Đơn vị nghề nghiệp công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp công lập có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các dịch vụ công ích đối với nhân dân. Vậy đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Don vi nghe nghiep cong lap la gi

Đơn vị nghề nghiệp công lập là gì?

1. Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Luật Viên chức 2010 quy định về đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Bạn Đang Xem: Đơn vị nghề nghiệp công lập là gì?

– Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung ứng dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài như sau:

Đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ hoặc thuộc cơ quan thuộc Chính phủ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và có trụ sở chính ở nước ngoài.

– Về cơ cấu tổ chức quản lý, các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức 2010 bao gồm:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập được giao toàn quyền tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);

+ Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được trao toàn quyền tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).

2. Mục đích xây dựng đơn vị sự nghiệp công lập

Xem Thêm : Luật pháp là gì? Đảm bảo pháp lý và tư duy pháp lý

Điều 10 Luật Viên chức 2010 quy định chính sách xây dựng và phát triển đơn vị sự nghiệp, viên chức công lập như sau:

– Nhà nước tập trung xây dựng hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập để cung cấp các dịch vụ công mà Nhà nước chịu trách nhiệm chính trong việc bảo đảm phục vụ nhân dân trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và các lĩnh vực khác mà khu vực ngoài công lập không có khả năng đáp ứng;

Bảo đảm cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục cơ bản ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Chính phủ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo việc quy hoạch, tổ chức và sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng xác định các lĩnh vực, lĩnh vực hạn chế cần tập trung phát triển, bảo đảm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp. Không tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện dịch vụ kinh doanh và thu lợi nhuận.

– Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

– Nhà nước có chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành cung ứng dịch vụ công;

Phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, tôn trọng và khen thưởng người tài năng để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

3. Nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ Điều 4 Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

– Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP (trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành);

Xem Thêm : Ký quỹ là gì? Đặc điểm và loại ký quỹ mới nhất 2022

Một đơn vị nghề nghiệp công cộng có thể cung cấp nhiều dịch vụ nghề nghiệp công cộng cùng loại.

– Đơn vị sự nghiệp công lập mới thành lập (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập) phải bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (trừ trường hợp mới thành lập để cung cấp các dịch vụ nghề nghiệp công cơ bản, thiết yếu).

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư, khi mới thành lập (bao gồm cả trường hợp cung cấp dịch vụ nghề nghiệp công cơ bản và thiết yếu) phải tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi phí đầu tư.

– Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả được tổ chức lại, giải thể.

Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không được tăng số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định về số lượng đại biểu của đơn vị và sắp xếp hợp lý bảng lương theo quy định.

>>>

ViêCác chức năng trong đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập được bố trí như thế nào?

Việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt các vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào?

Ngọc Nhi

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Oda là gì? 05 điều cần…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *