Nhận thức là gì? Nhận thức cảm giác là gì? Quan điểm về nhận thức

Nhận thức cảm giác là cấp độ đầu tiên của nhận thức của con người, trong đó chúng ta chỉ phản ánh các đặc điểm bên ngoài của sự vật và hiện tượng cá nhân khi chúng ảnh hưởng trực tiếp đến các giác quan của chúng ta.

1. Nhận thức là gì?

Quá trình nhận thức giúp chúng ta phản ánh bản thân về sự vật và hiện tượng trong thực tế khách quan – những đối tượng ảnh hưởng đến con người trong quá trình hoạt động của họ. Nhờ nhận thức, mọi người có cảm xúc, cảm xúc, đặt mục tiêu và hành động theo chúng. Do đó, quá trình nhận thức đến từ hành động, tạo tiền đề cho các quá trình tâm lý khác. Đồng thời, tính xác thực của quá trình nhận thức cũng được kiểm tra thông qua hành động: hành động có kết quả chứng minh rằng chúng ta phản ánh hành động đúng, không có kết quả nào chứng minh chúng ta sai.

Bạn Đang Xem: Nhận thức là gì? Nhận thức cảm giác là gì? Quan điểm về nhận thức

Thông qua quá trình nhận thức, chúng ta không chỉ phản ánh thực tế xung quanh chúng ta, mà cả thực tế của chính chúng ta, phản ánh không chỉ bên ngoài mà cả bản chất bên trong, phản ánh không chỉ hiện tại mà còn cả quá khứ và sắp tới, quy luật phát triển của thực tế. Điều này có nghĩa là quá trình nhận thức bao gồm nhiều quá trình khác nhau, ở các cấp độ phản ánh khác nhau: cảm giác, nhận thức, trí nhớ, suy nghĩ, trí tưởng tượng. Các quá trình này sẽ cung cấp cho chúng ta các sản phẩm khác nhau, còn được gọi là các cấu trúc tâm lý khác nhau (biểu tượng, biểu tượng, khái niệm). Toàn bộ hoạt động nhận thức có thể được chia thành 2 giai đoạn chính: nhận thức cảm giác (bao gồm cảm giác và nhận thức) và nhận thức hợp lý. Trong hoạt động nhận thức của con người, các giai đoạn cảm xúc và lý trí có liên quan chặt chẽ và tác động lẫn nhau. V.I.Lenin đã tóm tắt quy luật hoạt động nhận thức nói chung như sau: “Từ hình dung sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tế – Đó là con đường biện chứng của nhận thức về sự thật, về nhận thức về thực tế khách quan”.

Chúng ta hãy lần lượt nghiên cứu các quá trình nhận thức cá nhân (trên thực tế chúng được đan xen) từ thấp đến cao.

2. Một số quan điểm về nhận thức

Quan điểm duy tâm

Không thừa nhận thế giới vật chất tồn tại độc lập với ý thức, do đó không thừa nhận nhận thức như một sự phản ánh của thực tế khách quan.

– Chủ nghĩa duy tâm chủ quan, mọi thứ tồn tại là một phức hợp cảm giác của con người. Do đó, nhận thức, theo họ, không gì khác hơn là nhận thức cảm giác, biểu tượng của con người.

– Chủ nghĩa duy tâm khách quan, mặc dù nó không phủ nhận khả năng nhận thức thế giới, coi nhận thức không phải là sự phản ánh của thực tế khách quan mà chỉ là sự tự thực hiện các ý tưởng và ý tưởng tồn tại ở một nơi nào đó khác ngoài con người.

Sự hoài nghi nghi ngờ tính hợp lệ của kiến thức, biến nghi ngờ thành một nguyên tắc nhận thức, thậm chí biến thành nghi ngờ sự tồn tại của chính thế giới bên ngoài.

– Không biết phủ nhận khả năng nhận thức thế giới. Đối với họ, thế giới không thể biết, lý trí của con người bị giới hạn, và vượt quá giới hạn của cảm giác, con người không thể biết gì. Quan điểm về sự hoài nghi và không biết đã bị bác bỏ bởi thực tiễn và phát triển nhận thức của con người.

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật siêu hình

Thừa nhận rằng con người có khả năng nhận thức thế giới và coi nhận thức là sự phản ánh khách quan của thực tế vào tâm trí con người. Tuy nhiên, bị giới hạn bởi siêu hình học, cơ học và trực giác, chủ nghĩa duy vật tiền Mác đã không giải quyết một cách khoa học các vấn đề của lý luận nhận thức.

Nhìn chung, chủ nghĩa duy vật trước Marx không nhìn thấy đầy đủ vai trò của thực tiễn trong nhận thức.

3. Nhận thức về cảm xúc là gì?

Nhận thức cảm giác là cấp độ đầu tiên của nhận thức của con người, trong đó chúng ta chỉ phản ánh các đặc điểm bên ngoài của sự vật và hiện tượng cá nhân khi chúng ảnh hưởng trực tiếp đến các giác quan của chúng ta. Nhận thức cảm giác là nhận thức bằng các giác quan và một cách trực tiếp. Nhận thức cảm giác không cho chúng ta biết bản chất, quy luật và các thuộc tính bên trong của sự vật và hiện tượng, vì vậy nó phản ánh một cách hời hợt, không sâu sắc và sai lầm. Nhận thức cảm giác có 2 quá trình cơ bản, đó là cảm giác và nhận thức:

4. Tổng quan về giác quan

Nếu chúng ta nghiên cứu sự phát triển của hoạt động nhận thức trong quá trình tiến hóa của thế giới (phát triển loài) và ở trẻ em (phát triển cá nhân), chúng ta có thể thấy rằng cảm giác là hình thức định hướng đầu tiên của cơ thể trong thế giới xung quanh. Có những động vật chỉ phản ánh các tính chất riêng lẻ có ý nghĩa sinh học trực tiếp của sự vật và hiện tượng. Ở trẻ em, trong những tuần đầu tiên cũng vậy. Điều đó nói rằng: cảm giác là hình thức khởi đầu trong sự phát triển của hoạt động nhận thức.

Cảm giác là một quá trình tâm lý phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ của sự vật và hiện tượng vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến các giác quan của chúng ta.

Vì vậy, nó có thể được nhìn thấy trong cảm giác của các đặc điểm sau:

  • Đó là một quá trình tâm lý (chứ không phải là một trạng thái hoặc thuộc tính).
  • Phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ của sự vật và hiện tượng (thay vì phản ánh hoàn toàn sự vật và hiện tượng).
  • Phản ánh sự vật và hiện tượng một cách trực tiếp (khi sự vật và hiện tượng đang ảnh hưởng đến các giác quan của chúng ta).

Mặc dù đây là hình thức phản ánh thấp nhất, nhưng cảm giác đóng một vai trò khá quan trọng trong cuộc sống của mọi người.

Cảm giác là hình thức định hướng đầu tiên cho con người (và động vật), và là nguồn nguyên liệu để con người tiến hành các hình thức nhận thức cao hơn. Lenin đã từng nói, “Ngoài việc thông qua cảm giác, chúng ta không thể nhận thức được bất kỳ hình thức vật chất nào, cũng như bất kỳ hình thức chuyển động nào”, “Tiền thân đầu tiên của lý luận nhận thức chắc chắn là để nói rằng cảm giác là nguồn tri thức duy nhất.”

Đặc biệt, đối với người khuyết tật (câm, mù, điếc), cảm giác, đặc biệt là xúc giác, là một con đường nhận thức quan trọng đối với họ.

Ngoài vai trò nhận thức trên, cảm giác cũng là một điều kiện quan trọng để đảm bảo hoạt động của vỏ não, do đó đảm bảo hoạt động tinh thần bình thường của con người.

Có nhiều cách để phân loại cảm xúc, tùy thuộc vào tiêu chí. Người ta thường phân loại cảm giác thành 2 loại cơ bản: cảm giác bên ngoài và cảm giác bên trong (dựa trên vị trí của nguồn kích thích gây ra cảm giác)

– Cảm giác bên ngoài:

+ Cảm giác nhìn thấy (tầm nhìn): phát sinh do tác động của sóng ánh sáng phát ra từ sự vật. Cảm giác của thị giác cho biết hình dạng, khối lượng, độ sáng, khoảng cách, màu sắc của sự vật.

+ Cảm giác thính giác (thính giác): gây ra bởi sóng âm thanh, tức là sự dao động của không khí. Cảm giác nghe phản ánh các tính chất của âm thanh và giọng nói: cao độ (tần số dao động), cường độ (biên độ dao động) và âm sắc (dạng dao động).

+ Khứu giác (khứu giác): gây ra bởi các phân tử chất bay hơi tác động lên màng ngoài của khoang mũi và không khí.

