Kinh doanh là gì? Quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh

Kinh doanh là các hoạt động đầu tư, sản xuất, mua, bán và cung cấp dịch vụ được thực hiện độc lập bởi các thực thể kinh doanh, thường nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận. Theo Từ điển tiếng Việt, “kinh doanh” được hiểu là tổ chức sản xuất kinh doanh sao cho có lãi.

1. Khái niệm hoạt động kinh doanh

Theo nghĩa chung, kinh doanh không chỉ là thương mại mà còn là sản xuất. Hơn nữa, không phải tất cả các hoạt động sản xuất và thương mại đều là kinh doanh, mà chỉ có hoạt động sản xuất và thương mại có lợi nhuận mới được coi là kinh doanh.

Bạn Đang Xem: Kinh doanh là gì? Quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh

Chuyển sang nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế có những thay đổi về chất nên bản chất của hoạt động kinh doanh cũng thay đổi. Điều đó đòi hỏi phải xác định lại khái niệm kinh doanh cho phù hợp với các thuộc tính vốn có của nó. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, một số văn bản quy phạm pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, Luật Doanh nghiệp năm 1999 và gần đây nhất là Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có quy định công nhận khái niệm kinh doanh.

Theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật đó, “kinh doanh” có nghĩa là thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời (khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Xem Thêm : Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và chức năng của tiền tệ?

Do đó, không giống như các hành vi dân sự thuần túy khác (cũng trao đổi, cũng cung cấp dịch vụ), mục tiêu chính của kinh doanh là tạo ra lợi nhuận. Đối với doanh nghiệp, lợi nhuận được tạo ra khi số tiền thu được trong doanh nghiệp (doanh thu) lớn hơn số tiền phải chi (chi phí kinh doanh), số tiền thu được từ bán hàng trừ đi chi phí bằng lợi nhuận. Bất kỳ hoạt động nào, ngay cả khi nó trông giống như một doanh nghiệp, nhưng mục tiêu của hoạt động đó không phải là để tạo ra lợi nhuận, không phải là một doanh nghiệp.

Pháp luật quy định hành vi kinh doanh có mục đích sinh lời, nhưng lãi, lỗ không quan trọng để xác định hành vi kinh doanh. Nhiều trường hợp sản xuất, buôn bán bị thất thoát nhưng vẫn kinh doanh. Từ cấp độ pháp lý, khi xác định hành vi kinh doanh, chúng ta quan tâm đến việc mình có mục tiêu tạo ra lợi nhuận hay không chứ không phải cách chúng ta hoàn thành mục tiêu đó. Có thể tóm tắt rằng lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của các nhà giao dịch; Bất kỳ hoạt động nào nhằm tạo ra lợi nhuận trên thị trường cũng là một hoạt động kinh doanh.

2. Quy định chung về kinh doanh

Luật pháp của nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng thuật ngữ “thương mại” theo nghĩa rộng để chỉ sự kết hợp của các hoạt động sản xuất, mua bán hàng hóa và dịch vụ và phân biệt với thuật ngữ “thương mại” để chỉ việc mua bán hàng hóa đơn thuần.

Tại Việt Nam, thuật ngữ kinh doanh được sử dụng trong Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990. Hoạt động kinh doanh được xác định thông qua các dấu hiệu sau:

1) Các hoạt động phải chuyên nghiệp, nghĩa là chúng được tiến hành một cách chuyên nghiệp, thường xuyên, liên tục và hoạt động này cung cấp nguồn thu nhập chính cho người thực hiện chúng;

Xem Thêm : Giải ngân là gì? Các ngân hàng giải ngân như thế nào?

2) Hoạt động phải được thực hiện độc lập. Các thực thể tiến hành các hoạt động kinh doanh thay mặt cho chính họ. Họ tự quyết định tất cả các vấn đề liên quan và chịu trách nhiệm về các hoạt động của chính họ;

3) Các hoạt động được thực hiện bởi các đơn vị với mục đích kiếm lợi nhuận thường xuyên.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thực hiện hoạt động kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hiện nay, luật doanh nghiệp 2020 (thay thế cho luật doanh nghiệp 2014 trước đây) và luật thương mại năm 2005 đang được áp dụng để điều chỉnh các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Minh Khuê Law (nhà sưu tập & biên tập)

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Trường chuyên biệt là gì? Quy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *