Quản trị là gì? Lấy một ví dụ minh họa? Sự khác biệt với quản lý là gì?

Quản trị là gì? English Governance là gì? Bản chất và năng lực của quản trị? Lấy một ví dụ minh họa? Sự khác biệt giữa quản trị và quản lý là gì?

Trên thực tế, đối với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, quốc gia nào,.. Cho dù đó là phạm vi hoạt động lớn hay nhỏ, nó cần sự hiện diện của quản lý. Quản lý được biết đến là một trong những khái niệm phổ biến nhất đối với nhiều người khi sống và hoạt động trong các cơ quan và vị trí này. Để một tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hay thậm chí là một quốc gia đạt được thành công, không thể bỏ qua vai trò to lớn và quan trọng, và điều này cũng được ví như một con tàu có ảnh hưởng và có tác động rất lớn đến thành công này. Vậy quản trị là gì? Lấy một ví dụ minh họa? Sự khác biệt với quản lý là gì? Tìm hiểu về điều này trong bài viết dưới đây:

Bạn Đang Xem: Quản trị là gì? Lấy một ví dụ minh họa? Sự khác biệt với quản lý là gì?

Quan tri la gi Lay mot vi du minh hoa

Tư vấn pháp lý miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Quản trị là gì?

Như đã biết, quản lý là một trong những khái niệm rất phổ biến. Tuy nhiên, thuật ngữ “Quản trị” là một danh từ đã biết rất khó định nghĩa. Đối với mỗi quan điểm khác nhau của các tác giả khác nhau, khái niệm quản trị là tương đối khác nhau. Theo nghiên cứu của tác giả, khái niệm quản trị được định nghĩa như sau:

Đầu tiên, theo Harold Koontz và Cyril O’Donnell, khái niệm quản trị được hiểu: “Quản trị là việc thiết lập và duy trì một môi trường trong đó các cá nhân làm việc cùng nhau trong mỗi nhóm có thể hoạt động hiệu quả và hiệu quả.”

Thứ hai, theo Robert Albanese, định nghĩa về quản trị là: “Quản trị là một quá trình kỹ thuật và xã hội sử dụng các nguồn lực, ảnh hưởng đến hoạt động của con người và tạo điều kiện thay đổi để đạt được các mục tiêu của tổ chức”.

Thứ ba, như James Stoner và Stephen Robbins được gọi là: “Quản trị là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức để đạt được các mục tiêu đã đề ra.”

Rốt cuộc, quản lý nên được hiểu một cách đơn giản nhất là điều phối hiệu quả các hoạt động của mọi người trong tổ chức. Để có thể phối hợp các nguồn lực của tổ chức với nhau trong quá trình đạt được các mục tiêu đã đặt ra cũng được coi là một phần của quản trị. Các thuật ngữ như: lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra, được biết đến là nội dung mà các nhà quản lý thực hiện trong quá trình làm việc của họ.

Theo một định nghĩa rộng hơn và được sử dụng phổ biến hơn, quản trị thường được nói là hoạt động cần được thực hiện khi mọi người đến với nhau trong các tổ chức để đạt được các mục tiêu chung. Từ quan điểm này về định nghĩa quản trị, có thể khẳng định chắc chắn rằng khi các cá nhân tự hoạt động, không cần phải làm các nhiệm vụ hành chính. Ngược lại, công việc hành chính là cần thiết khi có tổ chức.

Tại sao tác giả đưa ra một tuyên bố trong khái niệm này? Bởi vì, một cách tự nhiên, trong một tổ chức mà mọi người đều muốn nghe và không ai muốn nghe từ bất kỳ ai, trong tổ chức đó mỗi người, mỗi bộ phận trong cùng một tổ chức sẽ không biết phải làm gì, và mục tiêu chung sẽ không bao giờ đạt được. Đó là lý do tại sao cần phải có kế hoạch, tổ chức, hoặc thậm chí khuyến khích để động viên lẫn nhau trong công việc của mỗi người trong mỗi bộ phận và kết luận của nó là vô cùng cần thiết.

2. Bản chất và khả năng của quản trị?

Quản lý giúp tìm ra cách làm việc phù hợp với hiệu quả cao nhất, ít tốn kém nhất. Mặc dù có nhiều khái niệm khác nhau về quản trị là gì, nhưng bản chất của quản trị chỉ là một.

Quản trị cần ba điều kiện cơ bản sau đây.

– Phải có tổ chức hành chính.  Đây là những yếu tố tạo ra tác động của quản trị, đối tượng của việc quản trị hơn nữa. Chủ thể quản trị phải chịu ảnh hưởng đó. Tác động có thể diễn ra một hoặc nhiều lần liên tiếp.

– Phải có mục tiêu đặt ra cho chủ thể admin và đối tượng.  Đây là cơ sở để đối tượng tạo ra các yếu tố tác động. Cơ quan chủ quản bao gồm một hoặc nhiều người. Đối tượng là một tổ chức, một tập thể hoặc thiết bị, máy móc.

Xem Thêm : Chế độ là gì? Khái niệm về các tổ chức được hiểu như thế nào?

– Phải có nguồn. Tài nguyên giúp quản trị viên khai thác trong quá trình quản lý.

Khi tìm hiểu quản trị là gì, bạn sẽ được cho biết 4 chức năng cơ bản bao gồm:

Thứ nhất, lập kế hoạch: Lập kế hoạch bao gồm: Xác định rõ mục tiêu và định hướng của dự thảo chương trình hành động để tạo lịch hành động đề ra các biện pháp kiểm soát được cải thiện, phát triển các chức năng lập kế hoạch giúp điều phối các hoạt động giữa các nhân viên, giúp tổ chức hoạt độngđánh giá hiệu quả.

th hwho, tổ chức: Quản trị có vai trò tổ chức.

Thứ ba, lãnh đạo: Quản trị bao gồm lãnh đạo tổ chức. Đó là tác động của các nhà quản lý đối với cấp dưới của họ.

Thứ tư, kiểm soát: Quản trị là kiểm soát hoạt động. Quản lý phải cố gắng đảm bảo rằng tổ chức đang hoạt động theo các mục tiêu và định hướng đã đặt ra.

3. Lấy một ví dụ minh họa?

Ví dụ, nếu một nghệ sĩ tự chơi nhạc cụ, không cần nhạc trưởng. Nhưng một dàn nhạc cần phải có một nhạc trưởng, một nhạc trưởng.

Ví dụ, Kim tự tháp vĩ đại ở Ai Cập, mặc dù nó đã trải qua hàng ngàn kiếp sống, nhưng nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Để xây dựng tòa nhà đẳng cấp thế giới này, nó phải đòi hỏi sự quản lý. Hoạt động quản lý được xác định và gọi ở đây là kế hoạch, đề xuất công việc cần thực hiện. Ngoài ra, cần tổ chức và huy động nhân sự và vật liệu xây dựng. Tất nhiên, việc mọi người kiểm soát và kiểm soát để hoàn thành công việc đúng tiến độ là điều không thể thiếu.

4. Sự khác biệt với quản lý là gì?

Quản trị và quản lý là hai khái niệm mà hầu hết mọi người hiểu là có nghĩa giống nhau. Trên thực tế, hiện tại không có sự đồng thuận hoàn toàn để phân biệt hai thuật ngữ. Tuy nhiên, quản trị và quản lý sẽ có các chức năng khác nhau trong sự phát triển của một tổ chức. Ở nhiều nơi, hai thuật ngữ này được hoán đổi và sử dụng với cùng một ý nghĩa. Quản trị là toàn bộ quá trình đưa ra quyết định về chính sách, quy tắc, mục tiêu. Đây là những hoạt động cấp cao. Quản lý là tiếp nhận, kết nối và phối hợp hướng tới các mục tiêu của quản lý.

Khái niệm:

Quản trị là việc thiết lập các mục tiêu và chính sách quan trọng của các tổ chức.

– Hành động hoặc chức năng đưa vào thực tiễn các chính sách, kế hoạch đã được người quản trị quyết định thực hiện được gọi là nội dung quản lý.

Về chủ đề: Quản lý là quản lý công việc. Quản trị là quản trị con người.

Về bản chất:

Đưa ra quyết định được biết đến là chức năng của quản trị. Bởi vì quản trị thiết lập các mục tiêu và chính sách cho tổ chức.

– Thực thi lại được coi là một chức năng của quản lý. Quản lý là hành động thực hành các chính sách đã được quyết định bởi quản trị.

Xem Thêm : Micro-equal là gì? Giá trị pháp lý của vi bằng nhau là gì?

Về quy trình: Quản lý quyết định ai và như thế nào? Quản trị viên quyết định trả lời câu hỏi là gì và khi nào?

Về cấp bậc: Quản lý là cấp cao nhất, Quản lý là hoạt động cấp trung bình

Về chức năng:

– Quản lý có chức năng thực thi. Người quản lý hoàn thành công việc của mình dưới sự giám sát nhất định. Chức năng quan trọng nhất của quản lý là thúc đẩy và kiểm soát nhân viên.

– Quản lý có chức năng tư duy. Các kế hoạch và chính sách được quyết định dựa trên tư duy. Chức năng quan trọng nhất của quản trị là lập kế hoạch.

Về mức độ ảnh hưởng:

– Các quyết định quản lý đưa ra bị ảnh hưởng bởi các quyết định và quan điểm của người quản lý.

– Quản trị đưa ra các quyết định chịu ảnh hưởng của cộng đồng, chính phủ, hải quan…

Về tổ chức:

– Quản trị thường thấy trong các cơ quan chính phủ, quân đội, tôn giáo, giáo dục, doanh nghiệp

– Quản lý thường thấy ở các doanh nghiệp.

Quản lý phải cố gắng đảm bảo rằng tổ chức đang hoạt động theo các mục tiêu và định hướng đã đặt ra.

Về các vấn đề xử lý:

Quản lý thường xử lý các khía cạnh kinh doanh, chẳng hạn như tài chính. Nó là một hệ thống hiệu quả của các tổ chức để quản lý con người và tài nguyên. Đồng thời giúp nhân viên phấn đấu đạt được mục tiêu chung. Quản trị phải kết hợp cả lãnh đạo và tầm nhìn.

– Quản lý là một tập hợp con của chính phủ. Quản lý xử lý các vấn đề về hoạt động và hoạt động của một tổ chức. Cho dù đó là quản lý hay điều hành, cần phải tuân thủ các nguyên tắc, quy định, phương pháp, luật pháp và quy định nhất định. Đây là tất cả các công trình khoa học.

Như vậy, có thể thấy rằng quản trị và quản lý sẽ có các tiêu chí khác nhau để phân biệt như: vấn đề xử lý, đối tượng, bản chất, tổ chức, mức độ ảnh hưởng, quy trình, cấp bậc, chức năng. Nhưng đối với một tổ chức, thứ hạng quản trị cũng được coi là cao nhất và chức năng của nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến các thành viên khác khi nhận công việc từ quản trị viên.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Sở hữu là gì? Quy định…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *