Một nhà giao dịch là gì? Quy định của thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Tôi muốn tìm hiểu gì về các nhà giao dịch? Thương nhân nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện gì? – Hải Yến (Đà Nẵng)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN LUẬT Câu trả lời như sau:

1. Nhà giao dịch là gì?

Theo quy định tại Điều 6 Luật Thương mại 2005, thương nhân được quy định bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Bạn Đang Xem: Một nhà giao dịch là gì? Quy định của thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

– Thương nhân có quyền tiến hành các hoạt động thương mại trong các ngành công nghiệp, tại địa phương, dưới hình thức và cách thức mà pháp luật không cấm.

– Quyền hợp pháp đối với hoạt động thương mại của thương nhân được Nhà nước bảo hộ.

– Nhà nước độc quyền nhà nước có thời hạn đối với hoạt động thương mại đối với một số hàng hóa, dịch vụ hoặc trong một số lĩnh vực để bảo đảm lợi ích quốc gia. Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ và địa bàn độc quyền nhà nước.

Lưu ý: Thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của Luật Thương mại 2005 và các quy định khác của pháp luật. (Điều 7 Luật Thương mại 2005)

Mot nha giao dich la gi Quy dinh cua thuong

Một nhà giao dịch là gì? Quy định của thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (Ảnh từ Internet)

2. Quy định về thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

2.1 Thương nhân nước ngoài đăng ký kinh doanh tại Việt Nam

Điều 16 Luật Thương mại 2005 quy định về thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như sau:

Xem Thêm : Thị trường là gì? Thị trường trong tiếp thị là gì? Tại sao nên nghiên cứu thị trường?

– Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.

– Thương nhân nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức do pháp luật Việt Nam quy định.

– Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thương nhân nước ngoài chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do thương nhân nước ngoài thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên được coi là thương nhân Việt Nam.

2.2 Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam được quy định tại Điều 22 Luật Thương mại 2005, cụ thể:

– Chính phủ thống nhất quản lý việc cho phép thương nhân nước ngoài tiến hành hoạt động thương mại tại Việt Nam.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý việc cấp Giấy phép cho thương nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý việc cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; thành lập chi nhánh, liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thương nhân chuyên thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Xem Thêm : Luật pháp là gì? Đảm bảo pháp lý và tư duy pháp lý

– Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý việc cấp giấy phép cho thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

2.3 Thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động tại Việt Nam trong 06 trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Thương mại 2005:

– Hết thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép;

– Theo yêu cầu của thương nhân và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp nhận;

– Theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do vi phạm pháp luật và quy định của giấy phép;

– Do thương nhân bị tuyên bố phá sản;

– Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật nước ngoài dưới hình thức văn phòng đại diện, chi nhánh và đi vào kinh doanh chợp đồng hợp tác với bên Việt Nam;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trước khi chấm dứt hoạt động tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ và các nghĩa vụ khác cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Việt Nam.

Vai Mai

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Kháng nghị là gì? Các yêu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *