Môi trường là gì? Vai trò của môi trường là gì? Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường?

Môi trường là một khái niệm rộng, theo quan điểm chung nhất có thể được hiểu là điều kiện quan trọng, cần thiết cho cuộc sống của con người nói chung và các cuộc sống khác tồn tại song song với con người. Luật Minh Khuê giới thiệu và phân tích một số nội dung quan trọng liên quan đến môi trường như sau:

1. Môi trường là gì?

Môi trường là một yếu tố tự nhiên và là yếu tố vật liệu nhân tạo liên quan chặt chẽ với nhau, xung quanh con người, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.

Bạn đang xem bài: Môi trường là gì? Vai trò của môi trường là gì? Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường?

2. Khái niệm môi trường bao gồm các nội dung sau đây:

Môi trường được tạo thành từ các yếu tố sau (còn được gọi là các thành phần môi trường): không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, mặt đất, núi, rừng, sông, hồ, biển, sinh vật, hệ sinh thái, khu dân cư, khu vực sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan, cảnh quan, di tích lịch sử và các hình thức vật chất khác.

Đặc biệt, không khí, đất, nước, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên… là các yếu tố tự nhiên (các yếu tố này xuất hiện và tồn tại độc lập với ý chí của con người); khu dân cư, khu sản xuất, di tích lịch sử… là những yếu tố vật chất nhân tạo (yếu tố nhân tạo, hư hỏng và phát triển phụ thuộc vào ý chí con người). Các khu dân cư, đường hàng không, đường bộ, nước… là những yếu tố cơ bản duy trì cuộc sống của con người, và cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan… có tác dụng làm cho cuộc sống của con người phong phú và sống động hơn.

3. Phân tích một số khái niệm khác liên quan đến môi trường?

3.1 Môi trường nhân tạo là gì?

Khái niệm môi trường nhân tạo là tất cả các yếu tố nhân tạo như thành phần hóa học, tính chất vật lý… Những yếu tố này là nhân tạo và bị chi phối bởi con người.

Một số ví dụ điển hình về môi trường nhân tạo:

Ở Singapore, người ta đã tạo ra một khu rừng nhiệt đới dưới dạng một công viên vịnh, nơi hầu hết các cây tự nhiên không thể tồn tại ở quốc đảo này.

Bị chôn vùi sâu 130 mét bên trong một ngọn núi trên quần đảo Na Uy, kho dự trữ được thiết kế để bảo vệ những hạt giống quý giá nhất thế giới khỏi thảm họa, nhằm đảm bảo tương lai của nguồn cung cấp thực phẩm toàn cầu. Và nhiều tác phẩm nhân tạo khác của con người có thể tạo ra môi trường sống khác nhau, ly thân và ly thân với thế giới tự nhiên.

3.2 Môi trường xã hội là gì?

Khái niệm về môi trường xã hội là mối quan hệ giữa mọi người. Đây là những quy tắc, cam kết, thể chế, ước tính… ở các cấp độ khác nhau. Môi trường xã hội chịu trách nhiệm định hướng con người theo một khuôn khổ nhất định để phát triển thuận lợi, làm cho cuộc sống của con người khác với các sinh vật khác.

Ở góc độ rộng hơn, môi trường xã hội là môi trường trong đó con người là yếu tố trung tâm, tham gia và kiểm soát môi trường. Môi trường xã hội bao gồm: chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, lịch sử, giáo dục… xoay quanh con người và con người lấy đó làm nguồn sống, làm mục tiêu cho chính họ. Trong một môi trường xã hội tốt, các yếu tố cấu thành môi trường sẽ bổ sung cho nhau, người sống sẽ được hưởng đầy đủ các quyền: được sống, làm việc, cống hiến, tận hưởng. Mặt trái của môi trường xã hội là tệ nạn xã hội.

3.2 Môi trường sống là gì?

Môi trường sống được hiểu là không gian sống, cung cấp mọi nguồn tài nguyên thiên nhiên, đây cũng là nơi lưu giữ chất thải do con người tạo ra trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt, môi trường sống trong lành, con người đảm bảo sức khỏe.

Môi trường sống được hiểu từ góc độ rộng hơn có thể bao gồm môi trường sống của động vật, sinh vật, vi sinh vật… cùng tồn tại, sinh tồn trên trái đất, nơi chứa đựng sự sống nói chung.

3.3 Một số thuật ngữ pháp lý được sử dụng liên quan đến môi trường:

+ Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người, ảnh hưởng đến sự sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật (Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 số 52/2005/QH11);

+ Môi trường biển là các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học đặc trưng cho nước biển, đất ven biển, trầm tích biển, không khí mặt nước biển và hệ sinh thái biển tồn tại khách quan, ảnh hưởng đến con người, sinh vật (theo Nghị định số 25/2009/NĐ-CP về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hải đảo).

+ Môi trường du lịch là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nhân văn nơi diễn ra hoạt động du lịch (theo Luật Du lịch năm 2005);

+ Môi trường mạng là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua hạ tầng thông tin cơ sở (Theo Luật Công nghệ thông tin năm 2006);

+ Môi trường rừng bao gồm các thành phần của hệ sinh thái rừng: thực vật, động vật, vi sinh vật, nước, đất, không khí, cảnh quan thiên nhiên. Môi trường rừng có các giá trị sử dụng cho nhu cầu của xã hội và con người, được gọi là giá trị sử dụng của môi trường rừng, bao gồm: bảo vệ đất đai, điều tiết tài nguyên nước, bảo vệ lưu vực sông, bảo vệ bờ biển, phòng chống thiên tai, đa dạng sinh học, cô lập và lưu trữ carbon, du lịch, cư trú và sinh sản của các loài khác, gỗ và lâm sản (theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách thanh toán dịch vụ môi trường rừng).

+ Ô nhiễm môi trường là việc chuyển đổi các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật (theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005);

Và nhiều khái niệm được hợp pháp hóa khác liên quan đến môi trường như: Môi trường nông nghiệp nông thôn, môi trường xây dựng, môi trường chuẩn…

4. Vai trò của môi trường đối với con người là gì?

Để đảm bảo cuộc sống của con người, môi trường là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất, bởi vì:

Thứ nhất, Môi trường là nơi lưu trữ các nguồn tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và sản xuất của con người. Dễ dàng nhận thấy rằng tất cả các ngành công nghiệp đều gắn liền với tài nguyên của mẹ thiên nhiên như:

+ Trồng lúa đòi hỏi đất nông nghiệp, ngành xây dựng cần nguyên liệu xây dựng như đất, đá và vật liệu xây dựng đã qua chế biến như xi măng, sắt, thép…;

+ Rừng tự nhiên phục vụ chức năng cung cấp nước, gỗ, bảo vệ đa dạng sinh học và từ đó cải thiện môi trường chung của hệ sinh thái;

+ Biển cung cấp nguồn hải sản, nước uống… phục vụ nhu cầu sinh tồn của con người….

+ Động vật, thực vật cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào phục vụ trực tiếp cho đời sống con người.

+ Không khí, nhiệt độ, năng lượng mặt trời, gió… là nguồn điện và sự sống trực tiếp cho con người.

Bài liên quan: Tài sản là gì? Đưa ra một ví dụ về một tài sản? Nước, không khí, phần mềm có phải là tài sản hay không?

Do đó, có thể thấy con người phụ thuộc trực tiếp và gián tiếp vào môi trường. Nếu không có môi trường thì sẽ không có sự sống của con người.

Thứ hai, môi trường cũng là nơi sinh sống của chất thải nhân tạo.

Trong quá trình sinh hoạt, con người gần như đổ hết chất thải, chất thải ra môi trường. Những chất này dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật xấu xa sẽ phân hủy, biến đổi theo các quá trình sinh địa hóa rất phức tạp khác nhau. Thông qua các quá trình biến đổi tự nhiên, các chất thải có thể được tái sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau và một phần tạo thành độc tố gây hại cho môi trường sống.

Thứ ba, môi trường giữ chức năng lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người.

Môi trường trái đất được coi là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người. Bởi vì đó là môi trường của trái đất là nơi:

– Cung cấp việc ghi chép và lưu trữ lịch sử trái đất, lịch sử tiến hóa của vật chất và sinh vật, lịch sử xuất hiện và phát triển của văn hóa nhân loại.

– Cung cấp các tín hiệu không gian, tạm thời và cảnh báo sớm các mối nguy hiểm cho con người và các sinh vật sống trên trái đất như phản ứng sinh lý của sinh vật sống trước các tai nạn tự nhiên và các hiện tượng tai nạn tự nhiên, đặc biệt là bão, động đất, núi lửa…

– Cung cấp và bảo tồn cho con người nguồn gen di truyền, thực vật và động vật, hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo, người đẹp, cảnh quan có giá trị thẩm mỹ để thưởng thức, tôn giáo và các nền văn hóa khác.

Thứ tư, Bảo vệ con người và sinh vật khỏi các tác động bên ngoài.

Các thành phần trong môi trường cũng đóng vai trò bảo vệ cuộc sống của con người và sinh vật khỏi những tác động bên ngoài như: tầng ozone trong khí quyển có nhiệm vụ hấp thụ và phản xạ lại tia cực tím từ năng lượng mặt trời.

Và rất nhiều vai trò quan trọng khác mà chúng ta không thể phân tích cẩn thận trong một bài viết cụ thể.

5. Tại sao cần bảo vệ môi trường?

Như đã phân tích ở trên, môi trường là không gian sống quan trọng nhất của con người, sinh vật và thực vật, vì vậy bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống nói chung và bảo vệ sự phát triển lâu dài của con người nói riêng.

Bảo vệ môi trường là việc sử dụng hài hòa các nguồn tài nguyên hạn chế như nước, than, đá, khai thác mỏ…) và tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với môi trường sống bền vững như năng lượng điện, gió… Sử dụng các nguồn hóa thạch nặng sẽ góp phần vào lượng khí thải nóng lên toàn cầu, nếu không có sự xâm nhập ngay lập tức như dự kiến trong 100 năm tới, trái đất sẽ tăng từ 1,5 đến 5,8 độ C.tốt hơn.

Khi môi trường bị ô nhiễm, tính mạng của người dân bị đe dọa. Ô nhiễm không khí có thể gây ra hàng ngàn bệnh cho đường hô hấp, Ô nhiễm nước và thực phẩm sẽ dẫn đến một loạt các bệnh ung thư không thể điều trị được. Như vậy, việc nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường là điều không thể bỏ qua và vô cùng cấp bách đối với mọi người, người dân và quốc gia. Đó là trách nhiệm chung, không chỉ của bất kỳ ai. => Bảo vệ môi trường là bảo vệ bản thân và các thế hệ tương lai.

6. Các biện pháp bảo vệ môi trường hiện nay là gì?

Từ góc độ quốc tế, bảo vệ môi trường là công việc của tất cả các quốc gia cần tham gia và phê duyệt các công ước và điều ước quốc tế.

Hiện nay, với Việt Nam, chúng tôi đã tham gia nhiều thỏa thuận về bảo vệ môi trường như:

+ Hiệp định thương mại tự do ASEAN (ASEAN FTA) quy định về vận chuyển các sản phẩm hàng nguy hiểm ra môi trường, hoặc Hiệp định khung về Hợp tác toàn diện ASEAN-Ấn Độ quy định các lĩnh vực hợp tác kinh tế bao gồm cả lĩnh vực môi trường. Các vấn đề môi trường đã được đề cập cụ thể như trong Hiệp định Thương mại Tự do Eu-Việt Nam; Hiệp định Thương mại Tự do Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA). Trong 30 chương của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 12 quốc gia đã nhất trí dành 1 chương để cam kết thực hiện các vấn đề môi trường như ô nhiễm môi trường, buôn bán động vật hoang dã, đánh bắt cá và đánh bắt cá bất hợp pháp. Hai hiệp định Việt Nam – EU, Hiệp hội Thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EFTA) chủ yếu đề cập đến một số vấn đề môi trường bao gồm: biến đổi khí hậu, các vấn đề môi trường (nói chung), bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải, đào tạo và giáo dục môi trường.

Các hiệp định môi trường đa phương mà Việt Nam là thành viên được chia thành 8 lĩnh vực sau:

Khu vực 1: Bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững

Khu vực 2: Quản lý đất đai

Khu vực 3: Quản lý tài nguyên nước quốc tế

Lĩnh vực 4: Bảo vệ môi trường biển

Trường 5: Bảo vệ lớp vùng

Khu vực 6: Ứng phó với biến đổi khí hậu

Lĩnh vực 7: Quản lý chất thải

Lĩnh vực 8: Quản lý hóa chất

Bài liên quan: Kết nối chung là gì? Nguyên tắc kết nối chung?

Từ quan điểm của một cá nhân, bảo vệ môi trường có thể được thực hiện trong các hành vi nhỏ nhưng có ý nghĩa như:

+ Hạn chế sử dụng túi nilon, túi nilon;

+ Phân loại rác tại nhà, tái sử dụng chai nhựa, giấy và túi nilon

+ Trồng cây xanh trên vùng đất trống, đầu nguồn chống xói mòn, sạt lở và trồng cây xanh xung quanh nơi này để điều hòa không khí và cân bằng hệ sinh thái

+ Không vứt rác bừa bãi, nhất là ở sông, suối, ao, hồ, bờ biển,… Tránh gây ô nhiễm nguồn nước

+ Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường

+ Sử dụng xe điện hoặc chạy bằng năng lượng mặt trời,… để giảm lượng khí thải CO2 gây ô nhiễm không khí và nhiều biện pháp, công việc nhỏ, đơn giản, dễ thực hiện nhưng hiệu quả cao khác…

7. Một số văn bản quy phạm pháp luật về môi trường của Việt Nam

7.1 Luật môi trường:

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 1993; Luật Bảo vệ môi trường 2005 (văn bản mới nhất và hiện hành: Luật Bảo vệ môi trường 2014)

+ Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo năm 2015;

+ Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010;

7.2 Nghị định hướng dẫn luật môi trường:

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

– Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành ngày 14/02/2015.

– Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

– Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

– Nghị định số 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

– Nghị định số 03/2015/NĐ-CP về xác định thiệt hại môi trường do Chính phủ ban hành ngày 06/01/2015;

– Nghị định 35/2014/NĐ-CP sửa đổi 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường cam kết bảo vệ môi trường;

– Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

– Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định xXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

7.3 Một số thông tư hướng dẫn các nghị định, luật về môi trường:

– Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP dịch vụ quan trắc môi trường

– Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ngày 29/12/2017;

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược tác động môi trường phục vụ công tác bảo vệ môi trường.

… và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến bảo vệ môi trường.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Sự tôn trọng./.

Trang chủ: https://luatthienminh.com.vn
Bài này thuộc chuyên mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT? Trong giao thông đường bộ, chúng ta thường thấy các…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *