Khiếu nại là gì? Biểu mẫu khiếu nại năm 2022 và cách ghi lại

Khi công dân không đồng ý với quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sẽ đến khiếu nại. Vậy công dân có thể khiếu nại dưới những hình thức nào, khiếu nại như thế nào?

Khieu nai la gi Mau don khieu nai nam 2022

Khiếu nại là gì? Cách làm đơn, hình thức khiếu nại (Ảnh minh họa)

Bạn Đang Xem: Khiếu nại là gì? Biểu mẫu khiếu nại năm 2022 và cách ghi lại

1. Khiếu nại là gì?

Khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức làm theo thủ tục theo quy định của Luật Khiếu nại, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp.

Trong:

– Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

– Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

– Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về việc áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

(Các khoản 1, 8, 9, 10 Luật Khiếu nại 2011)

2. Hình thức khiếu nại

Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 quy định 02 hình thức khiếu nại sau đây:

– Kháng cáo theo đơn đăng ký;

Xem Thêm : Sổ hồng là gì? 4 điều cần biết về Sổ hồng

– Khiếu nại trực tiếp.

3. Cách khiếu nại

Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì phải ghi rõ các nội dung sau trong đơn khiếu nại:

– Ngày, tháng, năm khiếu nại;

– Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

– Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

– Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại;

– Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

Đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc chỉ ra của người khiếu nại.

4. Mẫu đơn khiếu nại

– Phiếu khiếu nại được ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

1668485150 529 Truong hop la gi Tong hop toan bo vu an Than phiền

– Cách viết đơn khiếu nại:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Xem Thêm : Môi trường là gì? Vai trò của môi trường là gì? Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường?

(2) Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu bạn là đại diện của cơ quan, tổ chức khiếu nại, hãy nêu rõ chức danh, tên của cơ quan, tổ chức mà bạn được đại diện;

– Trường hợp là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân được ủy quyền.

(3) Trường hợp người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Kháng cáo quyết định hành chính, hành vi hành chính về những gì (ghi rõ khiếu nại thứ nhất hoặc thứ hai).

(6) Viết tóm tắt khiếu nại; nêu rõ cơ sở khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

5. Thời hiệu khiếu nại

– Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

– Trường hợp người khiếu nại không thực hiện quyền khiếu nại theo thời hiệu do ốm đau, thiên tai, kẻ thù, đi công tác, học tập ở xa hoặc do trở ngại khách quan khác thì thời gian cản trở đó không được tính vào thời hiệu khiếu nại.

(Điều 9 Luật Khiếu nại 2011)

Diễm My

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Lịch sử là gì? Khái niệm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *