Danh dự là gì? Làm gì khi ai đó xúc phạm nhân phẩm danh dự?

Khái niệm Danh dự là gì? Danh dự tiếng Anh là gì? Làm gì khi ai đó xúc phạm nhân phẩm danh dự? Xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự trong trường hợp xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác là gì?

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Theo đó, đối với hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của một người thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự ở mức cao nhất.

Bạn Đang Xem: Danh dự là gì? Làm gì khi ai đó xúc phạm nhân phẩm danh dự?

Tư vấn pháp lý trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Danh dự là gì?

Danh dự là sự đánh giá cao dư luận đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần và đạo đức của người đó.

Khi một người tạo ra cho mình những giá trị tinh thần và đạo đức và những giá trị đó được xã hội đánh giá và công nhận, anh ta có danh dự.

Danh dự dựa trên những đóng góp thực tế của con người cho xã hội, cho những người khác. Là con người, mọi người đều đóng góp ít nhiều cho cuộc sống, cho xã hội, do đó, ai cũng có danh dự. Tuy nhiên, mỗi chúng ta phải luôn giữ gìn và bảo vệ danh dự của chính mình và tôn trọng danh dự của người khác. Khi chúng ta biết cách giữ gìn danh dự của mình, các cá nhân có được một sức mạnh thuộc linh để làm điều tốt, hướng chúng ta đến điều tốt và tránh xa điều xấu.

Phẩm giá con người là giá trị của con người, trong khi danh dự là kết quả của quá trình xây dựng và bảo vệ phẩm giá con người. Mỗi con người đáng kính không chỉ biết cách giữ gìn phẩm giá của chính mình mà còn biết cách làm cho phẩm giá của mình được xã hội công nhận thông qua những đóng góp cá nhân không mệt mỏi cho xã hội. Trong việc giữ gìn danh dự của họ, các cá nhân có được sức mạnh tinh thần để làm điều tốt và không làm điều xấu. Đó là ý nghĩa của danh dự.

Danh dự và nhân phẩm là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, nó được pháp luật bảo vệ. Đối với mỗi cá nhân đáng kính, việc đóng góp cũng vô cùng quan trọng khi thể hiện những giá trị tinh thần và đạo đức tốt đẹp của mỗi chúng ta. Danh dự được hình thành dựa trên các mối quan hệ trong xã hội, mỗi người luôn cố gắng bảo vệ danh dự của mình, bởi vì danh dự là giá trị của chính mình, vì vậy phẩm giá là một yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn danh dự và giá trị đạo đức của mình.

Danh dự và nhân phẩm là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, nó được pháp luật bảo vệ. Đối với mỗi cá nhân đáng kính, việc đóng góp cũng vô cùng quan trọng khi thể hiện những giá trị tinh thần và đạo đức tốt đẹp của mỗi chúng ta. Danh dự được hình thành dựa trên các mối quan hệ trong xã hội, mỗi người luôn cố gắng bảo vệ danh dự của mình, bởi vì danh dự là giá trị của chính mình, vì vậy phẩm giá là một yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn danh dự và giá trị đạo đức của mình.

Danh dự và nhân phẩm là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, nó được pháp luật bảo vệ. Đối với mỗi cá nhân đáng kính, việc đóng góp cũng vô cùng quan trọng khi thể hiện những giá trị tinh thần và đạo đức tốt đẹp của mỗi chúng ta. Danh dự được hình thành dựa trên các mối quan hệ trong xã hội, mỗi người luôn cố gắng bảo vệ danh dự của mình, bởi vì danh dự là giá trị của chính mình, vì vậy phẩm giá là một yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn danh dự và giá trị đạo đức của mình.

Danh dự và nhân phẩm là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, nó được pháp luật bảo vệ. Đối với mỗi cá nhân đáng kính, việc đóng góp cũng vô cùng quan trọng khi thể hiện những giá trị tinh thần và đạo đức tốt đẹp của mỗi chúng ta. Danh dự được hình thành dựa trên các mối quan hệ trong xã hội, mỗi người luôn cố gắng bảo vệ danh dự của mình, bởi vì danh dự là giá trị của chính mình, vì vậy phẩm giá là một yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn danh dự và giá trị đạo đức của mình.

Danh dự và nhân phẩm là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, nó được pháp luật bảo vệ. Đối với mỗi cá nhân đáng kính, việc đóng góp cũng vô cùng quan trọng khi thể hiện những giá trị tinh thần và đạo đức tốt đẹp của mỗi chúng ta. Danh dự được hình thành dựa trên các mối quan hệ trong xã hội, mỗi người luôn cố gắng bảo vệ danh dự của mình, bởi vì danh dự là giá trị của chính mình, vì vậy phẩm giá là một yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn danh dự và giá trị đạo đức của mình.

Danh dự và nhân phẩm là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, nó được pháp luật bảo vệ. Đối với mỗi cá nhân đáng kính, việc đóng góp cũng vô cùng quan trọng khi thể hiện những giá trị tinh thần và đạo đức tốt đẹp của mỗi chúng ta. Danh dự được hình thành dựa trên các mối quan hệ trong xã hội, mỗi người luôn cố gắng bảo vệ danh dự của mình, bởi vì danh dự là giá trị của chính mình, vì vậy phẩm giá là một yếu tố thông qua tầm quan trọng trong việc giữ gìn danh dự và giá trị đạo đức của chính mình.

Xem Thêm : Phân biệt nơi cư trú, thường trú, tạm trú

Danh dự và nhân phẩm là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, nó được pháp luật bảo vệ. Đối với mỗi cá nhân đáng kính, việc đóng góp cũng vô cùng quan trọng khi thể hiện những giá trị tinh thần và đạo đức tốt đẹp của mỗi chúng ta. Danh dự được hình thành dựa trên các mối quan hệ trong xã hội, mỗi người luôn cố gắng to bảo vệ danh dự của mình, bởi vì danh dự là giá trị của chính mình, vì vậy nhân phẩm là một yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn danh dự và giá trị đạo đức của mình.

Honor trong tiếng Anh là Honor

2. Phải làm gì khi người khác xúc phạm nhân phẩm danh dự:

2.1. Xử phạt vi phạm hành chính:

Đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, bạn có thể khiếu nại hành vi của người đó và gửi cho công an khu vực, nếu có đủ căn cứ để chứng minh, tùy theo mức độ, hành vi của người đó có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP như sau:

“Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Có cử chỉ, lời lẽ gay gắt, khiêu khích, trêu chọc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác

…”

Như vậy, hình phạt có thể được áp dụng đối với những người có hành vi bằng lời nói, cử chỉ thô bạo … xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác là từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

2.2. Truy cứu trách nhiệm hình sự:

Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội làm nhục người khác như sau:

“Điều 155. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội từ 02 lần trở lên;

b) Đối với từ 02 người trở lên;

Xem Thêm : Độ phân giải là gì? Thẩm quyền và nội dung dự thảo nghị quyết

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với giáo viên d, nuôi dưỡng, chăm sóc và chữa bệnh cho bản thân;

e) Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần, hành vi của nạn nhân với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61% p lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Làm nhục người khác là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá và danh dự của con người.

Người phạm tội phải là người có hành vi (bằng lời nói hoặc bằng lời nói) xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, như: lăng mạ, chửi bới, cạo đầu, cắt tóc, lột quần áo giữa đám đông… Để làm nhục người khác, người phạm tội có thể có hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực như trói buộc, thẩm vấn, vật lộn, đấm, đá hoặc dùng các biện pháp nguy hiểm để khống chế, đe dọa, ép buộc nạn nhân làm theo ý mình. Tất cả các hành vi và thủ đoạn như vậy chỉ nhằm mục đích làm nhục và không nhằm mục đích khác. Nếu hành vi làm nhục người khác cấu thành tội phạm độc lập thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục và tội phạm tương ứng với hành vi đã thực hiện.

Ý thức chủ quan của người phạm tội là mong muốn nạn nhân bị sỉ nhục với nhiều động cơ khác nhau, có thể trả thù chính nạn nhân hoặc cũng có thể trả thù người thân của nạn nhân.

Nạn nhân phải là một người đã bị xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm và danh dự của mình, nhưng điều gì là vi phạm nghiêm trọng nhân phẩm và danh dự của anh ta là một vấn đề khá phức tạp. Bởi vì điều tương tự cũng bị vi phạm nhưng một số người bị sỉ nhục hoặc rất nhục nhã nhưng một số người cảm thấy bình thường. Về phía người phạm tội, có một nhận thức tương tự, họ nghĩ rằng với hành vi như vậy, người bị sỉ nhục sẽ bị sỉ nhục hoặc rất nhục nhã, nhưng nạn nhân sẽ không bị làm nhục. Nếu chỉ dựa trên ý thức chủ quan của người phạm tội hoặc nạn nhân thì không thể xác định chính xác mà phải kết hợp với các yếu tố như trình độ nhận thức, quan hệ gia đình và xã hội, địa vị xã hội, hoạt động của chính nạn nhân, phong tục, truyền thống gia đình… Dư luận trong trường hợp này cũng rất quan trọng để xác định nhân phẩm và danh dự của nạn nhân đã bị vi phạm.i bao nhiêu. Đánh giá của xã hội trong trường hợp này có ý nghĩa rất lớn để xác định hành vi phạm tội of người có hành vi làm nhục.

Danh dự và nhân phẩm là những giá trị gắn liền với bản sắc của một người và được pháp luật bảo vệ.  khoản 1 Điều 20 của Hiến pháp năm 2013 quy định như sau: “Mọi người đều có quyền riêng tư được bảo vệ và bảo vệ cơ thể theo quy định của pháp luật về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, ngược đãi, trừng phạt thân thể hoặc bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm đến thể xác, sức khỏe hoặc xúc phạm danh dự và nhân phẩm.” Do đó, mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ về cơ thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị xử lý theo các hình thức trên.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Luật pháp là gì? Đảm bảo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *