An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT? Trong giao thông đường bộ, chúng ta thường thấy các…

Gia dinh la gi Phan tich cac chuc nang co

Gia đình là gì? Phân tích các chức năng cơ bản của gia đình?

Gia đình là gì? Các chức năng cơ bản của gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, Nhà nước bảo vệ hôn nhân và gia đình. Hôn…

Đình chỉ thực hiện là gì? Các trường hợp tạm đình chỉ thi hành án dân sự

Đình chỉ thực hiện là gì? Các trường hợp tạm đình chỉ thi hành án dân sự? Các quy định của pháp luật về đình chỉ thi hành án tử…

Cảnh sát cơ động là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động?

Cảnh sát cơ động là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động? Các thành phần của cảnh sát cơ động là gì? Nguyên tắc của cảnh sát…

Giảm giá là gì? Công thức, làm thế nào để tính toán tỷ lệ chiết khấu và các ví dụ cụ thể?

Giảm giá là gì? Công thức, làm thế nào để tính toán tỷ lệ chiết khấu và các ví dụ cụ thể? Không nên lạm dụng giảm giá? Giảm giá…