FDI là gì? Quy định về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam?

FDI là gì? Các đặc điểm của FDI là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam là gì? Quy định về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam?

Tại Việt Nam, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang được tiến hành với xuất phát điểm thấp trên thế giới. Với nguồn lực kinh tế và xã hội, nó yếu và nhỏ. Đây là một trong những trở ngại rất lớn cho quá trình phát triển. Do đó, với định hướng khuyến khích đầu tư vốn nước ngoài vào Việt Nam để huy động và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một bước tiến rất quan trọng. Vậy FDI là gì? Các quy định về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Bạn Đang Xem: FDI là gì? Quy định về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam?

Tư vấn pháp lý miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. FDI là gì?

Tổ chức Thương mại Thế giới định nghĩa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khi một nhà đầu tư từ một quốc gia (nước sở tại) có được một tài sản ở một quốc gia khác (quốc gia thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý các tài sản đó. Khía cạnh quản lý là những gì phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác.

Doanh nghiệp FDI được hiểu là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, việc xác định loại hình doanh nghiệp này chưa thực sự rõ ràng.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2005 (hết hạn) phân loại: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam; Doanh nghiệp Việt Nam được nhà đầu tư nước ngoài mua, sáp nhập hoặc mua lại.

Theo Luật Đầu tư (hiện hành) 2020, không đề cập trực tiếp đến loại hình doanh nghiệp này mà chỉ định nghĩa chung tại khoản 22 Điều 3, Luật Đầu tư 2020 như sau: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”. Theo đó, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Như vậy, theo quy định này, so với khái niệm doanh nghiệp FDI theo định nghĩa tiếng Anh, pháp luật Việt Nam hiện hành ghi nhận hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế nước ta ở phạm vi rộng hơn (tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

FDI trong tiếng Anh được viết tắt là: Đầu tư trực tiếp nước ngoài.

FDI là hình thức đầu tư dài hạn của các cá nhân hoặc tổ chức của một quốc gia ở một quốc gia khác bằng cách thiết lập các nhà máy, cơ sở kinh doanh. Mục đích là để đạt được lợi ích lâu dài và tiếp quản việc quản lý doanh nghiệp này.

Mặc dù xuất hiện muộn hơn vài thập kỷ so với các hoạt động kinh tế nước ngoài khác, FDI đã nhanh chóng thiết lập vị thế của mình trong quan hệ quốc tế. Dần trở thành xu hướng tất yếu của lịch sử, là nhu cầu tất yếu của mọi quốc gia trên thế giới.

Về bản chất, FDI là sự đáp ứng nhu cầu của hai bên, một bên là chủ đầu tư và bên kia là nước chủ nhà. Bên trong, cụ thể:

– Có sự xác lập quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với nơi đầu tư.

– Đối với các nguồn vốn đã được đầu tư, xác lập quyền sở hữu và quyền quản lý.

Xem Thêm : Một từ cho đặc điểm là gì? Ví dụ và bài tập về các từ chỉ ra đặc điểm tiếng Việt ở lớp 2

– Đi kèm với đó là quyền chuyển giao công nghệ, kỹ thuật của nhà nước đầu tư với nước sở tại.

– Liên quan đến việc mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, tổ chức đa quốc gia.

Luôn gắn liền với sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế và thương mại quốc tế.

2. Đặc điểm của FDI:

FDI là một hình thức rất khả thi và hiệu quả về mặt kinh tế. Do đó, mục đích chính của FDI là mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Thu nhập mà nhà đầu tư kiếm được là thu nhập kinh doanh, không phải thu nhập. Loại thu nhập này phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kinh doanh. Muốn thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế; Các nước đầu tư cần có hành lang pháp lý rõ ràng.

Tỷ lệ góp vốn góp của các bên vào vốn điều lệ hoặc vốn pháp định là căn cứ để quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Đồng thời, lợi nhuận và rủi ro của nhà đầu tư cũng tương ứng với tỷ lệ này.

Nhà đầu tư có quyền tự quyết định đầu tư, quyết định sản xuất, kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về tổn thất lợi nhuận. Bên cạnh đó, họ còn được tự do lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư… Do đó, có thể đưa ra những quyết định phù hợp nhất mang lại lợi nhuận cao.

Tham gia kiểm soát hoặc kiểm soát doanh nghiệp nhận đầu tư; Nhà đầu tư phải đóng góp số tiền tối thiểu của vốn, tùy thuộc vào quy định của mỗi quốc gia. FDI được thực hiện thông qua việc xây dựng mới hoặc mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động, bằng cách mua cổ phần. Hiếu để xác nhận thông tin.

Có hai loại hình doanh nghiệp FDI chính

– Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

– Doanh nghiệp liên doanh giữa nước ngoài và các đối tác trong nước.

Hiện nay, với bối cảnh hội nhập kinh tế. Loại hình kinh doanh này ngày càng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thông qua hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài; Chúng tôi đã tích lũy được nhiều công nghệ hiện đại. Nổi bật trong các lĩnh vực điện tử, hóa chất, khai thác dầu khí, viễn thông.

Một số ngành sử dụng nhiều lao động, nguyên liệu trong nước như dệt may, đóng giày,… cũng đạt được các công nghệ trung cấp tiên tiến trong khu vực.

Đây là môi trường thuận lợi, tạo cơ hội phát triển một số ngành mũi nhọn của đất nước.

Có thể nói, FDI và các phương thức kinh doanh mới đã tạo nên một thị trường cạnh tranh sôi động trong nước. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để các doanh nghiệp trong nước đổi mới chất lượng sản phẩm, áp dụng phương thức kinh doanh hiện đại.

3. Quy định về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam:

Xem Thêm : Tài khoản là gì? Số tài khoản là gì? Làm thế nào để mở và sử dụng tài khoản ngân hàng?

Đầu tư nước ngoài có đầy đủ các đặc điểm của đầu tư nói chung nhưng có một số đặc điểm khác với đầu tư trong nước:

– Nhà đầu tư có quốc tịch nước ngoài.

Các yếu tố đầu tư được di chuyển ra ngoài biên giới.

– Vốn đầu tư có thể là tiền tệ, vật tư hàng hóa, tư liệu sản xuất, tài nguyên nhưng được tính bằng ngoại tệ.

Bê tông:

Về vốn góp: Nhà đầu tư nước ngoài trả một khoản vốn tối thiểu theo quy định của nước sở tại để có quyền trực tiếp tham gia điều phối, quản lý quá trình sản xuất, kinh doanh. Tại Việt Nam, pháp luật về đầu tư nước ngoài quy định việc góp vốn của bên nước ngoài không thấp hơn 30% vốn pháp định, trừ trường hợp do Chính phủ quy định.

Quyền quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phụ thuộc vào mức vốn góp. Nếu nhà đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, quyền quản lý hoàn toàn thuộc về nhà đầu tư nước ngoài, người có thể trực tiếp hoặc thuê người quản lý.

Về phân phối lợi nhuận: căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, lãi lỗ được chia theo tỷ lệ vốn góp trong vốn pháp định.

Đặc điểm của doanh nghiệp FDI

 • Lợi ích lâu dài của doanh nghiệp FDI: bất kỳ doanh nghiệp FDI nào cũng có mục tiêu dài hạn, họ muốn kinh doanh lâu dài ở các nền kinh tế khác, vì vậy họ cần có mối quan hệ lâu dài giữa nhà đầu tư trực tiếp và doanh nghiệp nhận đầu tư để có ảnh hưởng đáng kể trong việc quản lý doanh nghiệp.
 • Quyền quản lý doanh nghiệp FDI: là quyền tham gia vào các quyết định quan trọng trong doanh nghiệp, các quyền này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đó như quyền tham gia vào các chiến lược phát triển, chia sẻ lợi nhuận, tỷ lệ góp vốn…

Đặc điểm chung của doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài

 • Mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư, các công ty FDI;
 • Nhà đầu tư phải góp số vốn tối thiểu để có thể tham gia kiểm soát hoặc kiểm soát doanh nghiệp nhận đầu tư;
 • Các nước muốn thu hút FDI phải có hành lang pháp lý rõ ràng để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, tránh trường hợp FDI chỉ phục vụ mục đích của nhà đầu tư;
 • Tùy theo pháp luật của từng quốc gia mà tỷ lệ vốn góp giữa các bên có sự thay đổi tương ứng, lợi nhuận và rủi ro của nhà đầu tư cũng tương ứng với tỷ lệ này;
 • Thu nhập của nhà đầu tư phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp đầu tư, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân, tổ chức;
 • Chủ đầu tư là người quyết định quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nên phải chịu trách nhiệm về tình hình lãi lỗ của doanh nghiệp đó. Bất kể nhà đầu tư nào, khi đầu tư, họ đều có quyền quyết định thị trường, hình thức quản lý, rằng công nghệ đo lường có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất để mang lại lợi nhuận cao nhất;
 • Các công ty FDI thường là các công ty có công nghệ của nhà đầu tư cho các quốc gia nhận đầu tư, vì vậy các nước sở tại có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến thông qua đó để học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật.

Các tính năng của FDI enterprises tại Việt Nam

Giống như đặc điểm chung của doanh nghiệp FDI nói chung, các doanh nghiệp và công ty FDI Việt Nam sẽ giống với đặc điểm của các công ty FDI nói chung. Tuy nhiên, đối với các công ty FDI, Việt Nam có một số đặc điểm khác như:

 • Số vốn đầu tư của các công ty FDI tại Việt Nam thường không lớn so với các nước tiếp nhận khác;
 • FDI vào Việt Nam hiện chiếm phần lớn Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản,…. (phần còn lại chiếm tỷ lệ khá nhỏ);
 • Loại hình doanh nghiệp của công ty đầu tư FDI vào Việt Nam chủ yếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Quy mô của các công ty FDI chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ. Các công ty FDI này tập trung vào các ngành công nghiệp như linh kiện điện tử, hàng may mặc, gia công hàng may mặc, hậu cần, v.v. Thông thường những ngành cần nhiều lao động, diện tích xây dựng,…

Hiện nay, tại Việt Nam được phép thành lập nhiều loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Doanh nghiệp cổ phần;
 • Quan hệ đối tác.

Đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau, điều kiện, thủ tục và trình tự đăng ký thành lập doanh nghiệp FDI sẽ khác nhau.

Kết luận: Hiện nay, với bối cảnh hội nhập kinh tế, loại hình kinh doanh này ngày càng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài, chúng tôi đã tích lũy được nhiều công nghệ hiện đại. Nổi bật trong các lĩnh vực điện tử, hóa chất, khai thác dầu khí, viễn thông. Có thể nói, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và phương thức kinh doanh mới đã tạo nên một thị trường cạnh tranh sôi động trong nước. Đó vừa là thách thức, vừa là động lực để các doanh nghiệp trong nước đổi mới chất lượng sản phẩm, áp dụng phương thức kinh doanh hiện đại.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Kháng nghị là gì? Các yêu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *