Tham nhũng là gì? Hành vi tham nhũng

Tham nhũng là gì? Tham nhũng bao gồm những hành vi nào? Những thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Tham nhung la gi Cac hanh vi tham nhung

Tham nhũng là gì? Hành vi tham nhũng (Ảnh minh họa)

Bạn Đang Xem: Tham nhũng là gì? Hành vi tham nhũng

1. Tham nhũng là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn lạm dụng chức vụ, quyền lực đó để trục lợi.

Trong:

– Người có chức vụ, quyền hạn là người được bổ nhiệm, bầu cử, sử dụng, ký hợp đồng hoặc hình thức khác, có trả lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, cán bộ quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

+ Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

+ Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;

+ Người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ đó.

Xem Thêm : Cảnh sát cơ động là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động?

– Tư lợi là việc một người có chức vụ, quyền lực đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất.

2. Hành vi tham nhũng

– Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước bao gồm:

+ Biển thủ tài sản;

+ Nhận hối lộ;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ để trục lợi;

+ Lạm dụng quyền lực trong khi thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ công vì lợi nhuận;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi;

+ Giả mạo trong công việc vì lợi nhuận;

+ Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương để trục lợi;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công nhằm mục đích trục lợi;

Xem Thêm : Doanh nghiệp là gì? Sự khác biệt giữa chuyên môn và nghề nghiệp là gì?

+ Can thiệp vì lợi nhuận;

+ Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì lợi nhuận;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người vi phạm pháp luật để trục lợi; cản trở hoặc can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, thanh tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án để trục lợi.

– Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước của người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước cam kết bao gồm:

+ Biển thủ tài sản;

+ Nhận hối lộ;

+ Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình nhằm trục lợi.

– Cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành nhà nước gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, bố trí toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý để phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội.

– Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là doanh nghiệp, tổ chức không thuộc các trường hợp trên

(Điều 2, khoản 9, 10 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp 2020)

Diễm My

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Kháng nghị là gì? Các yêu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *