Sổ bảo hiểm xã hội là gì? Giải thích nội dung và từ viết tắt trong sổ bảo hiểm xã hội?

Sổ bảo hiểm xã hội là gì? Từ viết tắt trên sổ bảo hiểm xã hội? Trên bìa sổ bảo hiểm xã hội có gì? Có gì trên trang bảo hiểm xã hội?

Khi người lao động ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động thì trở thành đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó người lao động sẽ sở hữu một sổ bảo hiểm ghi nhận thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của mình. Vậy cuốn sách bảo hiểm bao gồm những gì, và ý nghĩa của các từ viết tắt trên cuốn sách là gì?

Bạn Đang Xem: Sổ bảo hiểm xã hội là gì? Giải thích nội dung và từ viết tắt trong sổ bảo hiểm xã hội?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Sổ bảo hiểm xã hội là loại sổ dùng để ghi lại quá trình đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội cũng như là căn cứ để giải quyết các chế độ này. Sổ bảo hiểm xã hội do Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp và quản lý. Nó bao gồm hai phần chính: Bìa sổ bảo hiểm và tờ rời ghi lại quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

2. Từ viết tắt trên sổ bảo hiểm xã hội:

– Bảo hiểm xã hội: là từ viết tắt của Bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm thất nghiệp: là từ viết tắt của Bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Tỉnh: là từ chung cho Bảo hiểm xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bảo hiểm xã hội huyện: là tên gọi chung của: Baoxim xã hội huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

BNN: là từ viết tắt của Bệnh nghề nghiệp.

-MộtÂn sủng: là từ phổ biến cho Cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý người tham gia BHXH.

HT, TT: là từ viết tắt của Nghỉ hưu, tử vong.

Đối tượng tham gia: là thuật ngữ chung của Người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

ÔĐ: là từ viết tắt của Sickness.

TS: là từ viết tắt của Maternity.

Tai nạn lao động: là từ viết tắt của Tai nạn lao động.

3. Nội dung trên bìa sổ bảo hiểm xã hội:

Bìa sổ bảo hiểm là bìa rời, khi gấp làm đôi có 04 trang:

+ Trang đầu tiên và trang thứ tư có nền màu xanh nhạt

+ Trang thứ hai và thứ ba có nền trắng.

Nội dung in sẵn trên phôi.

+ Trên trang đầu tiên:

– Trang đầu của sổ BHXH có quốc kỳ và danh hiệu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bên dưới có in biểu tượng Bảo hiểm xã hội màu xanh.

Trong hộp trắng trống trên bìa sách là ghi họ, tên, số sổ và số lần sổ bảo hiểm xã hội được cấp (từ lần thứ hai trở đi nếu có) của người tham gia bảo hiểm.

+ Trên trang thứ hai:

Trang thứ hai ghi chú thông tin của người tham gia BHXH, cụ thể:

Số sổ: Ghi nhận mã số của người tham gia theo quy định của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Họ và tên: Bao gồm tên đầy đủ của người tham gia bằng chữ in hoa.

Ngày, tháng, năm sinh: Ghi ngày, tháng, năm sinh của người tham gia. Trường hợp không rõ ngày sinh thì chỉ ghi tháng, năm sinh; hoặc nếu không rõ ngày hoặc tháng sinh, chỉ có năm sinh được chỉ định.

Giới tính: Ghi lại Nam hoặc Nữ.

Quốc tịch: Ghi lại quốc tịch của người tham gia.

Xem Thêm : Vi phạm pháp luật dân sự là gì? Lấy ví dụ về một hành vi vi phạm dân sự?

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/CMND: Ghi số TrBằng chứng người của những người tham gia. Thứ tự ưu tiên là số chứng minh nhân dân, sau đó là số hộ chiếu, sau đó là chứng minh nhân dân.

Về phía ký quỹ, phải ghi rõ địa điểm, ngày, tháng, năm phát hành bìa sổ Bảo hiểm xã hội.

Phía dưới là chữ ký có chữ ký của Giám đốc BHXH, trong đó ghi rõ họ tên, con dấu.

+ Trên trang thứ ba:

Ở trang 03, ghi các chế độ mà người tham gia BHXH đã được hưởng, cụ thể:

Quyền lợi: Ghi nhận các quyền lợi như thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo Quyết định số: Ghi nhận số quyết định hưởng hợp đồng bảo hiểm.

Từ ngày: Ghi rõ ngày, tháng, năm hưởng.

+ Ở trang thứ tư:

Trang thứ tư là những điều cần lưu ý khi sử dụng sổ bảo hiểm, cụ thể như sau:

– Về cơ quan BHXH Việt Nam là cơ quan nhà nước thực hiện chế độ, sổ bảo hiểm xã hội chủ yếu, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kiểm tra các khoản đóng bảo hiểm và các nhiệm vụ khác theo quy định.

Sách kho báum xã hội được cấp cho Người tham gia bảo hiểm có thể theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của mình, đồng thời là căn cứ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

– Một người tham gia BHXH chỉ được cấp một sổ và một số sổ, cần chú ý bảo quản để tránh thất thoát. Khi người tham gia BHXH được hưởng chế độ hưu trí và tự làm chủ, sổ bảo hiểm sẽ được giao cho cơ quan BHXH quản lý.

Không sửa chữa, tẩy trắng xÓa Làm sai lệch nội dung ghi âm Trsổ bảo hiểm xã hội.

– Trường hợp sổ bảo hiểm xã hội bị mất, hư hỏng thì phải thông báo kịp thời.i với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được xem xét cấp lại.

4. Nội dung trên trang sổ bảo hiểm xã hội:

Phiếu nghỉ việc bảo hiểm xã hội là tờ ghi nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Trên tờ rời rạc vẫn ghi rõ các thông tin của người tham gia BHXH như: Họ và tên, ngày, tháng năm sinh; số sổ bảo hiểm. Và chỉ định số lượng tờ ở cuối dòng ngày sinh, nói cụ thể rằng “Tờ 1”, “Tờ 2”, “Tờ 3″… Trường hợp cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội hoặc chỉ cấp lại phiếu rời thì ghi rõ số lần cấp.

Quy trình đóng BHXH được chia thành 05 cột như sau:

+ Cột 1, cột 2 “Từ tháng 5”, “đến tháng 5”: trên cột này ghi rõ thời gian thanh toán và hưởng hợp đồng bảo hiểm.

+ Cột 3 “Diễn giải”: tại cột này ghi rõ nội dung công việc, tên đơn vị, chức vụ, cấp bậc của người tham gia BHXH.

* Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ghi các nội dung sau:

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề nghiệp, công việc; tên đơn vị.

+ Cấp bậc và chức vụ: Ghi cấp bậc, chức vụ của người tham gia, để xác định tiền lương hoặc phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội.

+ Chức danh công việc: Ghi chức danh công việc của người tham gia, để xác định mức độ công việc (bình thường; nặng, độc, nguy hiểm; đặc biệt nặng, độc, nguy hiểm).

+ Tên đơn vị: Ghi tên đơn vị nơi người tham gia đóng BHXH.

Nơi làm việc: Ghi nhận các xã (phường, thị trấn), huyện (huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), các tỉnh (thành phố) để xác định nơi làm việc có phụ cấp khu vực hoặc không có phụ cấp vùng.

* Đối với người tham gia thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Xem Thêm : BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

Ghi rõ tiền lương đã nộp vào quỹ hưu trí và tử tuất; ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, quy định cụ thể hệ số lương theo ngạch, cấp bậc, cấp bậc; Các loại phụ cấp bảo hiểm xã hội như Pcấp chức vụ (hệ số); pcấp khu vực (hệ số; Hệ số chênh lệch, bảo lưu (hệ số); pthâm niên dư thừa (%); pthâm niên (%); pbầu cử lại (%).

* Dành cho người tham gia bằng chế Chuẩn độn mức lương do người sử dụng lao động quyết định:

Xem Thêm : BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

Ghi rõ tiền lương đã nộp vào quỹ hưu trí và tử tuất; ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm thất nghiệp.

Ghi rõ tiền lương, phụ cấp lương và các khoản đóng bảo hiểm xã hội khác nếu có.

* Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì ghi các nội dung sau:

– Nơi tham gia BHXH: thông số kỹ thuậtIFY HUYỆNtỉnh.

Thu nhập đóng quỹ hưu trí và tử tuất: Người tham gia chơi bao nhiêu và nhỗ trợ bao nhiêu nước đóng cửa.

* Đối với những người tham gia đã nhận trợ cấp thất nghiệp: chỉ định nội dung là đã nhận trợ cấp thất nghiệp theo quyết định bao nhiêu, ngày nào và theo quyết định của ai.

* Đối với người tham gia nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau trên 14 ngày, nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động mà không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp: nêu rõ lý do không đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đó.

+ Cột 4 ghi cơ sở khép kín:

Tại cột này, số tiền, hệ thống hoặc tỷ lệ phần trăm phí bảo hiểm được ghi nhận theo nội dung đã giải thích tại cột 3 trước đó. Người đó đang ở đâu đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, nghỉ thai sản, nếu bạn bị ốm đau trong thời gian dài, nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động mà không đóng bảo hiểm xã hội thì cột này không được đánh dấu (X).

+ Cột 5 thể hiện mức đóng bảo hiểm xã hội (%): Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội được ghi theo dòng lương đóng của quỹ hưu trí và tử tuất; bệnh; Maternity; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Bảo hiểm thất nghiệp hoặc, trong trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, là thu nhập của quỹ hư hỏng. Đối với người tham gia đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau dài ngày, nghỉ không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động mà không đóng bảo hiểm xã hội thì ký tên (X).

Ghi, xác nhận và chốt sổ Bảo hiểm xã hội.

+ Ghi và xác nhận sổ bảo hiểm xã hội đối với người đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội

Đây là phần ghi nhận, xác nhận thời gian đóng, điều chỉnh thời gian đóng BHXH hàng năm của người tham gia đang đóng BHXH, BHTN. Trong phần ghi lại quá trình đóng Bảo hiểm xã hội trong năm có nội dung như sau:

* Đối với người tham gia BHXH bắt buộc.

Lưu ý nội dung: Thời điểm đóng quỹ hưu trí; Bảo hiểm thất nghiệp trong năm là bao nhiêu tháng. Ví dụ, thời gian nghỉ hưu và tử tuất năm 2018 là 12 tháng.

Ghi lại vòng llập kế hoạch thời gian đóng quỹ hưu trí và tử tuất; dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng.

* Đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

Lễ tân tQuỹ hưu trí sẽ được đóng trong bao nhiêu tháng, sẽ là bao nhiêu tháng.

Ghi nhận các khoản đóng góp quỹ hưu trí tích lũy; llập kế hoạch thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được hưởng.

Trường hợp dừng đóng bảo hiểm xã hội thì ghi và chốt sổ cho người tham gia như sau:

* Đối với người tham gia BHXH bắt buộc khi dừng đóng BHXH:

Thời gian đóng cửa hưu trí, tử vong và tử vongthời điểm đóng quỹ hưu trí tử tuất đến ngày dừng đóng bảo hiểm.

Thời gian bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng của năm tính bằng tđóng bảo hiểm thất nghiệp bao nhiêu năm, tháng.

* Đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

Thời gian đóng quỹ hưu trí tử tuất của năm là bao nhiêu tháng và tổng thời gian đóng quỹ hưu trí tử tuất đến ngày chấm dứt đóng bảo hiểm, tcó bao nhiêu năm (nếu có) để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được hưởng.

*Mộtđối với người dự bị điều chỉnh quy trình đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hết hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Tổng thời gian đóng quỹ hưu trí, chết, tĐóng BHXH bắt buộc trong bao nhiêu năm (nếu có).

Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không được hưởng nhiều năm.

Ở dưới cùng của sổ BHXH sẽ có mã vạch để mã hóa thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm ở góc trái; Góc bên phải là phần ngày được xác nhận và ký tên và đóng dấu bởi Giám đốc Bảo hiểm xã hội, nếu t01 bản in từ 02 tờ rời trở lên Giám đốc BHXH ký và đóng dấu 01 lần trên tờ cuối cùng.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Nghĩa vụ là gì? Khái niệm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *