Thực thi pháp luật là gì? Phân biệt giữa các hình thức thực thi pháp luật?

Khái niệm thực thi pháp luật là gì? Phân biệt giữa các hình thức thực thi pháp luật? Các hình thức pháp luật thông thường?

Pháp luật ra đời nhằm đảm bảo một cuộc sống bình yên, ổn định, để tất cả chúng ta đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng. Do đó, mọi hoạt động của con người đều phải tuân theo khuôn khổ quy định của pháp luật để đảm bảo không vi phạm pháp luật. Việc thi hành và thực thi pháp luật nghiêm ngặt giúp người dân có cuộc sống lành mạnh, xã hội văn minh, hạnh phúc.

Bạn Đang Xem: Thực thi pháp luật là gì? Phân biệt giữa các hình thức thực thi pháp luật?

* Căn cứ pháp lý

– Hiến pháp năm 2013;

– Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Thực thi pháp luật là gì?

Dựa trên cơ sở khoa học cũng như trong thực tiễn pháp luật tại Việt Nam, khái niệm thực thi pháp luật được giải thích với nhiều ý nghĩa khác nhau. Theo tài liệu giảng dạy trong các trường đào tạo, thực thi pháp luật, còn được gọi là thực thi pháp luật, là một trong bốn hình thức thực thi pháp luật. Cụ thể, theo các văn bản này, thực thi pháp luật là một hành vi thiết thực và được thực hiện hợp pháp, mang theo một số mục đích của các chủ thể pháp luật để thực hiện tất cả các quy định do pháp luật ban hành, đưa chúng vào cuộc sống hàng ngày, trở thành hành vi quy phạm được pháp luật công nhận.

Ngoài ra, trên thực tế, có một số định nghĩa phổ biến như sau:

Thực thi pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích của con người, theo đó các chủ thể pháp luật bằng hành vi của họ thực hiện các quy định pháp luật trong cuộc sống thực của cộng đồng.

Thực thi pháp luật là việc các tổ chức thực thi pháp luật tích cực thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Theo Wikipedia, thực thi pháp luật hoặc thực thi pháp luật là một hệ thống trong đó một số thành viên của xã hội hành động một cách có tổ chức để thực thi pháp luật bằng cách phát hiện, ngăn chặn, phục hồi hoặc trừng phạt những người vi phạm luật pháp và quy tắc chi phối xã hội đó. Mặc dù thuật ngữ này có thể bao gồm các thực thể như tòa án và nhà tù, nhưng nó thường được áp dụng cho những người trực tiếp tham gia tuần tra hoặc giám sát để ngăn cản và phát hiện ra các hoạt động tội phạm, và những người điều tra tội phạm và bắt người phạm tội, là một nhiệm vụ thường được thực hiện bởi cảnh sát hoặc cơ quan thực thi pháp luật. Hơn nữa, mặc dù cơ quan thực thi pháp luật có thể quan tâm nhất đến việc ngăn chặn và trừng phạt tội phạm, các tổ chức tồn tại để ngăn chặn một loạt các vi phạm quy tắc và quy tắc phi hình sự, được thực hiện thông qua việc áp dụng các hậu quả ít nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng khái niệm này như đã nêu, nhiều nhà nghiên cứu luật khác đưa ra những quan điểm khác nhau về khái niệm thực thi pháp luật. Họ tin rằng thực thi pháp luật là tất cả các hoạt động nhằm mục đích áp dụng vào cuộc sống, biến các quy định pháp lý thành hành vi của các đối tượng. Thực thi pháp luật luôn được coi là sự tiếp nối của quá trình xây dựng luật. Khái niệm này được nhiều ý kiến cho rằng nó khá phù hợp với thông lệ pháp luật Việt Nam.

Theo bản chất của pháp luật, quan điểm thứ hai được minh họa cụ thể bởi các điều lệ. Điển hình, ngay từ Hiến pháp ban hành năm 1946, thẩm quyền thi hành của Chính phủ và các cơ quan hành chính ở các địa phương được quy định rất rõ ràng. Cụ thể hơn, Điều 52 của Hiến pháp năm 1946 quy định Chính phủ có quyền thực hiện nghị quyết, hành vi của Quốc hội. Điều 59 của Hiến pháp này quy định thêm rằng Ủy ban Hành chính là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các mệnh lệnh được ban hành từ cấp trên. Khoản 2 Điều 112 của Hiến pháp ban hành năm 1992, sửa đổi năm 2001, quy định rõ Chính phủ là cơ quan có trách nhiệm trong việc bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật.

Nói tóm lại, thực thi pháp luật là chủ thể pháp luật chủ động thực hiện những gì pháp luật yêu cầu. Việc thực thi pháp luật là bắt buộc.

Xem Thêm : Dân tộc là gì? Phân tích các đặc điểm cơ bản của dân tộc?

– Bản chất: Thực thi pháp luật chủ động, chủ động, thực thi pháp luật dưới hình thức hành động.

– Đối tượng: Tất cả các môn học.

– Hình thức biểu hiện: Thường được biểu hiện dưới dạng các chuẩn mực bắt buộc. Do đó, chủ thể buộc phải có hành động pháp lý.

Ví dụ, luật pháp quy định nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp / thuế thu nhập cá nhân. Do đó, nếu không thuộc diện miễn thuế thì đối tượng nộp thuế đầy đủ được coi là đang thực thi pháp luật.

Các quy phạm pháp luật nếu bạn muốn tấn đi vào cuộc sống, có thể được áp dụng hiệu quả trong thực tế, nó chắc chắn sẽ yêu cầu thực thi pháp luật. Nói một cách đơn giản, thực thi pháp luật là làm cho các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tế, trở thành hành vi hợp pháp của các chủ thể.

Thực thi pháp luật tiếng Anh có nghĩa là: Thực thi pháp luật.

Thực thi pháp luật có nghĩa là các thực thể pháp luật tích cực thực hiện các luật cần thiết. Thực thi pháp luật là bắt buộc.

2. Phân biệt các hình thức thực hiện pháp luật:

Thi hành pháp luật được hiểu là những hoạt động làm cho quy phạm pháp luật trở nên thiết thực và trở thành hành vi pháp lý của chủ thể thực hiện. Hiện nay, việc thực hiện pháp luật được chia thành 04 hình thức như sau:

– Tuân thủ pháp luật;

– Thực thi pháp luật;

– Sử dụng pháp luật;

– Áp dụng pháp luật.

TIÊU CHUẨN TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THỰC THI PHÁP LUẬT ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

SỬ DỤNG PHÁP LUẬT

Khái niệm Chủ thể của pháp luật kiềm chế bản thân thực hiện những gì bị pháp luật cấm. Các chủ thể pháp lý tích cực thực hiện những gì pháp luật yêu cầu. Cán bộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức để tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Chủ thể của pháp luật làm những gì pháp luật cho phép.
Bản chất Việc thực hiện luật là thụ động về bản chất và thể hiện dưới hình thức “không hành động”. Chủ động, tích cực thực hiện pháp luật dưới hình thức “hành vi hành động”. Nó vừa là hình thức thực hiện pháp luật, vừa là giai đoạn mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức các pháp nhân khác để thực hiện các quy định pháp luật.

>Quyền lực nhà nước.

Được thể hiện dưới dạng “hành vi” và “không hành động”

Các đối tượng chọn cách cư xử như luật pháp cho phép. Nó có thể là một “hành động hành động” hoặc một “hành động không hành động” theo sự cho phép của pháp luật.
Ví dụ Pháp luật nghiêm cấm hành vi mua bán dâm.

Xem Thêm : Quan liêu là gì? Bệnh quan liêu và giải pháp khắc phục bệnh tật quan liêu?

Do đó, “không thực hiện hành vi mua, bán dâm” được coi là phù hợp với quy định của pháp luật.

Pháp luật quy định nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân/thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, nếu không phải là đối tượng miễn thuế/không chịu thuế thì người nộp thuế được coi là “thực thi pháp luật”.

Khi A khởi kiện B ra tòa, tòa án đó có trách nhiệm xem xét và chấp nhận đơn khởi kiện của A.

Theo đó, tòa án được coi là cơ quan “áp dụng pháp luật”

Khi tin rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị B xâm phạm, A có quyền khởi kiện B ra tòa vì luật pháp cho phép A có quyền khởi kiện B tại tòa án có thẩm quyền.

Vào thời điểm đó, A được coi là “sử dụng pháp luật”.

Đối tượng thực hiện Tất cả các môn học Chỉ có cán bộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tất cả các môn học
Hình thức biểu thức Thường được thể hiện dưới dạng cấm.

Đó là, chuẩn mực buộc đối tượng không được thực hiện một số hành vi nhất định

Thường được thể hiện dưới dạng các chỉ tiêu bắt buộc.

Theo đó, chủ thể buộc phải thực hiện một hành vi hành động, hợp pháp.

Đủ loại định mức vì nhà nước có nghĩa vụ cũng như quyền hạn tổ chức để các đối tượng khác thực hiện pháp luật. Thường được thể hiện dưới dạng định mức trao quyền.

Đó là, luật pháp quy định quyền hạn cho các đối tượng.

Yêu cầu thực hiện Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật và sử dụng pháp luật là những hình thức mà tất cả các đối tượng được yêu cầu phải tuân theo luật pháp mà không có sự lựa chọn. Các tổ chức có thể hoặc không thể thực hiện các quyền được pháp luật cho phép tùy thuộc vào ý chí của họ, tùy thuộc vào sự lựa chọn của từng đối tượng thay vì bị buộc phải thực hiện.

3. Các hình thức pháp luật phổ biến:

Có 03 hình thức pháp luật phổ biến:

– Luật tục (phong tục)

Đây là những tập quán được Nhà nước công nhận và chắc chắn được thực hiện bằng sự ép buộc của Nhà nước

– Án lệ (án lệ, tiền lệ của Pháp)

Đây là một hình thức pháp luật được hình thành từ hoạt động xét xử của Tòa án. Các bản án sau khi được 1 Hội đồng Thẩm phán có thẩm quyền công nhận, sẽ phát triển thành một mô hình áp dụng cho các trường hợp như sau.

– Văn bản quy phạm pháp luật

Đây là mẫu thủ tục do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trật tự theo luật định thường chứa các tiêu chuẩn ứng xử bắt buộc. Thủ tục này chắc chắn được Nhà nước thực hiện để kiểm soát và điều chỉnh các quan hệ xã hội cần thiết, cơ bản hoặc quan trọng.

Hiện nay, việc thực thi pháp luật được tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân, bởi vì xã hội càng phát triển, tệ nạn càng xuất hiện. Để đảm bảo phát triển bền vững và ổn định chính trị, cần thực hiện nghiêm túc pháp luật.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Chúng là gì? Chúng có bất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *