Môi trường kinh doanh như thế nào? Đặc điểm và vai trò của môi trường kinh doanh là gì?

Môi trường kinh doanh như thế nào? Đặc điểm và vai trò của môi trường kinh doanh là gì? Đặc điểm của môi trường kinh doanh. Vai trò của môi trường kinh doanh. Phân loại môi trường kinh doanh.

Trong hoạt động kinh doanh hiện nay, môi trường kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng đối với các công ty, doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động luôn trong một môi trường kinh doanh. Vậy môi trường kinh doanh là gì?

Bạn Đang Xem: Môi trường kinh doanh như thế nào? Đặc điểm và vai trò của môi trường kinh doanh là gì?

1. Môi trường kinh doanh như thế nào?

Môi trường kinh doanh là tập hợp tất cả những yếu tố có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp, những yếu tố này có ảnh hưởng bên trong hoặc bên ngoài đến kết quả, hiệu quả hoạt động và sự phát triển của công ty.

Có nhiều cách để phân loại môi trường kinh doanh hiện tại, nhưng theo giới hạn rào cản, chúng ta có thể phân biệt môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thành 2 loại như:

  • Môi trường bên ngoài doanh nghiệp: môi trường quốc tế, môi trường kinh tế quốc gia (điều kiện kinh tế, xã hội…)
  • Môi trường bên trong doanh nghiệp: đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, khách hàng,…

Một môi trường kinh doanh có thể được phân chia trong cả môi trường vĩ mô và vi mô dựa trên quan điểm. Môi trường vĩ mô thường gắn liền với các yếu tố ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp bất kể ngành nghề hay quy mô của họ, như trường hợp ảnh hưởng chính trị hoặc kinh tế vĩ mô. Mặt khác, môi trường vi mô được gọi là bầu không khí cạnh tranh kinh doanh, bao gồm các đối thủ cạnh tranh, khách hàng và nhà cung cấp.

Từ góc độ chiến lược, phân tích môi trường kinh doanh là rất quan trọng để phát triển các chiến lược hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu của công ty. Các doanh nghiệp thường thuê các công ty tư vấn chuyên phân tích chiến lược để nghiên cứu thực trạng của môi trường này để hiểu được sự năng động của môi trường. Những nghiên cứu này thường xác định các mối đe dọa và cơ hội tiềm ẩn mà công ty nên kết hợp với lập kế hoạch chiến lược để đạt được mục tiêu của mình. Cuối cùng, các công ty nên đủ linh hoạt để thích ứng với những thay đổi đột ngột trong môi trường kinh doanh. Khả năng thích ứng này sẽ đảm bảo sự tồn tại của công ty ngay cả trong những tình huống kinh doanh tồi tệ nhất.

Môi trường kinh doanh – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Môi trường kinh doanh.

Tìm hiểu thêm: Môi trường là gì?

Sự tồn tại và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kể quy mô hay hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau, luôn là một quá trình di chuyển liên tục trong môi trường kinh doanh đầy biến động.

Với tác động của môi trường kinh doanh, nó sẽ tích cực theo nghĩa tạo ra cơ hội hoặc tiêu cực theo nghĩa ngược lại là tiêu cực cho doanh nghiệp của doanh nghiệp. Từ đó đòi hỏi các nhà quản lý phải luôn theo dõi, nghiên cứu môi trường kinh doanh ở tất cả các cấp. (Theo Sách giáo khoa Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân).

2. Đặc điểm của môi trường kinh doanh:

Yếu tố bên ngoài:

Yếu tố chính trị là các hoạt động của chính phủ và các điều kiện chính trị có thể ảnh hưởng đến kinh doanh. Chẳng hạn như luật pháp, quy định, thuế quan và các rào cản thương mại khác, đôi khi là chiến tranh và bất ổn xã hội.

Yếu tố kinh tế vĩ mô là yếu tố ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế chứ không chỉ riêng doanh nghiệp. Điều này bao gồm lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ giá hối đoái, niềm tin của người tiêu dùng, thu nhập khả dụng thực sự của người tiêu dùng, lãi suất tiết kiệm tiêu dùng, suy thoái và khủng hoảng.

Xem Thêm : Lạm dụng trẻ em là gì? Quy định về xâm hại trẻ em?

Các yếu tố kinh tế vi mô là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến một doanh nghiệp. Điều này bao gồm quy mô thị trường, nhu cầu, cung ứng, mối quan hệ nhà cung cấp và chuỗi phân phối như cửa hàng bán lẻ bán sản phẩm, số lượng và sức mạnh cạnh tranh của bạn.

Yếu tố xã hội về cơ bản là các yếu tố liên quan đến xã hội nói chung và các mối quan hệ xã hội ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Các yếu tố xã hội bao gồm các phong trào xã hội, chẳng hạn như các phong trào môi trường, cũng như những thay đổi về thời gian và sở thích của người tiêu dùng.

Yếu tố công nghệ là sự đổi mới công nghệ có thể mang lại lợi ích hoặc tác hại cho doanh nghiệp. Một số cải tiến công nghệ có thể làm tăng tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận của doanh nghiệp, chẳng hạn như phần mềm máy tính và dây chuyền sản xuất tự động. Mặt khác, một số đổi mới công nghệ là mối đe dọa hiện hữu đối với một doanh nghiệp, chẳng hạn như phát trực tuyến nội dung trên Internet sẽ gây bất lợi cho những người thuê DVD.

Yếu tố bên trong:

Văn hóa tổ chức là khuôn khổ của các giá trị, tầm nhìn, chuẩn mực và thói quen được chia sẻ bởi các cá nhânc thành viên của một tổ chức. Văn hóa kinh doanh ảnh hưởng đến cách nhân viên trong doanh nghiệp tương tác với nhau, khách hàng của họ, và các bên liên quan khác.

Cơ cấu tổ chức là cách thức tổ chức doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động của mình. Các tổ chức có thể được thiết lập trong một mặt phẳng, với rất ít cấp bậc hoặc được đặt theo chiều dọc với nhiều cấp độ phân cấp. Cách tổ chức một tổ chức sẽ ảnh hưởng đến cách quản lý doanh nghiệp và mức độ kiểm soát của mỗi nhân viên đối với công việc của họ.

Cơ cấu quản lý là cách quản lý một doanh nghiệp. Quản lý có thể được tập trung, trong đó tất cả các quyết định từ cấp trên được đưa xuống toàn bộ doanh nghiệp hoặc có thể được phân cấp, trong đó việc ra quyết định được phân phối trong toàn tổ chức và các quyết định được đưa ra gần hơn với các hoạt động hoặc vấn đề liên quan. (Theo Shawn Grimsley, Môi trường kinh doanh là gì?, Study.com)

3. Vai trò của môi trường kinh doanh:

Một môi trường kinh doanh có thể được phân chia trong cả môi trường vĩ mô và vi mô dựa trên quan điểm. Môi trường vĩ mô thường gắn liền với các yếu tố ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp bất kể ngành nghề hay quy mô của họ, như trường hợp ảnh hưởng chính trị hoặc kinh tế vĩ mô. Mặt khác, môi trường vi mô được gọi là bầu không khí cạnh tranh kinh doanh, bao gồm các đối thủ cạnh tranh, khách hàng và nhà cung cấp.

Từ góc độ chiến lược, phân tích môi trường kinh doanh là rất quan trọng để phát triển các chiến lược hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu của công ty. Các doanh nghiệp thường thuê các công ty tư vấn chuyên phân tích chiến lược để nghiên cứu thực trạng của môi trường này để hiểu được sự năng động của môi trường. Những nghiên cứu này thường xác định các mối đe dọa và cơ hội tiềm ẩn mà công ty nên kết hợp với lập kế hoạch chiến lược để đạt được mục tiêu của mình. Cuối cùng, các công ty nên đủ linh hoạt để thích ứng với những thay đổi đột ngột trong môi trường kinh doanh. Khả năng thích ứng này sẽ đảm bảo sự tồn tại của công ty ngay cả trong những tình huống kinh doanh tồi tệ nhất.

Dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ, hoạt động trong môi trường kinh doanh là vô cùng quan trọng, nó mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích như:

Cần thiết cho việc lập kế hoạch

Hiểu biết về môi trường kinh doanh sẽ rất cần thiết để bạn thiết lập kế hoạch cho tương lai. Khi nhận thức đầy đủ về các vấn đề hiện tại, nó sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát nhất về môi trường kinh doanh của mình để từ đó đưa ra các giải pháp, giải pháp phù hợp.

Thấu hiểu khách hàng

Xem Thêm : FBI là gì? Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ

Có một sự hiểu biết thấu đáo về môi trường kinh doanh của bạn sẽ giúp bạn hiểu và biết khách hàng thực sự muốn gì. Thông qua đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về hành vi của người tiêu dùng và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp đáp ứng nhu cầu của họ.

Mối đe dọa và cơ hội

Một kiến thức vững chắc về môi trường kinh doanh sẽ giúp bạn giữ an toàn trước các mối đe dọa trong tương lai và khai thác các cơ hội trong tương lai.

Hiểu đối thủ cạnh tranh của bạn

Hiểu được môi trường kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp biết được ưu nhược điểm của mình cũng như đối thủ cạnh tranh để đưa ra những chiến lược cụ thể để phát triển.

Sự kết nối giữa doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.

Đây được coi là mối quan hệ hai chiều. Nếu bạn biết tận dụng cơ hội, môi trường kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, nó cũng có những hạn chế kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không thích nghi với môi trường.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có tác động đến môi trường kinh doanh trong việc đóng góp vào ngân sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Nhưng nó cũng có thể phá hủy môi trường kinh doanh với ô nhiễm, gây thất nghiệp, tệ nạn xã hội, tham ô tiêu cực…

4. Phân loại môi trường kinh doanh:

Dựa trên quy trình kinh doanh của doanh nghiệp, có thể phân loại môi trường kinh doanh vào môi trường bên trong và môi trường bên ngoài.

– Môi trường bên trong của doanh nghiệp là tất cả các quan hệ kinh tế, tổ chức kỹ thuật để đảm bảo doanh nghiệp kết hợp các yếu tố sản xuất để tạo ra sản phẩm đạt thành tích cao.

– Môi trường đối ngoại của doanh nghiệp là tổng hợp của tất cả các quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Môi trường bên trong bao gồm văn hóa tổ chức và cơ cấu tổ chức.

Văn hóa tổ chức là các giá trị, chuẩn mực, thói quen được chia sẻ bởi các thành viên của một tổ chức. Văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến các thành viên trong doanh nghiệp trong việc tương tác với nhau, gặp gỡ khách hàng và các mối quan hệ. chính thức.

Cơ cấu tổ chức là cách mà các doanh nghiệp tổ chức để tiến hành các hoạt động kinh doanh của họ.

Kết luận: Môi trường kinh doanh là một Tập hợp tất cả các yếu tố có liên quan chặt chẽ đến hoạt động của doanh nghiệp, các yếu tố này có ảnh hưởng bên trong hoặc bên ngoài đến kết quả, hiệu suất và sự phát triển của công ty. Trong hoạt động kinh doanh ngày nay, môi trường kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc tác động ra bên ngoài đến kết quả, hiệu quả công việc và sự phát triển của doanh nghiệp.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Cộng tác viên là gì? Tôi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *