Ký quỹ là gì? Đặc điểm và loại ký quỹ mới nhất 2022

Ký quỹ là gì? Các đặc điểm của ký quỹ là gì? Những loại hình thức ký quỹ? Các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đặt cọc là gì?

Ký quỹ không còn là một thuật ngữ xa lạ. Ký quỹ thường xảy ra trong các giao dịch ngân hàng hoặc giao dịch bất động sản. Hiện nay, ký quỹ là một thực tế phổ biến được sử dụng trong việc đảm bảo lợi ích của nhà cung cấp dịch vụ bất động sản cho người mua. Việc thiết lập hình thức ký quỹ sẽ giúp các đơn vị tài chính hoặc nhà đầu tư đảm bảo quyền và lợi ích của mình khi đơn vị thực hiện không tuân thủ cam kết hoặc đơn vị tài chính có thể thu hồi tài sản khi đơn vị người dùng làm sai hoặc không tuân thủ cam kết ban đầu giữa các bên liên quan. buôn bán.

Bạn Đang Xem: Ký quỹ là gì? Đặc điểm và loại ký quỹ mới nhất 2022

Tư vấn pháp lý trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Ký quỹ là gì?

Ký quỹ được hiểu là loại tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn của một công ty hoặc một tổ chức tại ngân hàng cung cấp dịch vụ tiền gửi theo quy định của pháp luật. Khoản tiền gửi này là khoản bảo lãnh tài chính của công ty hoặc doanh nghiệp cho tổ chức ngân hàng và các bên liên quan.

Pháp luật Việt Nam quy định tiền gửi có thể là kim loại quý hoặc một khoản tiền, giấy tờ quan trọng hoặc đá quý được đưa vào tài khoản đảm bảo và phong tỏa trong ngân hàng đối với các công ty thực hiện đầu tư hoặc dự án kinh doanh. Những loại tài sản này được kiểm soát và có thể được thu hồi kịp thời.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đúng thì doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sự ra đời của hình thức này là vô cùng quan trọng giúp các công ty, doanh nghiệp chứng minh được khả năng tài chính của mình, nhất là đối với các tổ chức như kinh doanh bảo hiểm, tư vấn du học hay một số loại hình tổ chức kinh doanh khác.

Nói một cách đơn giản, ký quỹ, ký quỹ là một hình thức tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn hoặc không kỳ hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tại ngân hàng cung cấp dịch vụ tiền gửi. Ký quỹ, ký quỹ được coi là hình thức bảo lãnh tài chính của tổ chức, doanh nghiệp đối với ngân hàng.

Nói cách khác, để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ dân sự được đầy đủ và đúng hạn, bên có nghĩa vụ cần gửi một số tiền, đá quý, giấy tờ có giá trị vào tài khoản bị phong tỏa tại Ngân hàng.

Theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Dân sự 2015, quy định về ký quỹ có các nội dung cụ thể như sau:

“Điều 330. Lề

1. Ký quỹ là bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim loại quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có nghĩa vụ có quyền được tổ chức tín dụng nơi đã thanh toán và bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ thanh toán và bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra sau khi trừ đi chi phí dịch vụ.

3. Thủ tục gửi, thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, theo quy định nêu trên, chúng tôi nhận thấy ký quỹ là hình thức đảm bảo quyền lợi của bên có quyền, đồng thời ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra khi thực hiện giao dịch dân sự. Tuy nhiên, hình thức bảo đảm hàng quý trong thực tế không thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch dân sự thông thường mà chủ yếu xuất hiện trong các dự án đầu tư kinh doanh.

2. Đặc điểm của margin:

Đặc điểm chung của hình thức ký quỹ bao gồm:

– Tính năng đầu tiên là tiền gửi thường là VND hoặc ngoại tệ phổ biến tại các thị trường cụ thể như USD, EUR, GBP.

– Số dư tối thiểu sẽ phụ thuộc vào loại ký quỹ.

– Lãi suất áp dụng cho tiền gửi kỹ thuật sẽ được tính theo kỳ hạn hoặc không kỳ hạn.

Xem Thêm : Hạn chót là gì? Thời hạn có thường bị sa thải không?

– Một đặc điểm khác là quá trình ký quỹ luôn có sự tham gia của ba bên liên quan bao gồm:

+ Đầu tiên là bên ký quỹ: là doanh nghiệp, tổ chức có tài sản ký quỹ.

+ Thứ hai là ngân hàng, tổ chức tín dụng nhận tài sản ký quỹ.

+ Thứ ba là bên có quyền được thanh toán và bồi thường thiệt hại. Các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, khi có sự cố xảy ra, thường là đối tác kinh doanh của bên ký quỹ.

Như vậy, kỹ thuật này bao gồm các đặc điểm cụ thể được nêu ở trên. Ký quỹ cần đáp ứng các đặc điểm này để đảm bảo rằng quá trình gửi tiền diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng và phù hợp với pháp luật.

3. Các hình thức nạp tiền:

Hiện tại, tùy thuộc vào ngành nghề, sẽ có một số hình thức ký quỹ khác nhau.

3.1. Đảm bảo ký quỹ:

Đảm bảo khế ước lưu giữ là thấp nhấtood như một hình thức ký quỹ để thực hiện hợp đồng và phổ biến nhất trong lĩnh vực xây dựng với hai đối tượng chính là nhà thầu và nhà đầu tư trong đó ngân hàng là trung gian.

Nội dung tiền đặt cọc bảo lãnh để thực hiện hợp đồng vẫn là các điều khoản và thỏa thuận thanh toán cho nhà thầu.

Chúng ta có thể hiểu đơn giản biên độ bảo lãnh là đảm bảo thanh toán cho chứng thư do ngân hàng phát hành. Theo đó, ngân hàng sẽ trả cho người thụ hưởng khoản bồi thường ghi trong bảo lãnh nếu đối tác không thực hiện trách nhiệm của mình theo hợp đồng.

Ngân hàng không đảm bảo đối tác thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng, ngân hàng chỉ bảo lãnh thanh toán số tiền trong phạm vi ghi trong phạm vi ghi trong bảo lãnh.

Nói chung, ký quỹ được hiểu là sự đảm bảo cho người thụ hưởng khi các hoạt động trong hợp đồng không được thực hiện.

3.2. Ký quỹ L/C:

Ký quỹ L/C được hiểu là hình thức giao dịch giữa người mua (tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu) và người bán (nhà xuất khẩu) thông qua ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Ký quỹ L/C do ngân hàng thiết lập và có giá trị như một ứng dụng theo yêu cầu chung của các bên. Nội dung L/C là các thỏa thuận và cam kết thanh toán hàng hóa cho người xuất khẩu.

3.3. Ký quỹ trên nhiều ngành nghề kinh doanh:

Việc ký quỹ dưới hình thức ký quỹ vào nhiều mục đích kinh doanh nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp tránh được phá sản trong quá trình kinh doanh.

Lý do đưa margin vào kinh doanh đa ngành là vì trong quá trình kinh doanh, nhà đầu tư cần đảm bảo duy trì số tiền tối thiểu.

3.4. Tiền gửi cho các hoạt động kỳ hạn tại ngân hàng quý khách muốn gửi tiền:

Trên thực tế, các ngân hàng hiện nay có dịch vụ trao đổi kỳ hạn. Đây là giao dịch trao đổi kỳ hạn giữa hai bên mua và bán.

Theo đó, hai người mua và người bán sẽ cam kết với nhau bằng một lượng ngoại tệ theo tỷ giá kỳ hạn quy định vào ngày giao dịch và việc thanh toán sẽ được thực hiện tại một thời điểm xác định trong tương lai.

3.5. Ký quỹ được phép hoạt động một số ngành:

Hướng đến mục tiêu được phép hoạt động một số ngành nghề như hoạt động xuất khẩu lao động, bán hàng đa cấp, giới thiệu việc làm, kinh doanh lữ hành,… Khách hàng có thể mở tài khoản ký quỹ tại các ngân hàng. Dựa trên từng ngành, mức ký quỹ sẽ được quy định khác nhau.

Xem Thêm : Đầu tư chứng khoán là gì? Thủ tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Hiện nay, việc ký quỹ là vô cùng cần thiết giúp các ngân hàng, đơn vị kinh doanh đảm bảo quyền lợi, tài sản của mình không bị mất mát trong quá trình trao cho đơn vị khác. Các đơn vị công ty thực hiện ký quỹ sẽ làm cho các đơn vị hợp tác có trách nhiệm hơn và hoàn thành mục tiêu theo đúng thời hạn và đảm bảo rằng phát sinh khi nó xảy ra sẽ được giải quyết tốt hơn.

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia ký quỹ:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, tổ chức tín dụng nơi ký quỹ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Tổ chức tín dụng nơi ký quỹ được hưởng phí dịch vụ.

– Tổ chức tín dụng nơi đặt cọc có quyền yêu cầu bên có quyền thực hiện đúng thỏa thuận ký quỹ để được thanh toán nghĩa vụ từ tiền đặt cọc.

– Tổ chức tín dụng nơi đặt cọc có nghĩa vụ thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền trong phạm vi ký quỹ.

– Tổ chức tín dụng nơi ký quỹ phải hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ sau khi đã thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền và khi chấm dứt tiền đặt cọc.

– Tổ chức tín dụng nơi ký quỹ có các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc quy định của Bộ luật Dân sự hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và căn cứ vào thực tiễn, bên gửi tiền có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Bên ký quỹ sẽ thỏa thuận với tổ chức tín dụng nơi đặt cọc về điều kiện thanh toán phù hợp với cam kết với bên có thẩm quyền.

– Bên ký quỹ có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định; được trả lãi trong trường hợp có thỏa thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ.

– Bên ký quỹ có quyền rút tiền, bổ sung tiền ký quỹ hoặc đưa tiền ký quỹ vào giao dịch dân sự khác trong trường hợp bên phải có thỏa thuận.

– Bên ký quỹ có trách nhiệm ký quỹ đầy đủ tại tổ chức tín dụng nơi đặt cọc.

– TBên ký quỹ có các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc quy định của Bộ luật Dân sự hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên có quyền ký quỹ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Bên có quyền ký quỹ có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ trong phạm vi ký quỹ.

– Bên có quyền ký quỹ có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của tổ chức tín dụng nơi ký quỹ trong việc thực hiện các quyền của mình.

– Bên có quyền ký quỹ có các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc quy định của Bộ luật Dân sự hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, pháp luật hiện hành đã đưa ra quy định về qQuyền và nghĩa vụ của các bên trong ký quỹ nhằm bảo vệ lợi ích của các chủ thể trong quá trình ký quỹ và góp phần quan trọng vào việc giải quyết các tranh chấp xảy ra trên thực tế.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Tù chung thân là gì? Tù…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *