Oda là gì? 05 điều cần biết về ODA

Oda là gì? Cho tôi hỏi luật hiện hành về ODA là gì? – Thanh Tùng (Đà Nẵng)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN LUẬT Câu trả lời như sau:

1. Oda là gì?

Căn cứ Điều 1, Khoản 19 Điều 3 Nghị định 114/2021/NĐ-CP, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là nguồn vốn tài trợ nước ngoài cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để hỗ trợ phát triển, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội.

Bạn Đang Xem: Oda là gì? 05 điều cần biết về ODA

Oda la gi 05 dieu can biet ve ODA

Oda là gì? 05 điều cần biết về ODA (Ảnh từ Internet)

2. Phương pháp cung cấp vốn ODA

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 114/2021/NĐ-CP, các phương thức cung cấp ODA bao gồm:

–Chương trình.

–Dự án.

– Phi dự án.

– Hỗ trợ ngân sách.

3. Phân loại vốn ODA

Theo khoản 19 Điều 3 Nghị định 114/2021/NĐ-CP, vốn ODA bao gồm các loại sau:

– Vốn ODA không hoàn lại là vốn ODA không phải trả lại cho nhà tài trợ nước ngoài, được thực hiện dưới hình thức dự án độc lập hoặc kết hợp với dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

– Vốn vay ODA là khoản vay nước ngoài có yếu tố ưu đãi đạt tối thiểu 35% đối với các khoản vay có điều kiện ràng buộc liên quan đến mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của nhà tài trợ nước ngoài hoặc tối thiểu 25% đối với khoản vay không có điều kiện ràng buộc.

Xem Thêm : ICC là gì? Chức năng và vai trò của Phòng Thương mại Quốc tế ICC

Phương pháp tính các yếu tố ưu đãi được nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 114/2021/NĐ-CP.

4. Chương trình, dự án ưu tiên sử dụng vốn ODA

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 114/2021/NĐ-CP, các chương trình, dự án ưu tiên sử dụng ODA bao gồm:

– Ưu tiên sử dụng vốn ODA không hoàn lại để:

+ Thực hiện các chương trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội;

+ Nâng cao năng lực;

+ Hỗ trợ xây dựng chính sách, thể chế, cải cách;

+ Phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cứu trợ thiên tai, phòng chống dịch bệnh;

+ Thích ứng với biến đổi khí hậu;

+ Tăng trưởng xanh;

+ Đổi mới;

+ An sinh xã hội;

+ Lập dự án đầu tư hoặc dự án đồng tài trợ sử dụng vốn vay ưu đãi để tăng thành phần ưu đãi của khoản vay.

Xem Thêm : Dân quân tự vệ là gì? Việc được kêu gọi có bắt buộc phải đi không?

– Vốn vay ODA được ưu tiên cho các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hạ tầng kinh tế thiết yếu không thể thu hồi trực tiếp.

– Các trường hợp ưu tiên khác thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA của nhà tài trợ nước ngoài theo từng thời kỳ.

5. Nguyên tắc áp dụng cơ chế tài chính trong nước đối với vốn ODA

– Đối với các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương: phân bổ toàn bộ vốn vay ODA từ ngân sách trung ương.

– Đối với các chương trình, dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương: Vay lại một phần hoặc toàn bộ vốn vay ODA theo quy định của pháp luật về cho vay lại vốn ODA của Chính phủ.

– Đối với các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương sử dụng vốn vay ODA thuộc vốn nhà nước tham gia dự án hợp tác công tư (PPP): Vay lại toàn bộ vốn vay vốn ODA theo quy định của pháp luật về cho vay lại vốn ODA.

– Đối với các chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn toàn bộ hoặc một phần: Cho vay lại toàn bộ hoặc một phần vốn vay ODA từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ.

– Đối với vốn ODA không hoàn lại, bao gồm vốn ODA không hoàn lại gắn liền với vốn vay, vốn ODA không hoàn lại đối với dự án đầu tư, dự án hỗ trợ kỹ thuật (độc lập, chuẩn bị, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư), dự án phi dự án: Áp dụng cơ chế phân bổ đầy đủ.

(Căn cứ Điều 7 Nghị định 114/2021/NĐ-CP)

>>>

Các công trình sửa chữa cầu giao thông nông thôn hỗn hợp (bao gồm cả ODA) có được chỉ định để đấu thầu không?

Những trường hợp nào cần được kiểm toán và những trường hợp nào không bắt buộc phải thực hiện kiểm toán trong dự án ODA? Những tài liệu nào chi tiết kiểm toán trong các dự án ODA?

Văn Trọng

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm SJC Gold là gì? Tại sao…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *