Khoáng chất là gì? Chính sách kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản

Khoáng sản là khoáng chất, khoáng sản hữu ích được tích lũy tự nhiên trong các thể rắn, lỏng, khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng sản và khoáng sản trong bãi thải của mỏ. Khai thác có tác động gì đến môi trường? Bài báo phân tích cụ thể.

1. Khái niệm khoáng sản, hoạt động khoáng sản

Khoáng sản là dạng vật chất rất gần nhau và đóng vai trò rất lớn trong đời sống con người như sắt, than, kẽm, vàng, dầu khí, nước khoáng thiên nhiên, nước nóng tự nhiên… Giá trị lớn của khoáng sản cũng như sự phức tạp của các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chắc chắn dẫn đến việc Nhà nước quản lý khoáng sản theo quy định của pháp luật. Từ góc độ pháp lý, khoáng sản được hiểu là bao gồm tài nguyên trong lòng đất và trên mặt đất dưới dạng tích lũy tự nhiên của khoáng sản, khoáng sản hữu ích ở dạng rắn, lỏng, khí, hiện tại hoặc muộn hơn có thể khai thác được (Điều 2 Luật Khoáng sản năm 2010).

Bạn Đang Xem: Khoáng chất là gì? Chính sách kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản

Hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản (khoản 5 Điều 2 Luật Khoáng sản 2010). Hoạt động này thường có tác động lớn đến môi trường, đòi hỏi phải kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản.

2. Sự cần thiết phải kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản

Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản bằng cách sử dụng kết hợp các biện pháp, công cụ để ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản, đồng thời góp phần khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm.

Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản là điều cần thiết vì hoạt động khoáng sản có khả năng gây ra những tác động rất tiêu cực đến môi trường và cuộc sống của con người. Theo thống kê năm 1995 ở nước ta, có 559 địa điểm khai thác, bao gồm 108 mỏ kim loại, 45 mỏ vàng, 16 mỏ đá quý, 125 mỏ than, 265 mỏ phi kim loại. Ngoài ra còn có hàng trăm điểm tự do khai thác vật liệu xây dựng, thiếc vàng. Hiện nay, số lượng mỏ khai thác đã tăng lên cả về quy mô và sự đa dạng trong khai thác khoáng sản, cả nước hiện có hàng nghìn mỏ khoáng sản đang được khai thác có giấy phép và hàng nghìn diện tích khai thác không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là tình hình lợi dụng giấy phép thăm dò khoáng sản để thực hiện khai thác khoáng sản (Xem: Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2010). Tác động tiêu cực của khai thác mỏ đối với môi trường và cuộc sống của con người là vô cùng to lớn. Các khu vực khai thác mặc dù đã thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật ở một mức độ nhất định nhưng chưa kỹ lưỡng và hầu hết chưa có phương án hoàn nguyên môi trường đất nên đã phá hủy môi trường đất, làm tăng diện tích đất đồi núi trống, giảm diện tích rừng, gây xói mòn, lắng đọng. Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí tại các khu vực khai thác mỏ rất nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm bụi. Nồng độ bụi trong khu vực khai thác than và vật liệu xây dựng thường dao động từ 20 đến 200mg/m3 (gấp 10-20 lần tiêu chuẩn cho phép). Mặt khác, khai thác mỏ cũng gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng xấu đến mực nước thủy văn của khu vực. Hiện nay, hoạt động khai thác khoáng sản cũng đang gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, đặc biệt là trong khai thác than, vốn đã xả một lượng lớn đất thải mà không có biện pháp xử lý, mặt khác, hoạt động khai thác dầu khí ở thềm lục địa và khai thác khoáng sản ở các vùng ven biển đã gây ra tác động rất lớn đến môi trường biển.

Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản không chỉ nhằm mục đích bảo vệ các thành phần môi trường trong hoạt động khoáng sản mà còn để bảo tồn trữ lượng và chất lượng khoáng sản như một thành phần môi trường quan trọng để đảm bảo sự phát triển của con người, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, khi trữ lượng khoáng sản đang suy giảm và hầu hết không thể tái sinh cùng một lúc, nhu cầu khoáng sản của người dân ngày càng tăng.

3. Quy định của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản

Kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với hoạt động khoáng sản được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (Điều 37, Điều 38), Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Nghị định số 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản…

3.1 Nghĩa vụ của Nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền perform chức năng kiểm soát ô nhiễm môi trường trong động cơ coughmineral với các nhiệm vụ sau:

+ Đánh giá hiện trạng khoáng sản và hiện trạng môi trường trong hoạt động khoáng sản của đất nước

Trước khi thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, các trách nhiệm trên thuộc về Bộ Công nghiệp và các sở công nghiệp. Hiện nay, việc đánh giá thực hành khoáng sản và hiện trạng môi trường trong hoạt động khoáng sản là trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường. Đây là hoạt động nhằm đánh giá tiềm năng tổng thể của tài nguyên khoáng sản, việc thực hiện trữ lượng, chất lượng khoáng sản cũng như phân phối khoáng sản của đất nước và đánh giá tác động của hoạt động khoáng sản đến các thành phần môi trường, làm cơ sở cho việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm theo dõi, nắm bắt chính xác diễn biến, tình hình môi trường trong hoạt động khoáng sản tại các thời điểm, địa bàn cụ thể, xác định khu vực khai thác, chế biến khoáng sản bằng đỉa, gây tác động lớn đến môi trường để có chính sách bảo vệ sức khỏe người lao động kịp thời, tính mạng người dân địa phương, bảo vệ các thành phần môi trường và có biện pháp xử lý thích hợp đối với hoạt động khoáng sản gây ô nhiễm môi trường. Đánh giá hiện trạng môi trường trong hoạt động khoáng sản diễn ra thường xuyên và được công bố hàng năm, đây là nội dung quan trọng thể hiện trong báo cáo tình hình môi trường quốc gia hàng năm do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.

+ Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản

Hoạt động khoáng sản phải sử dụng các loại máy móc, dây chuyền thiết bị công nghệ cụ thể như: thiết bị khoan thăm dò khoáng sản, dây chuyền công nghệ luyện kim, lò nung, nấu ăn, đúc sản phẩm khoáng sản, phương tiện vận tải, thiết bị bảo quản khoáng sản… Mặt khác, hoạt động khoáng sản có tác động lớn đến chất lượng không khí, nước, đất, âm thanh, tài nguyên rừng, nguồn lợi thủy sản… Do đó, yêu cầu kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động khoáng sản là xây dựng tiêu chuẩn môi trường riêng cho việc sử dụng và vận hành dây chuyền, thiết bị, công nghệ của hoạt động khoáng sản và hoạt động khoáng sản phải tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường chung. Hiện nay, Nhà nước ta đã ban hành hệ thống quy chuẩn môi trường áp dụng thống nhất trong cả nước, được quy định cụ thể tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường. Hệ thống điều tiết môi trường này có các thông số về chất lượng môi trường xung quanh như chất lượng nước, đất, không khí… Đồng thời, có các tiêu chuẩn cụ thể về xả khói, bụi, chất thải, tiêu chuẩn về độ rung, tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng… trong quá trình vận hành dây chuyền, thiết bị liên quan trực tiếp đến hoạt động khoáng sản. Các tiêu chuẩn này là công cụ khoa học, pháp lý và không thể thiếu trong quá trình kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động khoáng sản.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ khoáng sản

Đây là nhóm hoạt động hướng đến các hoạt động khác về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản. Hoạt động này nhằm xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn về bảo vệ khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trong từng thời kỳ nhất định, có tính toán, phân bổ cụ thể về quy mô, phương pháp, thời gian tiến hành hoạt động khoáng sản trên địa bàn, thời gian nhất định, trên cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã có quy định bảo đảm thực hiện các quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường nói chung, góp phần bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản nói riêng. Các quy định này đảm bảo hoạt động khoáng sản được thực hiện đồng bộ, thống nhất, chủ động trong cả nước cũng như từng địa phương (quy định 8, 9, 10, 11, 12, 37, 38 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014). Ngoài ra, Nhà nước ta đã xác định chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 là: Khai thác hợp lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả, bền vững và xác định “Chương trình phục hồi môi trường trong khu vực khai thác mỏ” là một trong 36 chương trình ưu tiên quốc gia về bảo vệ. môi trường (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 256/2003/QĐ-TTg ngày 2/12/2003 về việc phê duyệt nchiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020). Đây là hướng đi đúng đắn theo hướng kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động khoáng sản ở nước ta để bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

+ Thẩm định, phê duyệt và thẩm định đề án mỏ, báo cáo, thiết kế khai thác khoáng sản

Việc thẩm định đề án, báo cáo trong hoạt động khoáng sản giúp Nhà nước quản lý đầy đủ, toàn diện nội dung hoạt động khoáng sản, xác định loại khoáng sản cần khai thác, ranh giới, diện tích khai thác và loại thiết bị, công nghệ sử dụng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định các dự án nêu trên trước khi quyết định cấp giấy phép khảo sát, thăm dò (xem Nghị định số 25/2008/NĐ-CP). Trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động khoáng sản, cơ quan có thẩm quyền cần phân tích, đánh giá chính xác quy mô, phạm vi hoạt động khoáng sản, tác động của hoạt động khoáng sản đến môi trường, xem xét tính khả thi, hiệu quả của các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản được phản ánh trong báo cáo đánh giá tác động môi trường để đảm bảo chỉ có báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động khoáng sản với đủ cơ sở vật chất được phê duyệt, kỹ thuật, kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu quả.

Xem Thêm : Một sĩ quan là gì? Phân tích khái niệm và đặc điểm của sĩ quan?

+ Cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động khoáng sản

Tương ứng với từng giai đoạn cụ thể của hoạt động khoáng sản và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản, Nhà nước cấp giấy phép hoạt động khoáng sản cho tổ chức, cá nhân đó; Giấy phép hoạt động khoáng sản bao gồm Giấy phép thăm dò khoáng sản; Giấy phép khai thác khoáng sản và Giấy phép khai thác khoáng sản.

Việc cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép tài nguyên khoáng sản là biện pháp pháp lý để Nhà nước theo dõi, quản lý, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản. Một mặt, hoạt động này sẽ góp phần hạn chế việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản bừa bãi, lãng phí đồng thời kiểm soát các tác động xấu đến môi trường từ hoạt động khoáng sản.

Mặt khác, hoạt động này nhằm bảo vệ quyền hợp pháp của những người tiến hành các hoạt động khoáng sản. Giấy phép khoáng sản là chứng thư hợp pháp xác định quyền và nghĩa vụ của người khai thác khoáng sản. Các quyền và nghĩa vụ này không chỉ nhằm mục đích bảo vệ tài nguyên khoáng sản làm tư liệu sản xuất mà còn là thành phần môi trường quan trọng, góp phần vào sự tồn tại và phát triển của con người và các quốc gia.

Việc xem xét cấp giấy phép tài nguyên khoáng sản phải căn cứ vào chiến lược phát triển các ngành nghề khoáng sản như năng lượng, luyện kim, hóa chất, sản xuất, kinh doanh vật liệu khoáng sản; căn cứ vào hiệu quả kinh tế – xã hội đặc thù, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nói chung, bảo vệ di tích lịch sử và lợi ích công cộng khác; căn cứ vào khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép; tư cách pháp lý của nhà đầu tư…

Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản do các cơ quan có thẩm quyền sau đây cấp, gia hạn, thu hồi và phê duyệt (Điều 82 Luật Khoáng sản 2010).

– Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản (trừ trường hợp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp).

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định và công nhận; giấy phép khoáng sản.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản loại nào có quyền gia hạn, thu hồi hoặc chấp thuận việc nối lại Giấy phép hoạt động khoáng sản và chấp thuận việc nối lại khu vực khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; chấp thuận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản.

+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, quy định về quản lý, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản do thanh tra chuyên ngành về môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) thực hiện trên cơ sở phối hợp với thanh tra chuyên ngành về khoáng sản thuộc Bộ Công Thương (Điều 83 Luật Khoáng sản năm 2010).

– Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về nội dung giấy phép hoạt động khoáng sản; bảo quản bí mật nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản.

– Phối hợp với Thanh tra Nhà nước về lao động và thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường kiểm tra, thanh tra an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường hoạt động khoáng sản.

– Phối hợp với Thanh tra Nhà nước các Bộ, ngành, địa phương thực hiện hoạt động thanh tra khoáng sản.

– Trong quá trình kiểm tra, cơ quan kiểm tra có nhu cầu thực hiện các biện pháp kiểm tra kỹ thuật tại công trường yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các tài liệu cần thiết trong hoạt động khoáng sản, có quyền tạm đình chỉ hoạt động khoáng sản có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

+ Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động khoáng sản và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.

Tranh chấp môi trường trong hoạt động khoáng sản là tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể (thường là cộng đồng dân cư hoặc tổ chức, cá nhân có tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản) khi cho rằng một chủ thể hoạt động khoáng sản gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường ảnh hưởng xấu đến quyền lợi hợp pháp của mình.

Từ góc độ kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động khoáng sản, việc giải quyết tranh chấp trong hoạt động khoáng sản phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Xem Thêm : Các biện pháp trừng phạt là gì? Các loại hình xử phạt của quy phạm pháp luật

– Xác định rõ các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động khoáng sản.

– Xác định mức độ tác động xấu đến môi trường (ô nhiễm, suy thoái, sự cố mồi) trong hoạt động khoáng sản.

– Buộc bên vi phạm chịu trách nhiệm vật chất về bảo vệ môi trường và bồi thường thiệt hại trong hoạt động khoáng sản.

– Cơ quan có thẩm quyền phải kịp thời chỉ đạo tổ chức, cá nhân có liên quan và các lực lượng cần thiết khác khôi phục tình hình môi trường trong tranh chấp xảy ra hậu quả môi trường trong thực tế, đình chỉ vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động khoáng sản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

– 3.2 Nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản

Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản là nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân, nhưng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản thì điều này càng kiên quyết hơn vì có khả năng ảnh hưởng trực tiếp và lớn đến chất lượng môi trường. Hiệu quả của việc kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản phụ thuộc rất lớn vào kết quả thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản của các đối tượng tiến hành hoạt động khoáng sản. Nghĩa vụ này được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (Điều 38). Bê tông:

– Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản sử dụng công nghệ, thiết bị, vật liệu và thân thiện với môi trường; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thực hiện các giải pháp và chịu mọi chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường. Giải pháp, chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường phải được xác định trong dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Trước khi tiến hành khai thác sàn, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải ký gửi tại ngân hàng Việt Nam hoặc ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam để bảo đảm phục hồi môi trường, môi trường, đất đai. Số tiền ký quỹ phục hồi môi trường, đất đai căn cứ vào quá trình, tiến độ khai thác, phục hồi và dự toán chi phí xác định trong báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ, báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệtgencies. Mức ký quỹ và thực tiễn đăng ký, quản lý, sử dụng tiền gửi do Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp quy định.

– Tổ chức, cá nhân khai thác một số khoáng sản phải nộp phí bảo vệ môi trường để bảo đảm trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản. Việc thu phí, bảo vệ môi trường, môi trường, đất đai của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản (đặc biệt là tiền gửi tại bờ để đảm bảo phục hồi môi trường, môi trường và đất đai) là hoàn toàn hợp lý, đảm bảo khắc phục thiệt hại cho đồng ruộng càng nhanh càng tốt. Mặt khác, việc phục hồi môi trường, môi trường và đất đai trong hoạt động khoáng sản có tác động trực tiếp đến lợi ích kinh tế của hoạt động khoáng sản, buộc họ phải có ý thức tự giác để bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và con người.

– Cá thể tổ yến được phép khai thác, chế biến khoáng sản có nhiệm vụ kết hợp các yêu cầu của hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản với xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ, phục hồi môi trường, môi trường, đất đai trên địa bàn theo báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt, ưu tiên thu hút lao động địa phương tham gia các hoạt động khoáng sản và các dịch vụ liên quan.

– Đặc biệt, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khoáng sản có phương án phòng ngừa sự cố môi trường trong hoạt động khoáng sản, chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng chống cháy, nổ, sập ngầm trong hoạt động khoáng sản nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe người lao động và người dân tại địa phương.

– Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải bồi thường thiệt hại do hoạt động khoáng sản gây ra và thực hiện các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động để bảo vệ sức khỏe người lao động.

3.3 Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản

Vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động khoáng sản là hành vi trái pháp luật, có lỗi do đối tượng hoạt động khoáng sản gây ra, xâm phạm quan hệ xã hội được pháp luật môi trường bảo vệ và thường gây hậu quả ô nhiễm, suy thoái môi trường.

Vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản là do tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khoáng sản gây ra và thường ảnh hưởng xấu đến nhiều thành phần môi trường khác nhau như nước, đất, không khí, âm thanh, ánh sáng… Việc xử lý vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động khoáng sản một mặt nhằm bảo vệ các thành phần môi trường trong hoạt động khoáng sản, mặt khác phải bảo đảm việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

Hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động khoáng sản có thể bị xử lý bằng các hình thức trách nhiệm sau đây:

– Trách nhiệm hành chính: áp dụng đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ. Bảo vệ môi trường, phải xử lý Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản. Các hành vi vi phạm hành chính về hoạt động khoáng sản chống nước bảo vệ môi trường rất đa dạng, có thể là xả chất thải vượt tiêu chuẩn, gây ô nhiễm môi trường, vi phạm các quy định về đánh giá tác động môi trường, thông tin môi trường, ứng phó sự cố môi trường… Các hành vi này bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

– Trách nhiệm hình sự: Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản thường đến gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí hoặc phá hủy tài nguyên rừng, phá hoại khu bảo tồn thiên nhiên. Hành vi này nếu gây hậu quả nghiêm trọng và có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung vào năm 2017.

– Trách nhiệm dân sự: áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015; Luật Khoáng sản 2010. Đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động khoáng sản phải chịu trách nhiệm dân sự bằng cách bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại và chịu mọi chi phí khôi phục hiện trạng môi trường.

Minh Khuê Law (collector & biên tập viên)

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Tất cả các quy định phải…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *