Một nhà môi giới là gì? Nhà môi giới được quy định như thế nào?

Nhà môi giới cũng là một nhà giao dịch nhưng không giống như đại lý nhượng quyền, họ không cam kết mua bất kỳ hàng hóa nào cũng như không được hưởng độc quyền. Vậy nhà môi giới là gì, nhà môi giới được quy định như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

1. Làm thế nào để hiểu nhà môi giới?

Môi giới là hành động hòa giải để các bên tiếp xúc, thương lượng, thiết lập mối quan hệ để hưởng thù lao.

Bạn Đang Xem: Một nhà môi giới là gì? Nhà môi giới được quy định như thế nào?

Nội dung của các hoạt động môi giới thường chỉ bao gồm việc tìm kiếm khách hàng và tiến hành một số cuộc đàm phán ban đầu với họ, tổ chức liên hệ của nhà môi giới với khách hàng và hỗ trợ các bên đàm phán và ký kết hợp đồng. Không giống như người đại diện, nhà môi giới không trực tiếp ký kết hợp đồng với khách hàng.

Phạm vi môi giới rất rộng như môi giới hàng hóa, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm, môi giới hàng hải hoặc các hoạt động môi giới bị coi là tội phạm như môi giới mại dâm, môi giới hối lộ. Mối quan hệ môi giới thường được thiết lập trên cơ sở hợp đồng.

Môi giới giúp giao dịch giữa các bên nhanh chóng, dễ dàng và đảm bảo quyền lợi của các bên

“Brocker” là tên tiếng Anh của một nhà môi giới, là trung gian giữa người mua và người bán, được người bán hoặc người mua ủy thác để bán hoặc mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Nhà môi giới không tham gia vào việc thực hiện hợp đồng trừ khi được ủy quyền. Do đó, về bản chất, nhà môi giới chỉ đóng vai trò kết nối ban đầu để giúp các nhà cung cấp và người sử dụng hàng hóa, dịch vụ tìm thấy nhau mà không trực tiếp tham gia vào việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Theo điều 150 Luật Thương mại 2005, môi giới thương mại được định nghĩa như sau:

Điều 150. Môi giới thương mại

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi là bên môi giới) trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới. Theo đó, môi giới thương mại được thực hiện bởi một thương nhân đóng vai trò trung gian để các bên mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đàm phán, ký kết hợp đồng. Bên môi giới thương mại được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới đã ký trước đó.

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong môi giới thương mại

Luật Thương mại năm 2005 quy định về quyền và nghĩa vụ của các nhà môi giới và môi giới, được ghi chú cụ thể từ Điều 151 đến Điều 153. Các bên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên môi giới thương mại có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Hưởng thù lao môi giới theo thỏa thuận và các chi phí hợp lý phát sinh liên quan đến việc môi giới (kể cả trường hợp bên môi giới không mang lại kết quả cho bên môi giới)

Xem Thêm : Đầu tư chứng khoán là gì? Thủ tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán

+ Bảo quản mẫu hàng hóa, tài liệu được giao thực hiện môi giới và phải trả lại cho bên môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;

+ Không được tiết lộ, cung cấp thông tin gây phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;

+ Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của mình;

+ Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp được bên được môi giới ủy quyền.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên môi giới có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Có quyền yêu cầu bên môi giới thực hiện đúng, đầy đủ nội dung công việc môi giới

+ Cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hóa, dịch vụ;

+ Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.

Như vậy, môi giới thương mại hiện nay được phân loại là trung gian thương mại với vai trò giúp người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tìm kiếm khách hàng. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho người mua hàng hóa, dịch vụ lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khả năng của mình. Ngoài ra, với nghĩa vụ “Chịu trách nhiệm về tình trạng pháp lý của các bên được môi giới” sẽ đảm bảo an toàn về mặt pháp lý cho các bên tham gia giao dịch.

3. Nhà môi giới được quy định như thế nào?

Một nhà môi giới là một khái niệm chung cho những người thực hiện các hoạt động môi giới, theo đó họ là trung gian, giúp các bên liên hệ, gặp gỡ, thiết lập quan hệ và hưởng thù lao theo thỏa thuận.

Nhà môi giới, còn được gọi là brokers, vẫn được quy định trong một số văn bản pháp luật về quyền và nghĩa vụ của họ.

Người môi giới có thể là cơ quan, tổ chức, cá nhân, tùy theo lĩnh vực sẽ có quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ

Xem Thêm : Micro-equal là gì? Giá trị pháp lý của vi bằng nhau là gì?

Nhà môi giới cũng là một nhà giao dịch: Nhưng không giống như đại lý nhượng quyền, họ không cam kết mua một mặt hàng duy nhất; họ cũng không được hưởng độc quyền. Bên môi giới chỉ làm cho các bên mua và bán tiếp xúc với bên muốn bán hàng hóa và bên muốn mua thứ đó.
Ví dụ, một nhà bán lẻ rượu vang yêu cầu người qua đường tìm kiếm những người trồng nho hoặc hợp tác xã sản xuất rượu vang có thể bán cho họ một lượng rượu vang nhất định.
Khi nhà môi giới đã tìm thấy hàng hóa có thể làm hài lòng khách hàng của mình, họ sẽ dẫn dắt khách hàng tiếp cận với nhà cung cấp. Khách hàng độc lập và nhân viên bán hàng sẽ trực tiếp ký hợp đồng mua bán với nhau và người môi giới sẽ được bồi thường cho các dịch vụ của mình được gọi là hoa hồng bằng tỷ lệ phần trăm doanh số bán hàng được thực hiện.
Nhà môi giới đảm bảo nền tảng thực hành của các bên tham gia hợp đồng và không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ, và nhà môi giới phải đóng vai trò là cố vấn cho họ trong việc phát triển hợp đồng.
Thù lao cho nhà môi giới được gọi là “tiền hồng”. Theo quy định, nó được tính trên tổng giá trị của mỗi lần giao hàng.
Cần lưu ý rằng có những nhà môi giới hàng hóa được đăng ký trong danh sách do Tòa phúc thẩm thành lập và những người này đã xuất trình thẻ của họ cho Tòa án. Họ thực hành nghề nghiệp của họ như những người môi giới tư nhân; Nhưng ngoài ra, ở mỗi khu vực, họ được giao nhiệm vụ bán buôn hàng hóa và tổ chức đấu giá theo lệnh của tòa án trong trường hợp chủ sở hữu tài sản qua đời hoặc trong các trường hợp khác. Khi tiến hành các hoạt động, người môi giới không được đứng tên mình mà đứng tên người được ủy thác, không sở hữu hàng hóa và không chịu trách nhiệm cá nhân với người được ủy thác về việc khách hàng từ chối thực hiện hợp đồng,

Nhà môi giới không tham gia vào việc thực hiện hợp đồng trừ khi được ủy quyền.

Mối quan hệ giữa người được ủy thác và nhà môi giới dựa trên sự tin tưởng một lần, không phải là hợp đồng dài hạn.

Với bất động sản, họ là những chuyên gia tư vấn cung cấp cho người mua và người bán những thông tin cần thiết về việc mua và bán bất động sản. Nhờ có họ, hoạt động của thị trường bất động sản diễn ra suôn sẻ. Chúng cũng là nguồn khai thác thông tin về thị trường bất động sản mà các thẩm định viên cần quan tâm. Nhà nước khuyến khích hoạt động môi giới chuyên nghiệp.

4. Các đặc điểm của một nhà môi giới giao dịch là gì?

Môi giới thương mại có các đặc điểm sau:

– Đối tượng của quan hệ môi giới thương mại bao gồm bên môi giới và bên môi giới, trong đó bên môi giới phải là thương nhân, có đăng ký kinh doanh để thực hiện dịch vụ môi giới thương mại và không nhất thiết phải có ngành nghề đăng ký kinh doanh trùng với ngành, nghề kinh doanh của bên được môi giới. Pháp luật hiện hành không nêu rõ liệu nhà môi giới có nhất thiết phải là một nhà giao dịch hay không. Trong hoạt động môi giới thương mại, không phải bên môi giới nào cũng có quan hệ môi giới thương mại với bên môi giới mà chỉ người môi giới ký hợp đồng môi giới với bên môi giới mới có quan hệ môi giới thương mại giữa họ.

Khi sử dụng dịch vụ môi giới thương mại, bên môi giới nhân danh mình có quan hệ với các bên được môi giới và thực hiện nhiệm vụ giới thiệu các bên được môi giới với nhau. Sau đó, các bên được nhà môi giới trực tiếp ký kết hợp đồng với nhau. Nếu họ ký hợp đồng với khách hàng thay mặt cho nhà môi giới, họ sẽ trở thành đại diện trái phép của bên môi giới. Tuy nhiên, Luật Thương mại Việt Nam không cấm nhà môi giới ủy quyền cho nhà môi giới ký hợp đồng với khách hàng. Trong trường hợp này, nhà môi giới đóng vai trò là đại lý.

– Nội dung hoạt động môi giới rất rộng, bao gồm nhiều hoạt động như: tìm kiếm và cung cấp thông tin cần thiết về đối tác cho bên môi giới, tiến hành các hoạt động giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cần môi giới, sắp xếp để các bên được môi giới liên hệ với nhau, giúp môi giới soạn thảo hồ sơ hợp đồng khi có yêu cầu. Mục đích của hoạt động môi giới là các bên được bên môi giới ký kết hợp đồng với nhau.

Môi giới thương mại là một doanh nghiệp thuần túy. Mục đích của một nhà môi giới thương mại khi thực hiện môi giới là tìm kiếm lợi nhuận. Các nhà môi giới thường được hưởng thù lao khi các bên được môi giới đã giao kết hợp đồng với nhau.

– Phạm vi môi giới thương mại đã được mở rộng không chỉ bao gồm các hoạt động môi giới mua bán hàng hóa và pcung cấp các dịch vụ thương mại liên quan đến mua bán hàng hóa. Do đó, môi giới thương mại bao gồm tất cả các hoạt động môi giới nhằm mục đích sinh lời như môi giới thương nhân hàng hóa, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới tàu biển, môi giới thuê máy bay, môi giới bất động sản… Tuy nhiên, Luật Thương mại là luật chung điều chỉnh hoạt động thương mại, vì vậy các quy định về môi giới thương mại trong luật này chỉ mang tính nguyên tắc và hoạt động môi giới trong từng lĩnh vực riêng biệt được quy định bởi pháp luật chuyên ngành.

– Quan hệ môi giới thương mại được thực hiện trên cơ sở hợp đồng môi giới.

Hợp đồng môi giới được ký kết giữa bên môi giới và bên môi giới, bên môi giới phải là thương nhân và bên môi giới không được là thương nhân (vì pháp luật không quy định điều kiện của bên môi giới). Đối tượng của hợp đồng môi giới là công việc môi giới để kết nối mối quan hệ giữa các bên được môi giới. Tại Mục 2 về hoạt động môi giới thương mại theo Chương V, Luật Thương mại năm 2005 quy định về hoạt động trung gian thương mại, không đề cập đến hình thức hợp đồng môi giới thương mại. Tuy nhiên, hợp đồng môi giới thương mại là một loại hợp đồng dịch vụ thương mại, vì vậy theo quy định tại Điều 74 của Luật Thương mại năm 2005, hợp đồng môi giới nói riêng và hợp đồng dịch vụ nói chung được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Khi giao kết hợp đồng môi giới thương mại, các bên cần thỏa thuận các điều khoản, điều kiện về nội dung cụ thể của việc môi giới, số lao động mà bên môi giới sẽ nhận được, thời hạn của hợp đồng môi giới, quyền và nghĩa vụ của các bên; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; hình thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng môi giới.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Tham nhũng là gì? Hành vi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *