Tài sản là gì? Đưa ra một ví dụ về một tài sản? Nước, không khí, phần mềm có phải là tài sản hay không?

Tài sản là đối tượng có giá trị tiền tệ và được hưởng quyền tài sản và lợi ích vật chất khác. Tài sản bao gồm đồ vật thật, những thứ đang bị thiệt hại như lợi nhuận, thu nhập, đồ vật sẽ được làm theo mẫu thỏa thuận giữa các bên, tiền và giấy tờ trị giá tiền và quyền tài sản.

1. Khái niệm về tài sản

Tài sản – với tư cách là chủ thể của quan hệ sở hữu – đã được quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

Bạn Đang Xem: Tài sản là gì? Đưa ra một ví dụ về một tài sản? Nước, không khí, phần mềm có phải là tài sản hay không?

“Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.”

Vật chất là đối tượng của thế giới vật chất theo nghĩa rộng bao gồm động vật, thực vật và mọi thứ khác với ý nghĩa vật lý ở mọi trạng thái (rắn, lỏng, khí).

Theo nghĩa là một phạm trù pháp lý, mọi thứ là một phần của thế giới vật chất có thể đáp ứng nhu cầu nhất định (vật chất) của con người. Tuy nhiên, không phải mọi phần của thế giới vật chất đều được coi là một thứ. Vì vậy, có những phần của thế giới vật chất mà dưới một hình thức được coi là sự vật nhưng ở những nơi khác không được coi là đối tượng.

2. Đưa ra ví dụ về tài sản

Ví dụ: Không khí tự nhiên, nước suối, nước sông, nước biển… không được coi là một điều. Nhưng nếu những đồ vật này được đóng gói vào chai nước hoặc đun nóng, làm mát … được coi là một điều.

Xem Thêm : Tiêu thụ là gì? Phân biệt giữa tiêu dùng và tài sản? Tôi có nên mua nó không?

Như vậy, ngoài yếu tố đáp ứng nhu cầu của con người, vật làm tài sản phải thuộc quyền sở hữu của con người, có đặc điểm giá trị và trở thành đối tượng của giao dịch dân sự.

3. Phần mềm máy tính có phải là một dạng tài sản không?

Do sự phát triển của khoa học và công nghệ, khái niệm về sự vật trong khoa học pháp lý cũng đã được mở rộng.

Ví dụ, phần mềm trong máy tính hoặc chất thải nếu được sử dụng làm vật liệu sẽ được coi là một đối tượng nhưng thường không được coi là một đối tượng.

Đối tượng là tài sản không chỉ là những thứ tồn tại, mà còn bao gồm những thứ (hoặc tài sản) chắc chắn sẽ tồn tại. Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định loại tài sản này là lợi nhuận và thu nhập – đây là mức tăng tài sản trong một số điều kiện nhất định. Tương tự, tiền và giấy tờ có giá cũng được xác định là tài sản có tính chất đặc biệt.

Cần phân biệt tài sản với khái niệm hàng hóa trong khoa học chính trị – kinh tế (là những sản phẩm nhân tạo có giá trị và giá trị sử dụng). Giá trị của một hàng hóa được xác định bởi lao động xã hội được sử dụng để sản xuất nó. Đất đai, tài nguyên thiên nhiên là đối tượng (tài sản) nhưng không phải là hàng hóa vì chúng không gắn với lao động xã hội. Do đó, khái niệm tài sản có phạm vi rộng hơn khái niệm hàng hóa.

Ngoài vật chất, tiền…, tài sản còn được định nghĩa là quyền tài sản theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Dân sự năm 2015:

“Quyền tài sản là quyền tiền tệ, bao gồm quyền sở hữu đối với quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền sở hữu khác.”

Xem Thêm : Văn hóa giao thông là gì? Tình hình hiện tại và cách thức xây dựng văn hóa giao thông là gì?

Quyền tài sản được hiểu rộng rãi là quyền của cá nhân, tổ chức được pháp luật cho phép thực hiện hành vi trên tài sản của mình và yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ mang lại lợi ích vật chất cho mình. Theo nghĩa này, quyền tài sản cũng là quyền tài sản. Quyền yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ tài sản (quyền trái ngược) cũng là quyền tài sản. Trên cơ sở quan niệm như vậy, Luật La Mã phân loại quyền tài sản (quyền công dân) là quyền vật chất và phi quyền mà không chia chúng thành quyền tài sản và quyền tài sản vì xét cho cùng quyền tài sản là quyền tài sản.

Điều 115 Bộ luật Dân sự 2015 quy định quyền tài sản là quyền đáng đồng tiền bát gạo. Theo quy định này, nhà lập pháp có nghĩa là quyền đối với một người, nghĩa là quyền của chủ thể này đối với người khác và quyền này đáng đồng tiền.

Do đó, theo quy định tại Điều 115, quyền tài sản là quyền yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ trị giá một số tiền nhất định như trả nợ, bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu người khác chuyển nhượng giá trị của một đối tượng. Ví dụ, quyền yêu cầu thanh toán các giá trị tài sản chung.

Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, nhất là trong bối cảnh kinh tế thị trường thuộc quyền quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phạm vi tài sản là đối tượng của quan hệ sở hữu không bị giới hạn. Chúng bao gồm tất cả các phương tiện sản xuất và phương tiện tiêu dùng trong xã hội. Điều này có nghĩa là quyền sở hữu có thể được thiết lập với bất kỳ loại tài sản nào, miễn là luật pháp không cấm lưu thông dân sự.

Bất động sản và bất động sản là hai tiêu chí để phân loại tài sản sở hữu. Chúng ta có thể nghiên cứu các hệ thống luật chuyên ngành khác chẳng hạn như luật kinh doanh bất động sản để tìm hiểu chi tiết về loại tài sản này của fishc.

Mọi vướng mắc pháp lý về pháp luật dân sự về tài sản, quyền sở hữu trong nước và pháp nhân nước ngoài cũng như các vấn đề liên quan khác… Gọi ngay: 1900.6162 để được tư vấn và thừa kế luật dân sự trực tuyến.

Sự tôn trọng./.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Hợp đồng lao động là gì?…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *