Đơn vị làm việc là gì? Làm thế nào để ghi lại thông tin đơn vị làm việc?

Đơn vị làm việc là gì? Làm thế nào để ghi lại thông tin đơn vị làm việc? Đơn vị là thuật ngữ được sử dụng để chỉ nơi cá nhân làm việc, tức là nơi hoạt động công việc được thực hiện.

Hoạt động nghề nghiệp của cá nhân tại các vị trí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức gọi chung là đơn vị công tác. Đơn vị làm việc là thông tin quan trọng gắn liền với cá nhân cần được xác định trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như trong sơ yếu lý lịch hoặc các ứng dụng liên quan. Thông tin về đơn vị làm việc là cách để đối tượng có thẩm quyền dựa vào đó để tìm kiếm, trao đổi thông tin cũng như chứng minh tình trạng của cá nhân. Trên thực tế, cách viết đơn vị công việc theo mẫu không quá khó vì nó chỉ đơn thuần là đăng ký tên nơi bạn làm việc.

Bạn Đang Xem: Đơn vị làm việc là gì? Làm thế nào để ghi lại thông tin đơn vị làm việc?

Tư vấn pháp lý trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Đơn vị làm việc là gì?

Đơn vị công tác hay còn gọi là đơn vị nghề nghiệp, đơn vị kinh tế, là thuật ngữ dùng để chỉ nơi các cá nhân làm việc, tức là nơi thực hiện các hoạt động “công việc”. Đơn vị công tác thường áp dụng cho các cơ quan công quyền, nhưng thường trong hồ sơ hoặc giấy tờ, đơn vị làm việc cũng được hiểu là nơi làm việc của cá nhân.

Một đơn vị công việc được tạo thành từ hai yếu tố: nguồn nhân lực và vật lực. Đặc biệt, nguồn nhân lực được sắp xếp theo các hình thức khác nhau theo cấp bậc từ trên xuống dưới, có người quản lý, có người chỉ đạo và có nhân viên. Nguồn lực vật chất bao gồm cơ sở vật chất eo hẹp, nguồn lực tài chính để thực hiện các hoạt động chuyên môn và duy trì sự tồn tại và phát triển của đơn vị công tác.

Đơn vị làm việc là nơi cá nhân làm việc, “người lao động” có quyền lựa chọn đơn vị làm việc theo ý mình, tuy nhiên đối với cán bộ, công chức, viên chức thì không dễ dàng mà phải tuân thủ các quy định của pháp luật, theo đó, khoản 4 Điều 3 Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định rằng: “Khi người lao động chuyển đến cơ quan, đơn vị khác, phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp đang làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Trường hợp cán bộ được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và chế độ thôi việc không được giải quyết.” Đồng thời, Điều 15, Thông tư 15/2012/TT-BNV cũng lưu ý: “Khi cán bộ chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng cán bộ phải giao kết hợp đồng. llàm việc với cán bộ và thực hiện chế độ lương phù hợp Trcăn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, tiền sử công việc, tình hình thực hiện tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.”

Đối với công chức thay đổi nơi làm việc thì chỉ được thực hiện khi: Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể; Thay đổi vị trí việc làm theo quy định của pháp luật; Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Xem Thêm : Di sản văn hóa là gì? Phân loại di sản văn hóa

Đơn vị làm việc bằng tiếng Anh là “Đơn vị làm việc”.

2. Cách ghi nhận thông tin của đơn vị làm việc:

Cách ghi chép đơn vị làm việc thực sự không khó, người làm hồ sơ hoặc hồ sơ chỉ cần ghi tên cơ quan, đơn vị nơi mình làm việc, như: “Đơn vị làm việc: Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Một trong những đơn vị công việc được mọi người vô cùng quan tâm là các đơn vị sự nghiệp công lập, nhờ đó, tác giả sẽ có những phân tích tốt hơn về đơn vị công việc này.

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung ứng dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. (Luật công chức)

Hoạt động của đơn vị sự nghiệp rất phong phú, đa dạng, phức tạp và phục vụ, thường không có thu hoặc có thu, chi thấp do ngân sách nhà nước phân bổ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao trong từng thời kỳ nhất định. Các hoạt động này là hoạt động phi lợi nhuận, phục vụ toàn xã hội, không bao gồm bất kỳ ai; giúp bộ máy quản lý nhà nước các cấp hoạt động thường xuyên, không bị gián đoạn, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh, quốc phòng.

Mặc dù trong xã hội có nhiều loại hoạt động khác nhau, nhưng nếu do thiên nhiên quy kết thì có hai loại hoạt động chính: Hoạt động của đơn vị sản xuất, kinh doanh và hoạt động của đơn vị sự nghiệp. Sự khác biệt cơ bản giữaSE 02 loại hình hoạt động là: Hoạt động của các đơn vị sản xuất, kinh doanh chủ yếu tạo ra sản phẩm vật chất cho xã hội, mang lại lợi ích trực tiếp cho các đối tượng tổ chức hoạt động đó. Ngược lại, hoạt động của đơn vị sự nghiệp chủ yếu cung cấp các dịch vụ thỏa mãn nhu cầu chung, vì lợi ích của cả cộng đồng về kinh tế cũng như xã hội.

Các hoạt động của đơn vị nghề nghiệp có các đặc điểm cơ bản sau:

Xem Thêm : Cảnh sát cơ động là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động?

– Thứ nhất: Gắn bó hữu cơ với quá trình tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần.

Quá trình tái sản xuất xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng “hàng hóa công cộng” dưới hình thức vật chất và phi vật chất được tạo ra bởi các hoạt động của đơn vị phi kinh doanh. Hàng hóa công cộng thuần túy với hai đặc điểm là “không loại trừ” và “không tranh chấp”. Quá trình sản xuất của cải vật chất ngày càng hiệu quả và thuận tiện nếu sử dụng hàng hóa công ích do hoạt động của đơn vị sự nghiệp tạo ra. Do đó, các hoạt động của đơn vị nghề nghiệp luôn gắn bó hữu cơ và ảnh hưởng tích cực đến quá trình sinh sản xã hội.

Thứ hai: Hoạt động của đơn vị sự nghiệp nhìn chung không nhằm mục đích sinh lời trực tiếp. Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động của đơn vị sự nghiệp tạo ra sản phẩm, dịch vụ cho mọi thành phần trong xã hội nhưng chủ yếu không vì mục đích lợi nhuận. Không chỉ thực hiện vai trò của mình trong việc phân phối lại thu nhập và thực hiện các chính sách phúc lợi công cộng khi can thiệp vào thị trường thông qua việc tổ chức, duy trì và tài trợ cho các hoạt động nghiệp vụ để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thị trường, Nhà nước còn hỗ trợ các thành phần kinh tế hoạt động bình thường, nâng cao trí tuệ nhân dân, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm nguồn nhân lực, thúc đẩy các hoạt động kinh tế phát triển và đạt hiệu quả ngày càng cao, không ngừng nâng cao đời sống, sức khỏe, văn hóa, tinh thần của người dân.

– Thứ ba: Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp luôn gắn liền và chịu sự điều chỉnh của các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, Chính phủ tổ chức, duy trì và bảo đảm hoạt động của các đơn vị sự nghiệp nhằm thực hiện một số mục tiêu kinh tế – xã hội như chương trình xóa mù chữ, chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chương trình kế hoạch hóa gia đình dân số… Chỉ có Nhà nước mới có thể thực hiện triệt để và hiệu quả các chương trình này. Tiêu dùng xã hội, mục tiêu an sinh xã hội sẽ không hiệu quả nếu được thực hiện riêng nên sự phát triển xã hội không cân bằng.

– Thứ tư: hoạt động của các đơn vị sự nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích cho xã hội và các dịch vụ khác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể thao, nông-lâm-ngư nghiệp…, nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của người dân, duy trì hoạt động bình thường của các ngành kinh tế quốc dân, có thể chia sẻ cho nhiều người, cho nhiều đối tượng trên phạm vi rộng. Nhìn chung, các sản phẩm được tạo ra từ các hoạt động của đơn vị nghề nghiệp, phần lớn trong số đó là các sản phẩm phục vụ không chỉ giới hạn trong một ngành, lĩnh vực nhất định mà thường có tác dụng lan tỏa.

Đơn vị sự nghiệp công lập là công cụ để Nhà nước thực hiện một số mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Để thực hiện tốt mục tiêu này, Nhà nước không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về các đơn vị sự nghiệp, trong đó có cải tiến quản lý tài chính, một khâu quan trọng trong quản lý kinh tế – xã hội, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế – xã hội theo hướng định trước. Trên thực tế, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đang ngày càng phát triển về quy mô, số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, công tác tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều thiếu sót, yếu kém và vẫn phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức.

Như vậy, có thể thấy, chỉ riêng đơn vị sự nghiệp công lập đã có rất nhiều đơn vị làm việc, hơn nữa, không chỉ đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị làm việc, điều này có thể thấy được sự đa dạng và phong phú của đơn vị làm việc.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Một lãnh địa phong kiến là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *