Luật pháp là gì? Các hình thức thi hành pháp luật

Hãy để tôi hỏi luật pháp là gì và có những hình thức thực thi pháp luật nào? – Thiên Hương (Bình Định)

Luat phap la gi Cac hinh thuc thi hanh phap

Luật pháp là gì? Các hình thức thực thi pháp luật (Ảnh từ internet)

Bạn Đang Xem: Luật pháp là gì? Các hình thức thi hành pháp luật

Về vấn đề này, THƯ VIỆN LUẬT Câu trả lời như sau:

1. Luật pháp là gì?

Pháp luật là một hệ thống các quy tắc ứng xử do Nhà nước quy định (hoặc được công nhận) mang tính quy phạm phổ quát, chính thức và cưỡng chế, thể hiện ý chí của giai cấp nắm quyền lực của Nhà nước và được Nhà nước bảo đảm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội.

2. Hình thức thi hành pháp luật

Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:

2.1. Sử dụng pháp luật

Sử dụng pháp luật là một hình thức thực thi pháp luật, trong đó chủ thể pháp luật thực hiện các quyền chủ thể của mình (thực hiện các hành vi được pháp luật cho phép). Các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quyền dân chủ và tự do của công dân được thực hiện dưới hình thức này.

2.2. Tuân thủ pháp luật

Tuân thủ (tuân thủ) luật pháp (hành vi thụ động) là một hình thức thực thi pháp luật trong đó các pháp nhân kiềm chế thực hiện các hoạt động bị pháp luật cấm. Cấm được thực hiện trong hình thức này.

2.3. Thực thi pháp luật

Xem Thêm : Đầu tư chứng khoán là gì? Thủ tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Thực thi pháp luật là một hình thức thực thi pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của họ bằng hành động tích cực.

2.4. Áp dụng pháp luật

Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó Nhà nước thông qua cơ quan nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền tổ chức cho các đối tượng pháp luật thực hiện các quy định của pháp luật, hoặc trên cơ sở mình căn cứ vào quy định của pháp luật để ra quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ, chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể.

3. Bản chất của pháp luật

– Tính chất giai cấp của pháp luật. Luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị mà nhà nước đại diện.

– Bản chất xã hội của pháp luật.

+ Các chuẩn mực pháp lý xuất phát từ thực tiễn đời sống xã hội, đòi hỏi phải thực hành cuộc sống.

+ Pháp luật không chỉ phản ánh ý chí của giai cấp thống trị mà còn phản ánh nhu cầu, lợi ích của các giai cấp, tầng lớp dân cư khác nhau trong xã hội.

+ Các chuẩn mực pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội, vì sự phát triển của xã hội.

4. Đặc điểm của pháp luật

Xem Thêm : Nhà ở xã hội là gì? Ai được mua nhà ở xã hội?

Pháp luật có 03 đặc điểm cơ bản sau đây:

– Cưỡng chế chung: Luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước, là quy định bắt buộc đối với tất cả các cá nhân, tổ chức và mọi người phải hành xử theo quy định của pháp luật, nếu không sẽ có biện pháp cần thiết.

– Tính chuẩn mực chung: Pháp luật là quy tắc ứng xử chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đến mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

– Hình thức nghiêm minh: Hình thức thể hiện pháp luật là các văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật được quy định chặt chẽ về hình thức, văn phong thể hiện phải chính xác. Cơ quan ban hành văn bản và hiệu lực của nó được quy định chặt chẽ trong Hiến pháp hoặc pháp luật.

5. Pháp lý là gì?

Chuẩn mực pháp luật là quy tắc ứng xử chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc một số đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và được Nhà nước bảo lãnh. xuất hiện.

(Khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

Diễm My

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Khám phá NFT là gì? Phân…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *