Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng phổ biến

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự (Theo Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015).

Hop dong la gi Cac loai hop dong thong dung

Khái niệm hợp đồng và các loại hợp đồng phổ biến

Bạn đang xem bài: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng phổ biến

Một số loại hợp đồng phổ biến

1. Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua thanh toán cho bên bán.

(Theo khoản 1 Điều 430 BLDS 2015)

2. Hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên bàn giao tài sản và chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhau. (Theo khoản 1 Điều 455 BLDS 2015)

3. Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng quà tặng là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng tài sản bàn giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên có năng khiếu mà không yêu cầu bồi thường, bên có năng khiếu đồng ý nhận. (Theo Điều 457 BLDS 2015)

4. Hợp đồng cho vay tài sản

Hợp đồng cho vay tài sản là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho người vay; Khi đến hạn, bên đi vay phải hoàn trả cho bên cho vay cùng loại tài sản đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. (Theo Điều 463 BLDS 2015)

5. Hợp đồng thuê tài sản

Bài liên quan: Stock play là gì? Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán

Hợp đồng thuê nhà là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê sử dụng trong một khoảng thời gian thì bên thuê phải trả tiền thuê nhà. (Theo khoản 1 Điều 472 BLDS 2015)

Hợp đồng cho thuê là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để khai thác việc sử dụng, lợi ích và thu nhập thu được từ tài sản thuê và bên thuê có nghĩa vụ trả tiền thuê. (Theo Điều 483 BLDS 2015)

6. Hợp đồng cho vay tài sản

Hợp đồng cho vay tài sản là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian không thanh toán, bên đi vay phải trả lại tài sản khi hết thời hạn vay hoặc đã đạt được mục đích vay. (Theo Điều 494 BLDS 2015)

7. Hợp đồng về quyền sử dụng đất

Hợp đồng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn vào quyền sử dụng đất hoặc thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất. (Điều 500 BLDS 2015)

8. Hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác là một thỏa thuận giữa các cá nhân và pháp nhân về việc đóng góp chung tài sản và nỗ lực thực hiện một số công việc nhất định, cùng có lợi và trách nhiệm lẫn nhau. (Điều 504 BLDS 2015)

9. Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ phải thanh toán dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. (Theo Điều 513 BLDS 2015)

10. Hợp đồng vận chuyển

10.1. Hợp đồng vận chuyển hành khách

Hợp đồng vận tải hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người vận chuyển vận chuyển hành khách và hành lý đến địa điểm quy định theo thỏa thuận thì hành khách phải trả phí vận chuyển hàng hóa. (Theo Điều 522 BLDS 2015)

Bài liên quan: Công lý là gì? Khái niệm công lý được hiểu như thế nào?

10.2. Hợp đồng vận chuyển tài sản

Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm quy định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận thì bên thuê vận tải có nghĩa vụ thanh toán giá cước vận chuyển. (Điều 530 BLDS 2015)

11. Hợp đồng thuê ngoài

Hợp đồng gia công là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên gia công thực hiện công việc tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên nhận gia công, bên nhận biết sản phẩm và trả thù lao. (Theo Điều 542 BLDS 2015)

12. Hợp đồng nắm giữ tài sản

Hợp đồng lưu giữ tài sản là một thỏa thuận giữa các bên, theo đó chủ sở hữu nhận tài sản của người gửi để bảo quản và trả lại cùng một tài sản cho người gửi khi kết thúc thời hạn hợp đồng, người gửi phải trả thù lao cho chủ sở hữu, trừ trường hợp gửi mà không trả thù lao. (Theo Điều 554 BLDS 2015)

13. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền thì bên được ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. (Điều 562 BLDS 2015)

Xem chi tiết các quy định về các loại hợp đồng phổ biến từ Điều 430 đến Điều 569 Bộ luật Dân sự 2015.

>>>

Hợp đồng mua bán đất là gì? Hợp đồng mua bán đất bị vô hiệu trong những trường hợp nào?

Hợp đồng mua bán tài sản là gì? Hậu quả của việc hủy hợp đồng mua bán tài sản và hậu quả của việc hủy hợp đồng là gì?

Chu Thanh

Trang chủ: https://luatthienminh.com.vn
Bài này thuộc chuyên mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT? Trong giao thông đường bộ, chúng ta thường thấy các…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *