Trợ giảng là gì? Vai trò, nhiệm vụ, mô tả công việc trợ giảng

Trợ giảng là gì? Vai trò, nhiệm vụ và công việc của trợ giảng là gì?

Trong quá trình giảng dạy, bên cạnh đội ngũ giảng viên còn có sự tham gia của các trợ giảng. Trợ giảng có vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy. Hiện nay, pháp luật đã quy định chi tiết về hoạt động của trợ giảng trong quá trình giảng dạy.

Bạn đang xem bài: Trợ giảng là gì? Vai trò, nhiệm vụ, mô tả công việc trợ giảng

Tư vấn pháp lý miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

* Cơ sở pháp lý:

– Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018;

– Thông tư số 20/2020/TT- BGDĐT ngày 27/7/2020 bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế làm việc của giảng viên của cơ sở giáo dục đại học.

– Thông tư số 40/2020/TT- BGDĐT ngày 26/10/2020 bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy tắc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm, bố trí lương đối với cán bộ giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.

1. Trợ giảng là gì?

Tại khoản 2 Điều 54 Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018 quy định như sau:

Bài liên quan: Phân biệt giữa “nơi cư trú”, “thường trú”, “tạm trú”

“2. Chức danh giảng viên bao gồm trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư.”

Do đó, trợ giảng hoạt động như một loại giảng viên trong giảng dạy tại trường đại học. Nếu được phân tích từ tên, thì từ “viện trợ” ở đây được hiểu là “hỗ trợ”. Do đó, trợ giảng được hiểu là những người đóng vai trò hỗ trợ trong giảng dạy cùng với các giảng viên chính, phó giáo sư và giáo sư. Những cá nhân này chưa đóng một vai trò quan trọng trong giảng dạy, mà chỉ là người hỗ trợ.  Là giảng viên, trợ giảng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Giáo dục đại học năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2018, cụ thể đây là những cá nhân có thân phận, phẩm chất, đạo đức rõ ràng, có sức khỏe, trình độ đáp ứng yêu cầu theo luật định. Các bằng cấp mà trợ giảng phải đáp ứng nêu tại đây được quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Giáo dục đại học năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2018 là trợ giảng có trình độ đại học trở lên.

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 40/2020/TT- BGDĐT ngày 26/10/2020 bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy tắc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm, bố trí tiền lương đối với cán bộ giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập Quy định về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của trợ giảng bao gồm các tiêu chí sau:

– Nắm vững các kiến thức cơ bản của môn học được giao để hướng dẫn thực hành, thực nghiệm, thực hành và có kiến thức chung về một số môn học liên quan trong chuyên ngành đào tạo; (điểm a)

Mặc dù không đóng vai trò chính trong hoạt động giảng dạy như giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, trợ giảng cũng có một số hoạt động liên quan đến giảng dạy, liên quan đến nội dung giảng dạy. Do đó, nếu giảng viên không có hiểu biết về nội dung giảng dạy thì rất khó để truyền đạt nội dung bài học cho người học, hoặc giao tiếp sai,… từ đó sẽ không có sự đảm bảo về chất lượng giáo dục. Do đó, yếu tố hiểu biết về nội dung giảng dạy được giao được đặt làm tiêu chí hàng đầu trong các tiêu chí về năng lực chuyên môn và chuyên môn, nghiệp vụ.

– Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình của các đối tượng được giao trong chuyên ngành đào tạo. Xác định thực tiễn và xu hướng phát triển đào tạo, nghiên cứu các chuyên ngành trong và ngoài nước; (điểm b)

Ngoài việc hiểu rõ nội dung môn học, trợ giảng còn phải nắm rõ mục tiêu, kế hoạch,… về các chương trình đào tạo. Việc đào tạo hiện tại có thể được chia thành các mục tiêu ứng dụng hoặc mục tiêu nghiên cứu. Khi trợ giảng hiểu mục tiêu và kế hoạch giảng dạy,… Giúp trợ giảng có cái nhìn tổng quát nhất về chương trình đào tạo, từ đó vận dụng kiến thức của bản thân cho phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đào tạo, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, việc đào tạo luôn đi kèm với thực hành, một trợ giảng cũng phải nắm bắt được những vấn đề này để phù hợp với thực tiễn đào tạo.

– Sử dụng hiệu quả, an toàn cơ sở vật chất dạy học và thiết bị dạy học (hạng c)

Cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy không thể thiếu trong hoạt động giảng dạy tại các trường đại học như projectors, diễn giả, v.v., giúp cho việc giảng dạy hiệu quả, để giáo viên có thể truyền đạt những kiến thức cần thiết, để người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Trợ giảng phải biết cách sử dụng các thiết bị này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bài liên quan: Hành chính công là gì? Dịch vụ hành chính công trong hành chính Việt Nam?

– Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ trợ giảng (hạng III). (điểm d)

Ứng dụng công nghệ thông tin là tất yếu trong xu hướng hiện nay. Các phương pháp giảng dạy truyền thống sẽ không còn hiệu quả như trước đây trong thời đại ngày nay. Ứng dụng công nghệ thông tin có thể được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau như dạy học trực tuyến, giao bài tập, tiếp nhận kết quả bài tập trực tuyến,…. Ngoài ra, xu hướng hội nhập cũng đòi hỏi người dân phải nói về nguồn cung và các cá nhân làm việc trong lĩnh vực giáo dục nói riêng phải có trình độ ngoại ngữ. Và trợ giảng cũng vậy, việc sử dụng ngoại ngữ vừa giúp nâng cao năng lực của trợ giảng, vừa giúp trợ giảng chất lượng hơn, đáp ứng nhu cầu giáo dục.

2. Vai trò, nhiệm vụ, công việc của trợ giảng:

Vai trò, nhiệm vụ, công việc của trợ giảng được quy định tại Điều 2 Thông tư số 20/2020/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế làm việc của giảng viên của cơ sở giáo dục đại học và Điều 4 Thông tư số 40/2020/TT- BGDĐT ngày 26/10/2020 bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy tắc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm, bố trí tiền lương đối với cán bộ giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập. Cụ thể, nhiệm vụ, công việc của trợ giảng như sau:

– Hỗ trợ giảng viên (hạng III), giảng viên chính (hạng II), giảng viên cao cấp (hạng I) trong hoạt động giảng dạy, bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, dạy kèm, hướng dẫn phân công, thảo luận, thí nghiệm, thực hành, thực hành và chấm điểm; (điểm a khoản 1 Điều 4)

Giảng viên là người trực tiếp tiến hành các hoạt động giảng dạy trên giảng đường. Thông thường, việc giảng dạy phải được chuẩn bị rất lâu và với khối lượng công việc lớn, để trợ giảng có trách nhiệm hỗ trợ giảng viên từ việc chuẩn bị bài giảng. Và khi việc giảng dạy được tiến hành trực tiếp, trợ giảng sẽ tiến hành dạy kèm cho giáo viên, ví dụ như giúp giáo viên dạy theo sự phân công, chủ yếu bằng nội dung đơn giản,… Bên cạnh đó, trợ giảng cũng là người trực tiếp hướng dẫn các bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành, thực tập cho sinh viên, học viên. Số lượng sinh viên tại các trường đại học thường đông, rất khó để giảng viên thực hiện hướng dẫn cho tất cả sinh viên và người học nghề. Khi đó, trợ giảng sẽ đóng vai trò hỗ trợ giảng viên trong việc hướng dẫn sinh viên, giải đáp các thắc mắc trong các môn học, học viện của sinh viên trong quá trình học tập. Và trợ giảng còn giúp giảng viên trong quá trình giảng dạy tích lũy thêm kinh nghiệm giảng dạy, tìm phương pháp giảng dạy, trao đổi với sinh viên để sau này.

– Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia các hoạt động thực tiễn nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; (điểm b khoản 1 Điều 4)

Nâng cao trình độ, chuyên môn và tính chuyên nghiệp là điều không thể thiếu. Học tập và bồi dưỡng là điều tất yếu, để nâng cao chuyên môn của trợ giảng, mở rộng kiến thức, có khả năng cung cấp kiến thức cho sinh viên và việc nâng cao kiến thức này cũng giúp phục vụ cho công việc của trợ giảng trong tương lai. Đồng thời, khi trình độ của trợ giảng được cải thiện sẽ giúp các hoạt động giảng dạy được cải thiện hiệu quả. Đồng thời, việc tham gia các hoạt động thực tiễn giúp trợ giảng có cái nhìn thực tế, ứng dụng giảng dạy vào thực tiễn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trường đại học.

– Tham gia quản lý, làm việc của Đảng, các đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học công lập và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Không chỉ tham gia các hoạt động giảng dạy, trợ giảng còn tham gia các hoạt động quản lý khác trong công tác của trường như quản lý học sinh, công tác Đảng, công tác đoàn,… theo sự phân công của nhà trường. Sự tham gia này nhằm giúp nhà trường quản lý học sinh và sinh viên, đồng thời có được kinh nghiệm quản lý cho các trợ giảng.

Trang chủ: https://luatthienminh.com.vn
Bài này thuộc chuyên mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT? Trong giao thông đường bộ, chúng ta thường thấy các…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *