CEO là gì? Vai trò và trách nhiệm của CEO là gì?

Ngoài những cái tên như Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch… CEO là một trong những cái tên quen thuộc trong mọi doanh nghiệp. Rất nhiều người thắc mắc CEO là gì, CEO có vai trò gì trong doanh nghiệp?

1. CEO là gì?

Giám đốc điều hành trong tiếng Anh là viết tắt của Giám đốc điều hành có nghĩa là Giám đốc điều hành. Đây là vị trí lãnh đạo trong công ty, điều hành và quản lý tất cả các hoạt động chung của công ty. CEO giống như một người quản lý doanh nghiệp.

Bạn Đang Xem: CEO là gì? Vai trò và trách nhiệm của CEO là gì?

Theo khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Thành viên hợp danh;

– Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐQT);

– Thành viên Hội đồng quản trị;

– Chủ tịch HĐQT công ty;

– Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT);

– Thành viên Hội đồng quản trị;

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Mặc dù một CEO giống như một người quản lý doanh nghiệp, một doanh nghiệp thường chỉ có một CEO. Trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT niêm yết nêu trên không được coi là Giám đốc điều hành của doanh nghiệp.

Như vậy, khái niệm “người quản lý doanh nghiệp” không hoàn toàn chỉ dành cho CEO.

Theo đặc điểm và tính chất của CEO và dựa trên các quy định của luật doanh nghiệp, CEO thuộc nhiều loại hình công ty thường sẽ giữ các chức danh sau:

Loại hình công ty Tiêu đề
Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên Giám đốc/Tổng Giám đốc
Quan hệ đối tác Thành viên hợp danh
Doanh nghiệp tư nhân Chủ doanh nghiệp tư nhân

Ghi:

– Đối với công ty cổ phần: TGĐ có thể là Giám đốc/Tổng giám đốc Hội đồng quản trị.

– Đối với công ty TNHH 2 thành viên: TGĐ có thể là Giám đốc/Chủ tịch HĐQT.

– Đối với công ty TNHH 1 thành viên: TGĐ có thể là Giám đốc/Tổng giám đốc công ty.

CEO la gi CEO co vai tro va trach nhiem

2. Nghề CEO là gì? Vai trò của CEO trong doanh nghiệp

Nghề CEO là gì cũng là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất liên quan đến CEO.

Để hiểu sâu hơn và có cái nhìn khách quan về công việc của một CEO, chúng ta hãy xem xét vai trò của vị trí này trong doanh nghiệp.

Trong một doanh nghiệp, Tổng Giám đốc sẽ có trách nhiệm chung là hoạch định, thực hiện và xây dựng định hướng chiến lược để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh và tài chính để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững. CEO giải quyết tất cả các vấn đề liên quan trong công ty: chiến lược kinh doanh, nhân sự, quan hệ đối tác…

Tuy nhiên, theo Luật Doanh nghiệp 2020, Tổng Giám đốc sẽ có các quyền và nghĩa vụ cụ thể sau:

Xem Thêm : Đảng viên là gì? Nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn của đảng viên?

– Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty;

– Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong công ty;

– Quyết định mức lương và các quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty, bao gồm cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

– Tuyển dụng lao động;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị.

3. Phó Tổng Giám đốc là gì? Phó Tổng Giám đốc là gì?

“Phó CEO là gì”, “CEO là gì” là những cụm từ được rất nhiều người tìm kiếm liên quan đến chủ đề của CEO.

Từ “phó” có nghĩa là phó, là một vị trí có thể thay thế giám đốc xử lý công việc khi đạo diễn vắng mặt.

“Phó” là một chức danh được coi là “cánh tay phải” hoặc “trợ lý hiệu quả” cho giám đốc, nhưng sẽ có quyền hạn hạn chế và không được đưa ra quyết định hoặc ký bất kỳ giấy tờ nào thay mặt giám đốc trừ khi được ủy quyền.

CEO – chức danh của những người giữ vị trí điều hành doanh nghiệp còn được gọi là Giám đốc. Trên thực tế, hai tiêu đề này thường được sử dụng thay thế cho nhau.

Theo đó, người ta thường dùng từ “phó giám đốc điều hành” hoặc “phó giám đốc điều hành” để chỉ chức danh phó tổng giám đốc.

4. Những yếu tố nào được yêu cầu để trở thành CEO?

Để điều hành một doanh nghiệp, CEO cần sở hữu những phẩm chất sau:

4.1. Có cảm xúc khôn ngoan

Để đưa ra quyết định sáng suốt, các CEO cần được đào tạo để trở thành “bậc thầy” của trí tuệ cảm xúc.

Trí tuệ cảm xúc được đánh giá thông qua EQ. EQ cao cho thấy khả năng nhận thức điểm mạnh, điểm yếu và khả năng quản lý cảm xúc trong mọi tình huống.

4.2. Tầm nhìn chiến lược

Nếu không có tầm nhìn, rất khó để các giám đốc điều hành kiểm soát hoạt động của các bộ phận và định hình tương lai của doanh nghiệp.

Một nhà lãnh đạo giỏi không chỉ giỏi sử dụng phần mềm quản lý, giỏi tính toán con số mà còn phải đi sâu vào quản lý con người, quản lý cảm xúc của nhân viên.

4.3. Tư duy sáng tạo

Các CEO cần hiểu rằng nếu không ngừng đổi mới các loại hình kinh doanh, gói sản phẩm, doanh nghiệp sẽ bị nhấn chìm giữa nhiều sản phẩm mới và xu hướng mới.

Tuy nhiên, bất kỳ sự đổi mới nào cũng nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm của khách hàng và biến khách hàng trở thành đối tượng trung tâm của mọi chiến lược kinh doanh.

4.4. Người truyền cảm hứng

Xem Thêm : Cảnh cáo là gì? Làm thế nào để đình công theo quy định của pháp luật?

Hơn ai hết, các giám đốc điều hành cấp cao cần hiểu triết lý: “Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình, nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”.

Một doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ hơn khi có những nhân viên làm việc tích cực và sáng tạo.

Do đó, để tạo ra một đội ngũ mạnh mẽ, CEO cần không ngừng cổ vũ và truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân. Cảm hứng có thể được thực hiện bằng cách tổ chức một buổi chia sẻ và khen thưởng cho những nhân viên có thành tích xuất sắc…

4.5. Thạc sĩ giao tiếp, đàm phán và thuyết phục

Đây là yếu tố giúp CEO dung hòa hoạt động giữa các bộ phận trong doanh nghiệp và làm hài lòng đối tác, khách hàng thân thiết.

Đàm phán và thuyết phục là những kỹ năng giao tiếp quan trọng, đặc biệt là đối với các CEO. Để tăng hiệu quả quản lý, CEO luôn cần người hiểu, đồng ý và ủng hộ.

5. Sự khác biệt giữa Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty

Tiêu chuẩn Giám đốc điều hành Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty
Vai trò chính Quản lý nội bộ của công ty Điều hành Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị
Công việc chính Lập kế hoạch, giám sát, điều hành hoạt động kinh doanh, nhân sự… của công ty Thành lập, giám sát, tổ chức Hội đồng quản trị, ĐHCĐ và Hội đồng quản trị.
Thành phần Có thể được thuê bên ngoài công ty. Là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị.

Tóm lại, CEO là một từ thông dụng cho những người quản lý và điều hành doanh nghiệp. Thông thường CEO sẽ giữ chức danh Giám đốc / Tổng giám đốc trong công ty. Quyền và nghĩa vụ của chức danh này được quy định trong luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Các câu hỏi thường gặp

5.1. Học gì với tư cách là một CEO?Khi được hỏi học gì để trở thành CEO, nhiều người sẽ nói là quản trị kinh doanh.

Tuy nhiên, quản trị kinh doanh không phải là ngành duy nhất khiến bạn trở thành GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH. Bởi ngày nay điều nhà tuyển dụng quan tâm nhất ở ứng viên là kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng. Và bạn tốt nghiệp ngành nào không phải là yếu tố quan trọng quyết định bạn có thể trở thành giám đốc điều hành cấp cao hay không.

Nếu vậy, tại sao mọi người đều nghĩ đến quản trị kinh doanh khi được hỏi nên học gì để trở thành CEO? Hầu hết mọi người cho rằng điều này là do phần lớn các CEO có bằng cấp về quản trị kinh doanh.

Khi theo học ngành quản trị kinh doanh, họ sẽ được học những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội để trở thành một giám đốc điều hành chuyên nghiệp.

Đồng thời, hiểu được ý nghĩa và vai trò của quản trị kinh doanh đối với mục tiêu lợi nhuận và phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài những kiến thức chung và chuyên sâu về kinh tế và xã hội, ngành này còn cung cấp kiến thức về các nguyên tắc và triết lý kinh doanh, cũng như các nguyên tắc hoạt động và cách thức tổ chức nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Giúp người học biết cách hoạch định, xây dựng chiến lược kinh doanh và tìm ra các giải pháp cụ thể để đưa doanh nghiệp phát triển.

Theo quản trị kinh doanh, nó sẽ giúp người học tự học, cập nhật kiến thức mới và xu hướng kinh doanh trên thị trường. Từ đó nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn của bạn như tư duy, phân tích và đánh giá.

Nói tóm lại, học bất kỳ chuyên ngành nào cũng có thể trở thành CEO. Tuy nhiên, quản trị kinh doanh là ngành học phù hợp nhất. Vì học quản trị kinh doanh bạn sẽ giúp CEO trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần có của một giám đốc điều hành doanh nghiệp.

5.2. Thời gian là cần thiết ian mất bao lâu để trở thành CEO?

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, phải mất trung bình 24 năm để một người trở thành CEO. Nghiên cứu này đã loại bỏ các yếu tố liên quan đến gia đình và các yếu tố hỗ trợ khác. Kết quả chỉ được tính dựa trên nỗ lực tự thân của mỗi cá nhân trong quá trình làm việc.

Thường thì các CEO sẽ bắt đầu làm việc ở những vị trí thấp. Sau đó, họ dần dần có được kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến về phía trước trên con đường trở thành giám đốc điều hành.

5.3. Mức lương CEO là bao nhiêu?

Một CEO được coi là nhân viên cấp cao nhất của một doanh nghiệp. Do đó, mức lương trả cho CEO gần như cũng cao hơn tất cả các chức danh còn lại trong doanh nghiệp.

Tùy theo từng ngành nghề, mức lương của CEO dao động từ 25 triệu đồng trở lên (tối đa hàng trăm triệu đồng).

Với những áp lực và áp lực mà vị trí này phải đối mặt, việc trả lương cao cho họ là điều dễ hiểu.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi CEO là gì? Nếu bạn vẫn gặp bất kỳ vấn đề gì, vui lòng liên hệ: 1900.6192 nếu vướng víu.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Body shaming là gì? Body shaming…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *