LHQ là gì? Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Liên Hợp Quốc?

Liên Hợp Quốc hay Liên Hợp Quốc (LHQ) là gì? Mục đích của Liên Hợp Quốc là gì? Chức năng của Liên Hợp Quốc ngày nay là gì? Vai trò của Liên Hợp Quốc trên thế giới là gì?

Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế được thành lập để thực thi luật pháp quốc tế, an ninh và nhân quyền; phát triển kinh tế; và tiến bộ xã hội dễ dàng hơn cho các quốc gia trên thế giới.

Bạn Đang Xem: LHQ là gì? Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Liên Hợp Quốc?

Hotline tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. LHQ là gì?

Liên Hợp Quốc hay Liên Hợp Quốc (viết tắt là LHQ hoặc LHQ) là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện hợp tác quốc tế và tập trung các nỗ lực và mục tiêu chung quốc tế. Liên Hợp Quốc được thành lập vào cuối Thế chiến II, với mục đích ngăn chặn các cuộc xung đột toàn cầu trong tương lai, và thay thế một tổ chức đã bị giải thể trước đó, Liên minh các quốc gia, vốn không hiệu quả. Trụ sở chính được đặt tại Manhattan, thành phố New York, các văn phòng khác được đặt tại Geneva, Nairobi, Vienna và The Hague. Tổ chức này được tài trợ bởi sự đóng góp tự nguyện từ các quốc gia thành viên. Liên Hợp Quốc là tổ chức liên chính phủ lớn nhất trên thế giới. Khi thành lập, LHQ có 51 quốc gia thành viên; hiện có 193 thành viên.

Liên Hợp Quốc tiếng Anh là Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc (LHQ) là một tổ chức liên chính phủ nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, đạt được hợp tác quốc tế và là trung tâm hài hòa hành động của các quốc gia. Đây là tổ chức liên chính phủ lớn nhất, quen thuộc nhất, đại diện quốc tế nhất và quyền lực nhất trên thế giới. Liên Hợp Quốc có trụ sở chính trên lãnh thổ quốc tế tại Thành phố New York, với các văn phòng chính khác tại Geneva, Nairobi, Vienna và The Hague.

2. Nguyên tắc mục đích của Liên Hợp Quốc:

Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, các quốc gia sáng lập đã quyết tâm thiết lập Liên Hợp Quốc như một tổ chức quốc tế toàn cầu với mục tiêu chính là đảm bảo một nền hòa bình và trật tự thế giới bền vững. Theo Điều 1 Hiến chương, Liên Hợp Quốc được thành lập với 4 mục tiêu: (1) Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; (2) Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng lợi ích giữa các dân tộc và nguyên tắc tự quyết dân tộc; (3) Thực hiện hợp tác quốc tế thông qua việc giải quyết các vấn đề quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo trên cơ sở tôn trọng quyền con người và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và tôn giáo; (4) Thiết lập Liên Hợp Quốc là trung tâm hòa giải các nỗ lực quốc tế vì các mục tiêu chung.

Để đảm bảo Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế thực sự phục vụ mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng quy định các nguyên tắc hoạt động của Tổ chức Liên Hợp Quốc, các nguyên tắc chính bao gồm: (1) Bình đẳng chủ quyền quốc gia; (2) Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị dân tộc; (3) Nghiêm cấm đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; (4) Không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia; (5) Tôn trọng nghĩa vụ quốc tế và luật pháp quốc tế; (6) Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình.

Các mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc là bao trùm, phản ánh mối quan tâm toàn diện của các quốc gia. Những ưu tiên này thay đổi tùy theo sự cân bằng thay đổi của các lực lượng chính trị trong tổ chức. Ngay từ khi thành lập, cùng với sự gia tăng thành viên, Liên Hợp Quốc tập trung vào các vấn đề phi thực dân hóa, quyền tự quyết dân tộc và phân biệt chủng tộc Apácthai. Trong thời gian gần đây, Liên Hợp Quốc ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề kinh tế và phát triển. Công việc của LHQ trong gần 60 năm qua cho thấy trọng tâm chính của LHQ là duy trì hòa bình, an ninh quốc tế và giúp phát triển các quốc gia thành viên.

Xem Thêm : Văn hóa giao thông là gì? Tình hình hiện tại và cách thức xây dựng văn hóa giao thông là gì?

Đặc điểm bao trùm của Liên Hợp Quốc là tổ chức này không phải là một quốc gia siêu quốc gia. Liên Hợp Quốc là tổ chức đa phương toàn cầu đầu tiên thực hiện các hoạt động thực chất và đã có nhiều nỗ lực trong việc điều phối và điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia có chủ quyền độc lập trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền bình đẳng của các quốc gia. Theo Điều 2, Mục 7 của Hiến chương, Liên Hợp Quốc không được can thiệp vào các vấn đề thuộc thẩm quyền nội bộ của mình. Tất cả các quốc gia tham gia Liên Hợp Quốc theo nguyên tắc bình đẳng chủ quyền. Nguyên tắc này được thể hiện kỹ lưỡng nhất trong cơ chế tham gia biểu quyết các quyết định, nghị quyết tại Đại hội. Đồng LHQ (các nước lớn nhỏ đều có một phiếu bầu).

Một đặc điểm khác biệt của Liên Hợp Quốc là nó phản ánh sự sắp xếp và cân bằng quyền lực giữa các cường quốc chiến thắng. Thực tế này được thể hiện qua cơ chế hoạt động của Hội đồng Bảo an LHQ – cơ quan hành pháp quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc và chịu trách nhiệm duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Chỉ có các quyết định của Hội đồng Bảo an là cưỡng chế. Các nghị quyết tại các cơ quan lớn khác của Liên Hợp Quốc như Đại hội đồng, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng Quản trị và thậm chí cả Tòa án Công lý Quốc tế chỉ khuyến nghị, đạo đức và gây áp lực cho dư luận. Để đảm bảo lợi ích và thu hút sự tham gia của các cường quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ quan duy nhất trao cho 5 quyền phủ quyết (phủ quyết) khi thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng. Quyền hạn của Hội đồng Bảo an tập trung vào hai lĩnh vực hoạt động chính: giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

So với Liên minh các quốc gia, LHQ thể hiện đầy đủ hơn tính chất toàn cầu của mình (bao gồm các quốc gia gần như độc lập trên tất cả các châu lục) và đặc biệt là tính toàn diện của nó: chương trình nghị sự của nó không chỉ giới hạn trong việc duy trì hòa bình và an ninh, bao gồm cả việc thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển kinh tế xã hội của các cộng đồng dân tộc; Bản thân hệ thống LHQ bao gồm một loạt các cơ quan, chương trình, quỹ và tổ chức nghề nghiệp tập trung vào tất cả các lĩnh vực của đời sống quốc gia và quan hệ quốc tế bên cạnh chính trị và quốc phòng, từ tiền tệ đến nông nghiệp, văn hóa, khoa học và công nghệ.

Sự ra đời của tổ chức Liên Hợp Quốc đã có ý nghĩa rất lớn trong đời sống chính trị quốc tế trong gần 60 năm qua. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự xuất hiện của ngoại giao đa phương hiện đại, bước ngoặt quyết định trong lịch sử phát triển ngoại giao đa phương nói chung. Tuy nhiên, sự ra đời của Liên Hợp Quốc và bản thân Hiến chương Liên Hợp Quốc tất nhiên là không đủ để đảm bảo sự bình đẳng hoàn toàn và triệt để giữa các quốc gia lớn và nhỏ. Đóng góp của LHQ cho hòa bình và an ninh quốc tế trong gần 60 năm qua là rất đáng kể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong nhiều vấn đề, nhiều sự kiện, LHQ chưa thể hiện được vai trò của mình hoặc có thể nói LHQ chưa hoàn thành sứ mệnh của mình. Các siêu cường vẫn có vai trò to lớn và đôi khi quyết định trong quá trình ra quyết định của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là cơ cấu và cơ chế hoạt động của Hội đồng Bảo an, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc.

3. Chức năng của Liên Hợp Quốc ngày nay:

Như trước đây, chức năng chính của LHQ hiện nay là duy trì hòa bình và an ninh cho tất cả các quốc gia thành viên. Mặc dù Liên Hợp Quốc không duy trì quân đội của riêng mình, nhưng nó có lực lượng gìn giữ hòa bình do các quốc gia thành viên cung cấp. Ví dụ, khi được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn, những lực lượng gìn giữ hòa bình này được gửi đến các khu vực gần đây đã chấm dứt xung đột vũ trang để ngăn chặn các chiến binh tiếp tục chiến đấu. Năm 1988, lực lượng gìn giữ hòa bình đã giành giải Nobel Hòa bình cho hành động của họ.

Ngoài việc duy trì hòa bình, LHQ đặt mục tiêu bảo vệ nhân quyền và cung cấp hỗ trợ nhân đạo khi cần thiết. Năm 1948, Đại hội đồng đã thông qua Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền như một tiêu chuẩn cho các hoạt động nhân quyền của mình. LHQ hiện đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong các cuộc bầu cử, giúp cải thiện cấu trúc tư pháp và soạn thảo một hiến pháp đào tạo các quan chức nhân quyền và cung cấp thực phẩm, nước uống, nơi ở và các dịch vụ nhân đạo khác cho những người phải di dời do nạn đói, chiến tranh và thiên tai.

Cuối cùng, LHQ đóng một vai trò không thể thiếu trong phát triển kinh tế và xã hội thông qua Chương trình Phát triển LHQ. Đây là nguồn viện trợ kỹ thuật không hoàn lại lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới; UNAIDS; Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét; Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc; và Nhóm Ngân hàng Thế giới, để kể tên một số, đóng một vai trò thiết yếu trong khía cạnh này của Liên Hợp Quốc. Tổ chức phụ huynh cũng công bố Chỉ số Phát triển Con người hàng năm để xếp hạng các quốc gia về nghèo đói, xóa mù chữ, giáo dục và tuổi thọ.

Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Vào đầu thế kỷ, Liên Hợp Quốc đã thiết lập cái gọi là Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Hầu hết các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế khác nhau đã đồng ý làm việc hướng tới các mục tiêu liên quan đến giảm nghèo ở trẻ em và mortality, chống dịch bệnh và phát triển quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển quốc tế, trong năm 2015.

Xem Thêm : Tính khách quan là gì? Phân tích khách quan về tội phạm và để làm ví dụ?

Một báo cáo được đưa ra khi thời hạn mà ông ghi nhận những tiến bộ đã đạt được, ca ngợi những nỗ lực ở các nước đang phát triển, đồng thời ghi nhận những thiếu sót và tiếp tục tập trung: người dân vẫn sống trong nghèo đói mà không được tiếp cận với các dịch vụ, bất bình đẳng giới, chênh lệch giàu nghèo và tác động của biến đổi khí hậu đối với những người nghèo nhất.

4. Vai trò của Liên Hợp Quốc:

Việc LHQ ra đời ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã phản ánh khát vọng chung về một thế giới hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển. Trong 75 năm qua, từ khi có 51 quốc gia tham gia khi mới thành lập, LHQ đã trở thành tổ chức toàn cầu rộng lớn nhất, với 193 quốc gia thành viên và hệ thống tổ chức toàn diện gồm sáu cơ quan chính, nhiều cơ quan phụ trợ, 20 tổ chức chuyên ngành và năm ủy ban kinh tế xã hội đặt tại các khu vực, cùng hàng chục quỹ và chương trình, làm việc trong hầu hết các lĩnh vực, từ phòng ngừa và giải quyết xung đột, giải trừ quân bị, chống khủng bố, bảo vệ người tị nạn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đến thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới…

Hành trình dài vừa qua đã đánh dấu những đóng góp quan trọng của LHQ, khẳng định vai trò trung tâm của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, nổi bật trong các lĩnh vực hòa bình, an ninh, phát triển và củng cố luật pháp quốc tế. Một trong những thành tựu lớn nhất là củng cố hòa bình, thúc đẩy an ninh và hỗ trợ giải quyết, ngăn chặn nhiều cuộc xung đột vũ trang và tranh chấp quốc tế. Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của LHQ trong nỗ lực chung nhằm loại bỏ nguy cơ chiến tranh thế giới, kiểm soát và hạn chế vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Với hơn 70 phái bộ và hoạt động gìn giữ hòa bình được triển khai trên khắp thế giới, LHQ góp phần giải quyết nhiều xung đột, khôi phục hòa bình và hỗ trợ tái thiết ở nhiều quốc gia và khu vực.

Trong nỗ lực duy trì và củng cố luật pháp quốc tế, LHQ đã có những đóng góp to lớn với các khuyến nghị về việc xây dựng các tiêu chuẩn chung, tạo ra “luật chơi” chung trong nhiều lĩnh vực. Với vai trò điều phối viên và trung gian LHQ, hơn 500 điều ước quốc tế và đa phương quan trọng đã được ký kết, trở thành “xương sống” của luật pháp quốc tế, tạo khuôn khổ chung để duy trì hòa bình và an ninh, thúc đẩy kinh tế và xã hội toàn cầu.

Lĩnh vực phát triển ghi nhận những thành công nổi bật của LHQ, với vai trò trung tâm trong nỗ lực xây dựng và củng cố sự đồng thuận quốc tế vì sự phát triển bền vững toàn cầu. Cùng với việc định hình sự phát triển của thế giới, đặc biệt là từ thời Chiến tranh Lạnh, LHQ đã đề ra các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) về xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới, cải thiện chăm sóc sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường và tăng cường quan hệ đối tác phát triển. Tiếp theo là các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), trong đó xác định khuôn khổ hợp tác phát triển bao trùm và bao trùm, lấy phát triển bền vững làm định hướng xuyên suốt, trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. Các mục tiêu phát triển của LHQ đã trở thành một khuôn khổ định hướng chính sách quan trọng cho các quốc gia thành viên

Quá trình hình thành và phát triển của LHQ phản ánh bối cảnh và mối tương quan của các lực lượng quốc tế, một phần bị ảnh hưởng bởi lợi ích của các quốc gia. Do đó, bên cạnh những khó khăn về tài chính và huy động nguồn lực, kết quả hoạt động của LHQ trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu mới, chưa theo kịp những thay đổi, thách thức mới trên toàn cầu. Điều này đòi hỏi một cuộc cải cách toàn diện và có hệ thống của LHQ phù hợp với tình hình quốc tế mới.

Tuy nhiên, với những đóng góp và thành tựu quan trọng, LHQ ngày càng chứng tỏ là một tổ chức đa phương không thể thiếu trong nền chính trị thế giới. Vai trò trung tâm của LHQ cần được củng cố trong bối cảnh mới, khi cộng đồng quốc tế phải đối mặt với những thách thức mới và nghiêm trọng hơn, đặc biệt là những biểu hiện tránh xa chủ nghĩa đa phương và cơ chế toàn cầu.

Đại hội đồng LHQ lần thứ 75 có chủ đề “Tương lai chúng ta muốn, LHQ chúng ta cần: Tái khẳng định cam kết chung của chúng ta đối với chủ nghĩa đa phương, ứng phó với dịch Covid-19 thông qua hành động đa phương hiệu quả”, thể hiện quyết tâm của LHQ trong việc duy trì một tổ chức gắn kết, đề cao luật pháp quốc tế và phát huy tinh thần của chủ nghĩa đa phương, vì mục đích hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trên toàn thế giới.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Chúng là gì? Chúng có bất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *