Hiến pháp là gì? Các đặc điểm cơ bản của hiến pháp là gì?

Thuật ngữ “hiến pháp” có nguồn gốc từ tiếng Latin “Constitutio”, trong nhà nước La Mã cổ đại có nghĩa là luật quan trọng do Hoàng đế ban hành. Bài…

Cổ phần là gì? Ví dụ về cổ phần? Đặc điểm của cổ phần trong công ty cổ phần

Cổ phần là vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau. Ví dụ: Công ty cổ phần có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, vốn góp đó được chia…