Xem Thêm : Thị thực là gì? Tất cả các quy định phải biết về thị thực

+ Cảm giác vị giác (vị giác): do ảnh hưởng của tính chất hóa học của các chất hòa tan trong nước đến các thụ thể vị giác ở lưỡi, họng và vòm họng. Hương vị giống như: ngọt, mặn, chua, cay, đắng,…

+ Cảm giác da (giác mạc): gây ra bởi các kích thích cơ học và nhiệt độ tác động lên da. Cảm giác da bao gồm 5 loại: chạm, nén, nóng, lạnh, đau.

– Cảm giác bên trong:

+ Cảm giác chuyển động và cảm giác xúc giác:

. Cảm giác vận động là một cảm giác phản ánh những thay đổi xảy ra trong các cơ quan vận động, báo hiệu về mức độ co cơ và về vị trí của các bộ phận của cơ thể.

. Sự kết hợp giữa cảm giác chuyển động và cảm giác chạm tạo thành cảm giác chạm vào.

+ Cảm giác cân bằng: là để phản ánh vị trí và chuyển động của đầu. Cơ quan của cảm giác cân bằng nằm ở tai trong có liên quan chặt chẽ với dây thần kinh số 11 (dây thần kinh phế vị).

+ Cảm giác rung động: gây ra bởi sự dao động của không khí tác động lên bề mặt cơ thể.

+ Cảm giác cơ thể: phản ánh trạng thái hoạt động của các cơ quan nội tạng, bao gồm cảm giác đói, no, buồn nôn, đau ở các cơ quan nội tạng của người đó.

Cảm giác ở người diễn ra theo các quy tắc nhất định. Hiểu và có tính đến các quy luật cảm giác trong cuộc sống và công việc hàng ngày là cần thiết và hữu ích.

– Định luật ngưỡng cảm giác: Để có cảm giác, phải có sự kích thích vào các giác quan. Nhưng không phải mọi kích thích cho các giác quan đều là cảm giác. Kích thích quá yếu không gây cảm giác. Kích thích quá mạnh cũng dẫn đến mất cảm giác. Vì vậy, để kích thích gây ra cảm giác, kích thích phải đạt đến một giới hạn nhất định, giới hạn mà tại đó kích thích gây ra cảm giác được gọi là ngưỡng cảm giác. Có 2 loại ngưỡng cảm giác: ngưỡng dưới và ngưỡng trên. Ngưỡng cảm giác cơ bản là cường độ tối thiểu đủ để tạo ra cảm giác. Ngưỡng cảm giác phía trên là cường độ kích thích tối đa trong đó cảm giác vẫn được gây ra.

Ví dụ, ngưỡng thấp hơn của cảm giác thị giác ở người là sóng ánh sáng có bước sóng 390 millimicron và ngưỡng trên là 780 millimicrons. Trong phạm vi giữa ngưỡng dưới và ngưỡng trên của mỗi loại cảm giác, có một khu vực phản ánh tốt nhất. Ví dụ, vùng phản chiếu ánh sáng tốt nhất đến mắt là những sóng ánh sáng có bước sóng 565 millimicrons, âm thanh cho tai là 1000 hec.

Cảm giác cũng phản ánh sự khác biệt giữa các kích thích. Nhưng không phải mọi sự khác biệt trong các kích thích đều được phản ánh. Cần phải có sự khác biệt tối thiểu in cường độ hoặc một mức độ khác biệt tối thiểu trong tự nhiên để chúng ta cảm nhận được sự khác biệt. Sự khác biệt tối thiểu về cường độ hoặc bản chất của hai kích thích là đủ để chúng ta phân biệt hai kích thích được gọi là ngưỡng chênh lệch. Ngưỡng chênh lệch của mỗi cảm giác là một hằng số.

Ngưỡng cảm giác thấp hơn (còn được gọi là ngưỡng tuyệt đối) và ngưỡng chênh lệch có liên quan nghịch với độ nhạy cảm giác và độ nhạy vi sai.

Ngưỡng cảm giác càng nhỏ thì độ nhạy cảm của cảm giác càng cao; Ngưỡng chênh lệch càng nhỏ thì độ nhạy vi sai càng cao.

Ngưỡng tuyệt đối và ngưỡng khác biệt của cảm giác là khác nhau ở mỗi cảm giác khác nhau và ở những người khác nhau.

Quy luật thích ứng cảm giác: Để đảm bảo sự phản ánh tốt nhất và bảo vệ hệ thần kinh khỏi bị phá hủy, cảm giác của con người có khả năng thích nghi với các kích thích.

Thích ứng là khả năng thay đổi độ nhạy cảm của cảm giác cho phù hợp với sự thay đổi cường độ của kích thích: khi cường độ của kích thích tăng lên, độ nhạy giảm. Khi cường độ kích thích giảm, độ nhạy tăng lên.

Quy luật thích ứng có tất cả các cảm xúc, nhưng mức độ thích nghi trong cảm giác không giống nhau. Có những cảm giác thích nghi cao như thị giác (trong bóng tối tuyệt đối, độ nhạy cảm với ánh sáng tăng gần 200.000 lần sau 40 phút), trong khi có những cảm giác rất kém thích nghi và hầu như không thích nghi, chẳng hạn như đau.

Khả năng thích ứng của cảm giác cơ thể được phát triển do hoạt động và đào tạo (công nhân luyện kim có thể chịu được nhiệt độ cao 500-600C trong nhiều giờ, thợ lặn có thể chịu được áp suất 2 atm trong hàng chục phút hoặc hàng giờ…)

– Quy luật hành động lẫn nhau giữa các cảm giác: Cảm giác của con người không tồn tại trong sự cô lập, nhưng chúng tương tác với nhau. Sự tương tác giữa các cảm giác là sự thay đổi tính nhạy cảm của một cảm giác dưới ảnh hưởng của cảm giác khác.

Cơ sở sinh lý của định luật này là các kết nối trên vỏ não của các cơ quan phân tích và định luật cảm ứng đồng thời hoặc nối tiếp.

Sự tương tác giữa các cảm giác tuân theo quy tắc chung như sau: một kích thích yếu đối với một cơ quan phân tích làm tăng độ nhạy cảm của một cơ quan phân tích, một kích thích mạnh mẽ đối với một cơ quan phân tích làm giảm độ nhạy cảm của cơ quan khác. Ví dụ, cảm giác thị giác yếu (chua) sẽ làm tăng độ nhạy thị giác.

Cần phải nói thêm rằng sự tương tác giữa các cảm giác có thể diễn ra đồng thời, hoặc thanh thản, trên các cảm giác cùng loại, hoặc thuộc một loại khác.

– Định luật tương phản: Tương phản là hiện tượng tương tác giữa các cảm giác cùng loại. Đó là một sự thay đổi về cường độ và chất lượng của cảm giác dưới ảnh hưởng của một kích thích (cùng loại) xảy ra trước hoặc xảy ra đồng thời. Do đó, có 2 loại độ tương phản: độ tương phản nối tiếp và độ tương phản đồng thời.

Cơ sở sinh lý của 2 loại tương phản này là định luật cảm ứng đồng thời và nối tiếp của vỏ não.

Nếu chúng ta đặt hai tờ giấy màu xám như nhau trên nền trắng và nền đen, chúng ta sẽ cảm thấy rằng giấy xám được đặt trên nền trắng sẫm chứ không phải giấy xám trên nền đen – nghĩa là độ tương phản đồng thời.

Xem Thêm : Tài sản là gì? Đưa ra một ví dụ về một tài sản? Nước, không khí, phần mềm có phải là tài sản hay không?

Sau một kích thích lạnh, sau đó là một kích thích nóng hơn một chút – đó là một sự tương phản nối tiếp.

– Định luật chuyển cảm giác (hay rối loạn cảm giác): Hiện tượng chuyển cảm giác là hiện tượng mà khi kích thích cảm giác này gây ra cảm giác khác.

Trong giọng nói của mọi quốc gia, thường có những từ chỉ hiện tượng đó – “giọng chua như giấm”, “giọng nói nhẹ nhàng như nhung”, “giọng ngọt ngào”…

Hãy thử thí nghiệm sau: lấy 2 thanh (hoặc 2 miếng thủy tinh) cọ xát vào nhau, bạn sẽ cảm thấy “kinh tởm” – vì vậy kích thích thính giác đã gây ra cảm giác cơ thể.

Định luật này có thể được coi là một trường hợp đặc biệt của sự tương tác giữa các cảm giác, được biểu hiện không phải ở sự thay đổi độ nhạy cảm, mà là sự thay đổi trong phạm trù cảm giác.

Luật này được thể hiện khác nhau ở những người khác nhau: ở một người rất dễ thấy hiện tượng chuyển cảm giác, ở người kia hầu như không bao giờ nhìn thấy.

Các định luật trên nói về tính di động cao của cảm giác, sự phụ thuộc của nó vào cường độ của kích thích, vào trạng thái chức năng của cơ quan phân tích do sự khởi đầu hoặc chấm dứt hoạt động của kích thích, cũng như là kết quả của sự chuyển động đồng thời của một số kích thích theo cùng một nghĩa hoặc một số giác quan.

5. Tìm hiểu về nhận thức

Nhờ cảm giác, các thuộc tính riêng lẻ của sự vật (màu sắc, âm thanh, độ cứng, v.v.) được phản ánh trên vỏ não. Nhưng những sự vật và hiện tượng trong thực tế xung quanh chúng ta mang một phức hợp hoàn chỉnh về những phẩm chất và thuộc tính khác nhau. Để phản ánh đúng những điều đó, hiện tượng, cảm giác cá nhân, do hoạt động của các cơ quan phân tích, được tổng hợp trong vỏ não và cung cấp cho mọi người một hình ảnh đầy đủ, đầy đủ về sự vật và hiện tượng.

Nhận thức là một quá trình tâm lý phản ánh đầy đủ các thuộc tính của sự vật và hiện tượng vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến các giác quan của chúng ta.

Không giống như cảm giác, nhận thức không phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ của sự vật và hiện tượng, mà là các đối tượng nói chung, các sự vật trong tổng các thuộc tính của nó. Nhưng điều này không có nghĩa là nhận thức là tổng hợp của các cảm giác cá nhân, mà là một cấp độ mới của nhận thức cảm giác, với một số đặc điểm nhất định của nó: tính toàn vẹn, tính khách quan, kết cấu, tính tích cực.

Có 2 cách phổ biến để phân loại nhận thức.

  • Phân loại bằng phân tích quan trọng đóng một vai trò quan trọng trong số các phân tích quan sát liên quan đến quá trình tri giác.
  • Phân loại theo các hình thức tồn tại của vật chất.

Theo cách thứ nhất, chúng ta có các loại nhận thức sau: thị giác tri giác, thính giác tri giác, cảm ứng tri giác…

Theo cách thứ hai, chúng ta có các loại sau: nhận thức không gian, nhận thức thời gian, nhận thức vận động.

+ Nhận thức không gian: là sự phản ánh không gian tồn tại khách quan (hình dạng, độ lớn, vị trí của các vật thể với nhau…).

+ Nhận thức về thời gian: là sự phản ánh độ dài, tốc độ và tính liên tục khách quan của các hiện tượng trong thực tế.

+ Nhận thức vận động: là sự phản ánh những thay đổi về vị trí của sự vật trong không gian. + Nhận thức của con người: là quá trình nhận thức lẫn nhau giữa mọi người trong điều kiện giao tiếp trực tiếp. Loại nhận thức này đặc biệt vì đối tượng của nhận thức cũng là con người.

Quá trình tri giác ở người có các quy luật sau:

– Tính chọn lọc tri giác: Những sự vật, hiện tượng ảnh hưởng đến con người đa dạng đến mức con người không thể nhận thức và phản ứng đồng thời với tất cả những kích thích đó. Chúng tôi chỉ ly thân rõ ràng và tự ý thức khỏi vô số tác động. Đặc điểm này nói lên tính chọn lọc của nhận thức. Trong chọn lọc nằm ở sự tích cực của quá trình tri giác: nhận thức là quá trình tách đối tượng khỏi bối cảnh. Khi chúng ta nhận thức được một đối tượng, chúng ta tách sự vật đó (đối tượng của nhận thức) khỏi những sự vật xung quanh (bối cảnh). Do đó, càng nhiều sự vật (hoặc thuộc tính của sự vật) được phân biệt với bối cảnh, chúng ta càng nhận thức chúng dễ dàng và đầy đủ hơn. Sự lựa chọn trong nhận thức không cố định, vai trò của đối tượng và bối cảnh có thể hoán đổi cho nhau: khi chúng ta nhận thức được một điều, phần còn lại trở thành bối cảnh, khi chúng ta chuyển sang một đối tượng khác, đối tượng vừa là đối tượng tri giác trước đây trở thành bối cảnh.

Việc lựa chọn nhận thức phụ thuộc vào sở thích, tâm trạng và nhu cầu của cá nhân. Mối quan hệ và thái độ của mọi người với những gì có tri giác sẽ quyết định tổ chức và sự tiến hóa của quá trình tri giác. Trong lựa chọn này, ngôn ngữ có tác dụng rất quan trọng.

Quy luật lựa chọn tri giác có nhiều ứng dụng thực tế: khi muốn làm cho đối tượng tri giác được phản ánh tốt nhất, người ta tìm cách làm cho đối tượng khác biệt với bối cảnh (sử dụng phấn trên bảng đen, gạch mực đỏ dưới chữ để nhấn mạnh…); Khi một người làm cho nhận thức đối tượng trở nên khó khăn, người ta tìm cách làm cho đối tượng hòa trộn vào bối cảnh (ngụy trang).

Mặc dù nhận thức phát sinh do tác động trực tiếp của kích thích lên cơ quan nhận thức, hình ảnh tri giác luôn có một ý nghĩa nhất định. Nhận thức ở con người gắn liền với suy nghĩ, với sự hiểu biết về bản chất của sự vật. Có ý thức nhận thức được mọi thứ – điều đó có nghĩa là có được tên của sự vật trong tâm trí, và nó có nghĩa là đưa điều tri giác vào một nhóm, một lớp các sự vật xác định, khái quát hóa nó trong một từ nhất định. Ngay cả khi chúng ta nhận thức được một đối tượng xa lạ, chúng ta cố gắng có được trong đó một sự tương đồng nhất định với các đối tượng chúng ta đã biết, đặt nó vào một phạm trù nhất định. Nhận thức không được gây ra bởi một “bộ” kích thích đơn giản, ảnh hưởng đến cảm giác và quy định, nhưng nó đòi hỏi một tìm kiếm di động về cách tổng hợp vật liệu hiện có. Paintingsa hai suy nghĩ đã nói rõ điều đó. Trong những bức tranh đó, sự ly thân của đối tượng nhận thức gắn liền với việc hiểu ý nghĩa và tên của nó.

– Sự ổn định của nhận thức: Những thứ xung quanh chúng ta nằm ở nhiều vị trí khác nhau cho các đối tượng tri giác và các điều kiện xuất hiện của chúng (chiếu sáng, vị trí trong không gian, khoảng cách của người quan sát) cũng rất đa dạng. Vì vậy, khuôn mặt của nó luôn thay đổi, quay theo các hướng khác Trong tình huống đó, các quá trình nhận thức của con người cũng được thay đổi tương ứng. Nhưng nhờ sự ổn định, thể hiện ở khả năng bù trừ của hệ thống tri giác (tức là tất cả các cơ quan phân tích liên quan đến một hành động tri giác nhất định) cho những biến đổi như vậy, chúng ta vẫn cảm nhận được những thứ xung quanh là những thứ ổn định về hình dạng, kích thước, màu sắc…

Ổn định tri giác là khả năng phản ánh những thứ không thay đổi khi điều kiện tri giác được thay đổi. Ví dụ, trước mặt chúng tôi là một đứa trẻ, đằng sau anh ta là một ông già. Trên võng mạc của chúng ta, hình ảnh của em bé lớn hơn hình ảnh của ông già. Nhưng tôi vẫn cảm nhận ông già lớn hơn đứa trẻ. Sự ổn định của nhận thức có thể được nhìn thấy cả về màu sắc và hình dạng của sự vật.

Nhận thức toàn diện: Ngoài các kích thích gây ra nó, nhận thức được điều chỉnh bởi một loạt các yếu tố trong chính chủ đề tri giác. Nó không phải là con mắt tách rời, không phải bản thân tri giác, mà là một con người cụ thể sống tri giác. Do đó, đặc điểm tính cách của người có tri giác, thái độ của họ đối với những gì được nhận thức, nhu cầu, sở thích, nguyện vọng, sở thích và cảm xúc của họ luôn được thể hiện ở một mức độ nhất định trong nhận thức của họ. Sự phụ thuộc của nhận thức vào nội dung của đời sống tâm lý con người, vào đặc điểm tính cách của họ, được gọi là hiện tượng nhận thức tổng thể.

– Ảo ảnh tri giác: Ảo ảnh tri giác là một đại diện sai lầm của những sự vật phi thường

khách quan là con người.

Đây là một hiện tượng quy phạm, xảy ra ở tất cả những người bình thường. Cần phân biệt với hiện tượng ảo giác, đó là một hiện tượng bệnh lý, bất thường.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Khiếu nại là gì? Biểu mẫu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *