An ninh quốc gia là gì? Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia

An ninh quốc gia đối với một quốc gia là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy an ninh quốc gia là gì? Các biện pháp để bảo vệ an ninh quốc gia là gì? – Trung Quân (Thanh Hóa)

An ninh quoc gia la gi Cac bien phap bao

An ninh quốc gia là gì? Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia

Bạn Đang Xem: An ninh quốc gia là gì? Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia

Về vấn đề này, THƯ VIỆN LUẬT Câu trả lời như sau:

1. An ninh quốc gia là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật An ninh quốc gia 2004, an ninh quốc gia là sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

2. Bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

Bảo vệ an ninh quốc gia là việc phòng, phát hiện, phòng, chống lại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia theo khoản 2 Điều 3 Luật An ninh quốc gia 2004.

3. Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia

Theo khoản 1 Điều 15 Luật An ninh quốc gia 2004, các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm:

(1) Các biện pháp vận động quần chúng:

Biện pháp vận động quần chúng là việc huy động và sử dụng quyền lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 06/2014/NĐ-CP.

Nội dung biện pháp vận động quần chúng được quy định tại Điều 5 Nghị định 06/2014/NĐ-CP như sau:

– Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chủ trương, quy định, kế hoạch huy động, sử dụng quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng phong trào nhân dân bảo vệ an ninh quốc gia.

Xem Thêm : Hạn chót là gì? Thời hạn có thường bị sa thải không?

– Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng phong trào nhân dân bảo vệ an ninh quốc gia.

– Tổ chức, khuyến khích, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng phong trào nhân dân bảo vệ an ninh quốc gia.

– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, thành lập và hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng nhằm bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

(2) Các biện pháp pháp lý:

Biện pháp pháp lý để bảo vệ an ninh, trật tự là cách thức, phương thức xây dựng pháp luật, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và sử dụng pháp luật, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế để bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 35/2011/NĐ-CP.

Nội dung biện pháp xử lý theo quy định tại Điều 5 Nghị định 35/2011/NĐ-CP như sau:

– Đưa các yêu cầu về an ninh, bảo vệ trật tự vào việc xây dựng pháp luật, ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và các thể chế hoàn thiện.

– Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động xây dựng pháp luật, hợp tác quốc tế về pháp luật gây phương hại đến chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Sử dụng pháp luật, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế để quản lý Nhà nước về an ninh, bảo vệ trật tự và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

(3) Các biện pháp ngoại giao;

Xem Thêm : Đình chỉ thực hiện là gì? Các trường hợp tạm đình chỉ thi hành án dân sự

(4) Các biện pháp kinh tế;

(5) Biện pháp khoa học kỹ thuật;

(6) Biện pháp nghiệp vụ:

Biện pháp nghiệp vụ là biện pháp làm việc của cơ quan chuyên môn nhằm bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật theo khoản 7 Điều 3 Luật An ninh quốc gia 2004.

(7) Các biện pháp vũ trang.

4. Nguyên tắc hoạt động để bảo vệ an ninh quốc gia

Nguyên tắc hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia được quy định tại Điều 5 Luật An ninh quốc gia 2004 như sau:

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, lực lượng đặc nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt.

– Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia với nhiệm vụ xây dựngg và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phối hợp có hiệu quả các hoạt động an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

– Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh để đánh bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Quốc Đạt

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Văn hóa giao thông là gì?…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *