để được giảm án, người bị kết án tù chung thân phải có đủ các điều kiện sau đây:

Bài liên quan: Hạn chót là gì? Thời hạn có thường bị sa thải không?

– Điều kiện thời gian:

Thời gian thụ án để xét xử lần đầu là 12 năm tù chung thân.

– Có rất nhiều tiến bộ

– Bồi thường một phần cho nghĩa vụ dân sựNs

3. Ra tù trước thời hạn

Ngoài tù chung thân, hình phạt tù còn bao gồm thời hạn tù quy định tại Điều 38 BLHS 2015 với hình phạt từ 03 tháng đến 20 năm. Thời hạn tù tối đa là 20 năm

Erysipelasn 1 Điều 66 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định về ân xá có điều kiện như sau:

1. Người đang chấp hành hình phạt tù về tội nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đã được giảm thời hạn tù hoặc người đang chấp hành hình phạt tù về tội ít nghiêm trọng thì được ra tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người phạm tội lần đầu; b) Có nhiều tiến bộ và ý thức phục hồi chức năng tốt;

c) Có nơi cư trú rõ ràng; d) Đã hoàn thành việc xử phạt bổ sung hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, án phí;

đ) Đã chấp hành ít nhất một giây của một thời hạn hoặc ít nhất 15 năm trong trường hợp tù chung thân nhưng đã được giảm xuống mức tù có thời hạn. Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người từ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng thì phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi phải chấp hành ít nhất một phần ba thời hạn tù hoặc ít nhất 12 năm trong trường hợp bị phạt. tù chung thân nhưng được giảm xuống mức tù có thời hạn;

đ) Không thuộc một trong các vụ án hình sự quy định tại khoản 2 Điều này.

Trong đó, khoản 2 Điều 66 không áp dụng quy định về phạt tù sớm đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Bị kết án về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phá hoại hòa bình, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh, tội phạm khủng bố…

– Người bị kết án tử hình được ân xá hoặc không chấp hành hình phạt tử hình.

Theo quy định trên, người bị kết án tù chung thân nhưng đã được giảm án có thể được trả tự do trước thời hạn nếu phạm tội lần đầu, có ý thức cải tạo tốt,… và chấp hành ít nhất 12 đến 15 năm tù. Ngoài ra, những người có quyền giảm án tử hình xuống tù chung thân không được trả tự do trước thời hạn.

4. Tù chung thân có thể được ân xá đặc biệt

Bài liên quan: Thuộc địa là gì? Phân biệt giữa chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc?

Ân xá là đặc quyền của nhà nước trong việc xóa bỏ trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt đối với người phạm tội, thể hiện chính sách nhân đạo của nhà nước chúng ta đối với người phạm tội, mở ra cho người phạm tội khả năng ăn năn, cải tạo, giáo dục để trở nên hữu ích cho xã hội và nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Đặc xá 2018, ân xá đặc biệt là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Tổng thống quyết định phóng thích tù nhân trước thời hạn cho một người bị kết án tù có thời hạn, tù chung thân trong một sự kiện lớn hoặc ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đặc biệt, người được miễn chấp hành hình phạt còn lại nhưng không được xóa ngay tiền án tiền sự và vẫn còn tiền án tiền sự trong tiền án.

Để nhận được ân xá đặc biệt, người nộp đơn phải có văn bản đề nghị ân xá đặc biệt gửi cho Tổng thống và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11 Luật Ân xá Đặc biệt như:

– Có nhiều tiến bộ, có ý thức phục hồi tốt và được phân loại là chấp hành hình phạt tù tốt hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự;

Đã chấp hành hình phạt tù ít nhất 14 năm trong trường hợp đã được giảm xuống mức tù chung thân.

Người bị kết án phá hoại việc thực hiện chính sách kinh tế – xã hội; tội phá hoại chính sách đoàn kết; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm… chấp hành hình phạt tù ít nhất 17 năm tù chung thân nhưng được giảm xuống còn thời hạn tù.

Trong trường hợp, sau khi được giảm đến một thời hạn tù, thời hạn tù được giảm thêm thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành hình phạt tù.

– Khi được ân xá không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự…

Tóm lược: Nếu việc phục hồi chức năng tốt và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, người bị kết án tù chung thân có thể được giảm án, trả tự do trước thời hạn hoặc được ân xá mà không cần phải đi prison cho cuộc sống.

5. Giảm án chung thân nếu được phục hồi tốt

Theo quy định tại Điều 63 Bộ luật Hình sự năm 2015, người bị kết án tù chung thân nếu đã chấp hành hình phạt trong một thời gian nhất định, có tiến bộ và đã bồi thường một phần nghĩa vụ dân sự thì theo yêu cầu của cơ quan thi hành hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn xử phạt.

Trong:

– Thời gian thụ lý để xét xử lần đầu là 12 năm tù chung thân.

– Một người có thể được giảm nhiều lần. Đặc biệt, người bị kết án tù chung thân, lần đầu tiên được giảm xuống còn 30 năm, mặc dù được giảm nhiều lần nhưng phải bảo đảm thời hạn tù thực tế là 20 năm.

– Trường hợp người bị kết án nhiều lần bao gồm tội bị kết án tù chung thân, Tòa án chỉ xem xét giảm lần đầu xuống còn 30 năm sau khi chấp hành xong 15 năm tù mà mặc dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm mức án tù chung thân thực tế là 25 năm.

Như vậy, một người bị kết án tù chung thân, nếu được phục hồi tốt và đã được bồi thường một phần nghĩa vụ dân sự thì có thể xem xét giảm mức án xuống mức tù có thời hạn. Tuy nhiên, họ vẫn phải ngồi tù 20 hoặc 25 năm để được đoàn tụ với gia đình.

Trang chủ: https://luatthienminh.com.vn
Bài này thuộc chuyên mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT? Trong giao thông đường bộ, chúng ta thường thấy các…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *