Thuộc địa là gì? Phân biệt giữa chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc?

Chủ nghĩa thực dân là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Chủ nghĩa đế quốc là gì? Sự khác biệt giữa chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc là gì?

Chủ nghĩa thực dân hay chủ nghĩa thực dân được nhắc đến rất nhiều trong giai đoạn trước. Khi các nước lớn xâm lược, kiểm soát các quốc gia khác. Quan trọng hơn là mong muốn nắm giữ, thống trị và nhận lợi ích kinh tế của các nước bị xâm lược đó. Chủ nghĩa đế quốc cũng thực hiện các hoạt động hung hăng, thể hiện sức mạnh và mở rộng sự thống trị của mình ra ngoài lãnh thổ. Đây cũng là bản chất mang lại sự khác biệt giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân. Chúng ta hãy tìm hiểu các đặc điểm phân biệt hai điều này trong chế độ cũ.

Bạn Đang Xem: Thuộc địa là gì? Phân biệt giữa chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc?

Tư vấn pháp lý trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Chủ nghĩa thực dân là gì?

Chủ nghĩa thực dân thể hiện tình hình của một thời kỳ chiến tranh xâm lược kéo dài. Trong đó, các quốc gia lớn tiến hành các cuộc xâm lược, cũng như khai thác các thuộc địa. Chủ nghĩa thực dân được tiến hành, xác định các mục đích cụ thể.

Ức chế là ý tưởng cơ bản trong chủ nghĩa thực dân. Vào thời điểm đó, các quốc gia hùng mạnh hơn xâm lược, chiếm đóng và ức chế các hoạt động tổ chức kinh tế, xã hội và chính trị,… của các quốc gia khác.

Một quốc gia cố gắng chinh phục và cai trị các khu vực khác trong trường hợp của chủ nghĩa thực dân. Bản chất của quản trị là đặc trưng của chủ nghĩa thực dân. Kể từ đó, nhu cầu khai thác tiềm năng kinh tế và cướp bóc của cải được thực hiện mạnh mẽ.

Nguồn gốc của chủ nghĩa thực dân:

Trên thực tế, chủ nghĩa thực dân được cho là có nguồn gốc từ châu Âu. Nó bắt đầu khi người châu Âu quyết định thành lập các thuộc địa để tìm kiếm mối quan hệ thương mại tốt hơn. Họ tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, coi các nước nhỏ như thuộc địa để khai thác lợi ích kinh tế, làm giàu cho đất nước của họ.

Mọi người có xu hướng di chuyển với số lượng lớn trong trường hợp của chủ nghĩa thực dân. Bởi họ không muốn sống trong hoàn cảnh bị cai trị, bóc lột. Họ cũng có xu hướng thành lập các nhóm và trở thành người định cư. Do đó, trong thời kỳ này, người di cư đến các quốc gia và vùng lãnh thổ khác rất nhiều.

Quan sát:

Do đó, chủ nghĩa thực dân thể hiện các đặc điểm cho sự tiến hóa: khi một quốc gia hùng mạnh chinh phục một quốc gia khác. Đặc biệt, mục đích của nghề nghiệp không phải vì họ chỉ muốn kiểm soát đất nước, mà còn vì họ muốn lấy mục đích kinh tế của sự giàu có của quốc gia đó. Nhu cầu mở rộng thuộc địa càng nhiều lao động, nó càng tìm thấy nhiều lợi nhuận và nhặt rác cho nền kinh tế.

Hãy nghĩ về tất cả các thuộc địa cũ của Anh trên thế giới. Khi Anh xâm lược các quốc gia này, họ đã để lại nguồn gốc của mình ở đó khi một số gia đình định cư ở các quốc gia này. Các thuộc địa được khai thác dựa trên tiềm năng và năng lực phát triển kinh tế. Sau đó, họ sử dụng sự giàu có của các quốc gia này và cũng xây dựng một cấu trúc thương mại bằng cách sử dụng các quốc gia này. Từ đó, người Anh đã nhận được tài liệu tuyệt vời từ khai thác thuộc địa.

2. Thuật ngữ tiếng Anh?

Xem Thêm : Nhận thức là gì? Nhận thức cảm giác là gì? Quan điểm về nhận thức

Thực dân Anh là Thuộc địa.

Chủ nghĩa thực dân Anh là Chủ nghĩa thực dân.

Chủ nghĩa đế quốc Anh là Chủ nghĩa đế quốc.

3. Chủ nghĩa đế quốc là gì?

Chủ nghĩa đế quốc khác biệt theo nghĩa là một đế chế được tạo ra đầu tiên. Ở đó, bởi vì các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa thiết lập các thỏa thuận, thông luật. Do đó, cuộc xâm lược và chiếm đóng của các quốc gia khác để mở rộng vương quốc được thực hiện bởi quốc gia lớn hơn. Dần dần phạm vi của nó bắt đầu dang rộng đôi cánh sang các khu vực khác, nhằm mở rộng sự thống trị của nó sang các quốc gia và khu vực lân cận.

Học thuyết này chỉ thực hiện bước thống trị, cai trị các quốc gia khác. Ở đó sức mạnh của quốc gia này cao hơn, hùng mạnh hơn. Trong khi nó đã không thực hiện bóc lột kinh tế hoặc khai thác bất cứ thứ gì từ các nước thuộc địa.

Đặc trưng bằng cách đi xâm lược, để thực hiện quyền lực thống trị:

Bạn phải hiểu rằng, trong chủ nghĩa đế quốc, một đế chế hay một quốc gia rất hùng mạnh sẽ chinh phục một quốc gia khác để thực thi quyền lực. Ở đây, quốc gia mạnh hơn thể hiện sức mạnh của mình để đe dọa các quốc gia khác. Nó biểu hiện giống như sức mạnh của cá lớn, bắt nạt những con cá nhỏ hơn để cho thấy nó mạnh mẽ, hùng vĩ như thế nào.

Đó là lý do tại sao, trong chủ nghĩa đế quốc, mọi người cố gắng tránh xa việc di chuyển đến đất nước và thành lập các nhóm hoặc quyết định trở thành người định cư lâu dài. Người dân của các nước bị xâm lược vẫn chọn ở lại đất nước của họ. Bởi vì họ không phải trở thành nô lệ, không mang những đặc điểm đen tối giống như người dân các nước thuộc địa.

Nói cách khác, trong chủ nghĩa đế quốc, đế chế không có kế hoạch. định cư ở đất nước mà họ đã chinh phục. Họ cũng không bóc lột, cướp bóc của cải, tìm kiếm năng lực kinh tế.

Kiểm soát chủ quyền, mở rộng lãnh thổ:

Chủ nghĩa đế quốc là tất cả về việc thực hiện toàn quyền kiểm soát các vùng đất hoặc quốc gia khác hoặc các vùng đất lân cận bằng cách chinh phục hoàn toàn. Khi đó, họ chỉ muốn thể hiện sức mạnh và sức mạnh của một quốc gia rộng lớn hơn. Các nước nhỏ bị kiểm soát, vì vậy không dám nghĩ đến đấu tranh.

Đó là tất cả về việc thể hiện chủ quyền và không có gì khác. Quyền lực, quyền lực là điều mà chủ nghĩa đế quốc quan tâm. Đất nước này quan tâm đến việc nắm quyền lực và thực hiện quyền kiểm soát bằng chủ quyền. Do đó, giai cấp thống trị hoàn toàn không quan tâm đến việc người dân có quan tâm đến việc chuyển đến đất nước hay không. Cũng như không gây khó khăn, xóa bỏ quyền lợi của người dân.

Họ chỉ đơn giản là lưu tâm đến việc thống trị đất đai hoàn toàn. Họ muốn mở rộng quyền lực của mình sang các quốc gia hoặc khu vực xung quanh. Qua đó thể hiện sức mạnh của quốc gia đó trong khu vực. Đây là mấu chốt của chủ nghĩa đế quốc.

4. Sự khác biệt giữa chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc là gì?

Xem Thêm : Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là gì? Các dấu hiệu như thế nào?

Sự khác biệt giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cũng giống như sự khác biệt giữa ý tưởng và thực tiễn. Bởi vì ý tưởng trên thực tế tạo ra chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa đế quốc là một ý tưởng, khi bạn chỉ muốn thể hiện sức mạnh của mình. Chủ nghĩa thực dân là hành động hoàn toàn. Bởi họ muốn khai thác, tìm kiếm nhiều lợi ích hơn trong thực tế. Chủ nghĩa thực dân là điều không thể tránh khỏi sau một thời gian dài đi theo con đường của chủ nghĩa đế quốc.

Chủ nghĩa thực dân và Chủ nghĩa đế quốc là hai thuật ngữ chủ yếu đề cập đến sự thống trị kinh tế của một quốc gia cụ thể. Vào thời điểm đó, bản chất của quản trị và kiểm soát chính trị và quân sự được thể hiện nổi bật nhất. Mặc dù, cả hai đều gợi ý về sự thống trị chính trị, chúng phải được coi là hai từ khác nhau truyền đạt các giác quan khác nhau. Trường hợp kết quả cuối cùng đạt được là khác nhau, trong bản chất hình thành của hai chế độ này.

Chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân là hai khái niệm có liên quan chặt chẽ với nhau. Như trong các giai đoạn lịch sử, những học thuyết này đã mang lại nhiều cuộc chiến tranh và kháng chiến. Đó là lý do tại sao mọi người cảm thấy hơi khó hiểu sự khác biệt giữa chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc.

4.1. Định nghĩa về chủ nghĩa thực dân, đế quốc:

Chủ nghĩa đế quốc là khi một quốc gia hoặc một đế chế bắt đầu ảnh hưởng đến các quốc gia khác bằng cách sử dụng sức mạnh của nó. Mang đặc trưng quyền lực, quyền lực để đàn áp, đàn áp các nước khác.

– Chủ nghĩa thực dân là khi một đế chế hoặc một quốc gia đi và chinh phục một quốc gia hoặc khu vực khác. Đặc biệt, họ phải khai thác tiềm lực kinh tế của đất nước thuộc địa. Định cư ở khu vực mới này là một phần của chủ nghĩa thực dân. Do đó, làm xáo trộn quyền và lợi ích của người dân. Giải quyết, di cư được thực hiện.

4.2. Độ phân giải:

– Trong chủ nghĩa đế quốc, đế chế không cố gắng bắt nguồn từ lãnh thổ bị mua lại. Họ chỉ muốn thiết lập sự thống trị và kiểm soát đối với các quốc gia bị mua lại. Mặt khác, vẫn là để nền kinh tế và xã hội được huy động và phát triển.

– Trong thời kỳ thuộc địa, đế chế đặt nguồn gốc của nó trong lãnh thổ có được bằng cách định cư ở đó. Cũng như khai thác thuộc địa để làm giàu cho chủ nghĩa thực dân. Các nước thuộc địa ngày càng nghèo nàn, bị áp bức và bóc lột nặng nề.

4.3. Sức mạnh:

– Trong cả chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, đất nước bị chinh phục hoặc hoàn toàn chịu ảnh hưởng của đế chế được kiểm soát bởi đế chế nói trên. Bản chất kiểm soát chính trị của việc cai trị đất nước. Kiểm soát quân sự để tránh bị nâng lên và đàn áp.

Đúng là chủ nghĩa đế quốc có quá khứ lâu đời hơn chủ nghĩa thực dân. Nó cũng là nguồn gốc, giai đoạn ban đầu cho sự hình thành chủ nghĩa thực dân. Bởi vì càng ngày, các quốc gia càng muốn quyền lực và lợi ích của họ ngày càng lớn hơn. Sau khi xâm lược và thống trị, nhiều quốc gia chọn cách bóc lột và cướp bóc của cải. Từ đó chủ nghĩa thực dân hoặc các quốc gia thuộc địa được đặt tên.

4.4. Khía cạnh kinh tế, chính trị:

– Chủ nghĩa đế quốc không quan tâm nhiều đến việc có lợi ích kinh tế. Nó quan tâm nhiều hơn đến quyền lực chính trị. Do đó, chỉ muốn thể hiện quyền lực, quyền lực cũng như mở rộng sức mạnh của các nước lớn. Muốn các nước nhỏ hơn phục tùng, phải sợ hãi.

– Chủ nghĩa thực dân quan tâm đến cả sức mạnh kinh tế và chính trị của đất nước bị chinh phục. Khai thác triệt để lợi ích, sự ổn định và tiềm năng của quốc gia đó. Cũng như thực hiện nhiều chính sách thuần hóa, ngu ngốc người dân.

4.5. Thời gian:

– Chủ nghĩa đế quốc Tần thịnh hành từ thời La Mã. Do đó nó có thời gian hình thành, kéo dài lâu hơn. Cũng là tiền đề để chủ nghĩa thực dân được xây dựng và phát triển.

– Chủ nghĩa thực dân chỉ chiếm ưu thế từ thế kỷ 15 trở đi.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm 02 cách tra cứu mã số…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *