Lao động là gì? Đặc điểm, ý nghĩa, cơ cấu hoạt động lao động?

Lao động là gì? Các đặc điểm của lao động là gì? Ý nghĩa của hoạt động lao động là gì? Cơ cấu hoạt động lao động?

Lao động là hoạt động cơ bản tạo ra của cải vật chất của con người, nhằm phục vụ đời sống cá nhân, gia đình và tạo sự phát triển bền vững cho đất nước. Đề cập đến lao động là đề cập đến hoạt động không ngừng nghỉ, bất kể nó ở dạng nào. Lao động được coi là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Trong lao động của con người, con người không chỉ cải thiện sự hiểu biết của họ về thế giới tự nhiên, mà còn cả kiến thức của họ về xã hội và tính cách đạo đức. Vì vậy, có thể khẳng định rằng lao động là vô cùng quan trọng và tìm hiểu về nó là cần thiết.

Bạn Đang Xem: Lao động là gì? Đặc điểm, ý nghĩa, cơ cấu hoạt động lao động?

Tư vấn pháp lý miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Lao động là gì?

Trong sách giáo khoa Phân tích lao động xã hội của Khoa Kinh tế Lao động – Đại học Kinh tế Quốc dân viết: “Lao động là một hoạt động có mục đích của con người, qua đó con người ảnh hưởng đến thế giới tự nhiên, biến họ thành những đối tượng hữu ích phục vụ nhu cầu của con người”.

Khái niệm này đặt rất nhiều trọng tâm vào sản xuất vật chất tạo ra của cải vật chất cho sự phát triển của xã hội. Trên thực tế, hoạt động lao động của con người được thực hiện trong nhiều lĩnh vực rất phong phú và đa dạng, như nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa nghệ thuật… Do đó, khái niệm này không đại diện rõ ràng cho tất cả các hoạt động lao động của con người.

Trong sách giáo khoa: Kinh tế chính trị Mác – Lênin viết: “Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của đời người” Trong bộ luật lao động năm 1994 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần của xã hội”.

Hai khái niệm sau đây về cơ bản là giống nhau và khái quát toàn diện các hoạt động lao động phong phú của người dân. Hoạt động lao động của con người đóng một vai trò rất quan trọng. Trong lao động sản xuất của cải vật chất, con người luôn hành động dựa trên vật chất của tự nhiên, biến đổi nó cho phù hợp với nhu cầu của con người. Trong quá trình đó, con người ngày càng khám phá những đặc điểm, quy luật của thế giới tự nhiên, từ đó không ngừng thay đổi cách hành động trên thế giới tự nhiên, cải thiện các thao tác và công cụ lao động để các hoạt động của họ ngày càng hiệu quả hơn. Do đó, con người và thiên nhiên có mối quan hệ biện chứng hữu cơ với nhau trong quá trình phát triển của con người hướng tới một xã hội văn minh và hiện đại.

Lao động trong tiếng Anh là “lao động”.

2. Đặc điểm lao động:

– Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động luôn được coi là vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của mỗi quốc gia.

Xem Thêm : Di sản văn hóa là gì? Phân loại di sản văn hóa

Lao động là nguồn sản xuất chính và không thể thiếu trong các hoạt động kinh tế: Lao động là đầu vào, nó ảnh hưởng đến chi phí tương tự như việc sử dụng các yếu tố sản xuất khác.

Lao động là một phần của dân số: Lao động là người hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Lao động có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên là theo trình độ kỹ năng; Cơ bản nhất là lao động phổ thông chưa qua đào tạo. Mặc dù nó thường là lao động thủ công, chẳng hạn như công nhân nông trại, nó cũng có thể là công việc dịch vụ, chẳng hạn như nhân viên trông coi. Loại tiếp theo là lao động bán lành nghề, có thể yêu cầu một số giáo dục hoặc đào tạo. Một ví dụ là công việc sản xuất.

Lao động cũng có thể được phân loại theo bản chất của mối quan hệ với người sử dụng lao động. Phần lớn người lao động là những người làm công ăn lương. Điều này có nghĩa là họ được giám sát bởi một ông chủ. Họ cũng nhận được một mức lương cố định hàng tuần hoặc hai tuần một lần và nhận nó thường xuyên. Lợi ích.

– Lao động được đo bằng lực lượng lao động hoặc nhóm lao động. Để được coi là một phần của lực lượng lao động, bạn phải sẵn sàng, sẵn sàng làm việc và gần đây đã tìm kiếm việc làm. Quy mô của lực lượng lao động không chỉ phụ thuộc vào số lượng người trưởng thành mà còn phụ thuộc vào khả năng họ cảm thấy mình có thể kiếm được việc làm. Đó là số người ở một quốc gia có việc làm cộng với số người thất nghiệp.

– Một đặc điểm của mỗi lao động là nó sử dụng thời gian, theo nghĩa cụ thể là nó tiêu thụ một phần nhỏ của những năm ngắn ngủi trong cuộc đời của một người. Một đặc điểm chung khác là, không giống như trò chơi, nói chung, bản thân nó không phải là một mục đích đầy đủ mà được thực hiện vì lợi ích của sản phẩm hoặc trong đời sống kinh tế hiện đại, vì mục đích tuyên bố một phần sản phẩm tổng hợp của cộng đồng, ngành công nghiệp. Ngay cả người lao động tìm thấy niềm vui chính trong công việc của mình cũng thường cố gắng bán dịch vụ hoặc sản phẩm với giá tốt nhất mà anh ta có thể nhận được.

3. Ý nghĩa của hoạt động lao động:

Lao động là yếu tố cơ bản và tích cực của sản xuất Lao động tạo ra một important đóng góp cho sản xuất hàng hóa. Lao động là nỗ lực của tâm trí và cơ thể đối với một cái gì đó khác ngoài niềm vui có thể tiếp tục từ công việc. Giống như một mặt hàng, Lao động không thể lưu trữ và rút khỏi thị trường vào thời điểm thuận lợi nếu được trả lương thấp.

Hơn nữa, sức lao động không thể tách rời khỏi người lao động và việc phải chuyển giao cá nhân, điều kiện và môi trường làm việc có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu mọi người làm việc và quản lý tốt, thì mức lương thấp hơn cũng được chấp nhận. Lao động có khả năng định lượng, do đó, người sử dụng lao động có lợi thế trong các giao dịch lao động và tiền lương được đưa ra dưới thời hạn.

Nguồn cung lao động không thể nhanh chóng được điều chỉnh theo yêu cầu thay đổi. Lương gấp đôi khi quy định cao hơn và vào những thời điểm khác thấp hơn mức cần thiết. Vì Lao động không có chi phí sản xuất, nên nó phải hài lòng với mức lương mà nó có thể nhận được hoặc nó được nhận.

Xem Thêm : Hành chính công là gì? Đặc điểm của quản lý nhà nước?

Vì vậy, Karl Marx đã nói – “Bản đồ là tập hợp lao động xác định được thực hiện trong quá khứ. Đất làm cho mục đích sản xuất là một năng lực lao động rất quan trọng của người lao động. Do đó, chúng ta không thể bỏ qua tầm quan trọng của Lao động trong Kinh tế.

4. Cơ cấu hoạt động lao động:

Lao động là một trong bốn yếu tố của sản xuất thúc đẩy nguồn cung. Ba loại còn lại là:

Đất đai: Điều này là viết tắt của tài nguyên thiên nhiên hoặc nguyên liệu thô trong một nền kinh tế.

Vốn: Đây là tên viết tắt của các phương tiện sản xuất, như máy móc, thiết bị, hóa chất dùng trong sản xuất.

Tinh thần kinh doanh: Đây là động lực để thu lợi nhuận từ đổi mới sáng tạo. 3

Trong nền kinh tế thị trường, các công ty sử dụng các thành phần cung cấp này để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Nền kinh tế hoạt động tốt nhất khi tất cả các thành viên đang làm việc tại một công việc sử dụng các kỹ năng tốt nhất của họ. Nó cũng giúp ích khi họ được thanh toán theo giá trị của sản phẩm được sản xuất.

Nỗ lực không ngừng để tìm ra sự phù hợp nhất giữa kỹ năng, công việc và tiền lương khiến nguồn cung lao động trở nên rất năng động. Vì lý do này, luôn có một số mức độ thất nghiệp tự nhiên. Ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp ma sát cho phép người lao động tự do nghỉ việc để tìm kiếm một công việc tốt hơn.

Nếu lao động có thể được đo lường đầy đủ trong các đơn vị thời gian thống nhất đơn giản, chẳng hạn như giờ lao động, thì các vấn đề của kinh tế sẽ được đơn giản hóa rất nhiều. Nhưng công nhân khác nhau về số lượng và đặc điểm của đào tạo, về mức độ kỹ năng, trí tuệ và năng lực để chỉ đạo công việc của họ hoặc công việc của người khác, và trong các năng khiếu đặc biệt khác mà họ yêu cầu. Các nhiệm vụ khác nhau về mức độ khó chịu của chúng, về triển vọng chúng mang lại cho việc làm và thăng tiến lâu dài, về địa vị xã hội gắn liền với chúng và trong các đặc điểm khác làm cho một nhiệm vụ hấp dẫn hơn một nhiệm vụ khác.

Ngoài những trường hợp mà sự di chuyển của lao động không hoàn hảo và không thể chuyển nó sang những công việc mà sản phẩm của nó có giá trị cao nhất, tiền lương của các loại lao động khác nhau không thể được trả cho những “số lượng lao động lớn hơn hoặc nhỏ hơn”. Giá mỗi đơn vị thời gian mà một loại lao động cụ thể ra lệnh trên thị trường không chỉ phụ thuộc vào hiệu quả kỹ thuật của công nhân, mà còn phụ thuộc vào nhu cầu về các dịch vụ cụ thể mà anh ta có thể cung cấp, vào sự khan hiếm tương đối của họ và cung cấp các đại lý sản xuất khác. Do đó, những nỗ lực của các nhà kinh tế trước đó và một số nhà xã hội học để tìm ra mối quan hệ đơn giản và trực tiếp giữa giá trị của một sản phẩm và lượng lao động mà nó đại diện đã không có kết quả.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Lịch sử là gì? Khái niệm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *