Chứng khoán là gì? Chứng khoán hiện tại

 

Tôi muốn kiếm thu nhập từ việc chơi cổ phiếu nhưng tôi không biết gì về chứng khoán nên tôi muốn hỏi cổ phiếu là gì? Các loại chứng khoán hiện tại là gì? Ngọc Trâm – Sóc Trăng

Chung khoan la gi Chung khoan hien tai

Bạn Đang Xem: Chứng khoán là gì? Chứng khoán hiện tại

Chứng khoán là gì? Chứng khoán hiện tại

1. Chứng khoán là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại chứng khoán sau:

– Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

– Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phiếu, chứng chỉ lưu ký;

– Chứng khoán phái sinh;

– Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

=>> Quan tâm: Ứng dụng game mobile đổi thưởng hot 2023 – tải app Ku fun nhận code KM ngay

2. Các loại cổ phiếu theo Luật Chứng khoán

2.1. Cổ phiếu

Cổ phiếu là chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

– Mệnh giá từng cổ phần và tổng mệnh giá của số cổ phần ghi trên cổ phần;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;

Xem Thêm : Ly thân là gì? Luật pháp có công nhận sự tách biệt không?

Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

– Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

– Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 Luật Doanh nghiệp 2020 đối với cổ phần của cổ phần ưu đãi.

(khoản 2 Điều 2 Luật Chứng khoán 2019; Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020)

2.2. Trái phiếu

Trái phiếu là một loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

(Khoản 3 Điều 2 Luật Chứng khoán 2019)

2.3. Chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

(Khoản 4 Điều 2 Luật Chứng khoán 2019)

2.4. Chứng quyền

Chứng quyền là một loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người nắm giữ chứng quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định với một mức giá xác định trước trong một khoảng thời gian xác định.

(Khoản 5 Điều 2 Luật Chứng khoán 2019)

2.5. Chứng quyền có bảo đảm

Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu mua (mua chứng quyền) hoặc bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm đó ở mức giá xác định trước, tại một thời điểm hoặc trước một thời điểm nhất định hoặc nhận chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

(Khoản 6 Điều 2 Luật Chứng khoán 2019)

2.6. Quyền mua cổ phiếu

Quyền mua cổ phiếu là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành nhằm cung cấp cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phần mới theo các điều kiện xác định.

Xem Thêm : Cung và cầu là gì? Phân tích cung, cầu và giá thị trường của hàng hóa tiêu dùng

(Khoản 7 Điều 2 Luật Chứng khoán 2019)

2.7. Chứng chỉ lưu ký

Chứng chỉ lưu ký là loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở chứng khoán của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

(Khoản 8 Điều 2 Luật Chứng khoán 2019)

2.8. Sản phẩm phái sinh

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên thanh toán tiền, chuyển một số lượng tài sản cơ bản nhất định ở mức giá đã được xác định trong một khoảng thời gian hoặc vào một ngày xác định trong tương lai.

(Khoản 9 Điều 2 Luật Chứng khoán 2019)

3. Hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán

3.1. Hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán là gì?

Hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm chào bán, niêm yết, giao dịch, giao dịch, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ chứng khoán, công bố thông tin, quản trị công ty đại chúng và các hoạt động khác quy định tại Luật Chứng khoán 2019.

3.2. Nguyên tắc hoạt động của chứng khoán và thị trường chứng khoán

Nguyên tắc hoạt động trên thị trường chứng khoán và chứng khoán được quy định cụ thể tại Điều 5 Luật Chứng khoán 2019 như sau:

– Tôn trọng quyền tài sản, các quyền khác đối với tài sản trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.

– Công bằng, cởi mở, minh bạch.

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

– Chịu trách nhiệm về rủi ro của bản thân.

>>>

Việc chào bán chứng khoán ra công chúng bị đình chỉ trong những trường hợp nào? Việc chào bán bị hủy trong những trường hợp nào?

Ngọc Nhi

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Bán hàng là gì? Vai trò…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *