biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ-luật thiên minh

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ để chấm dứt hợp đồng nhằm tránh tranh chấp giữa các bên liên quan, sau đây là mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn

Nội dung chi tiết

Luật Thiên Minh xin gửi tới bạn đọc biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ – thủ tục thanh lý hợp đồng để bạn đọc cùng tham khảo. Thủ tục thanh lý hợp đồng là khâu đoạn cuối cùng để hoàn tất một hợp đồng kinh tế nào đó mà bạn và đối tác đã ký kết trước đó. Để tránh những phiền phức có thể xảy ra sau khi hết hợp đồng trong tất cả các lĩnh vực, bạn nên thực hiện Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ để chấm dứt hợp đồng nhằm tránh tranh chấp giữa các bên liên quan, sau đây là mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

1. Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

– Căncứ hợp đồng … ký ngày … tháng …năm ..          

– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty …

Hôm nay, ngày … tháng… năm …., chúng tôi gồm:

Chúng tôi gồm:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A):

CÔNG TY ….

Địa chỉ: ….

Đại diện: Ông …

Chức vụ: Tổng Giám đốc/ Giám đốc

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Đại diện:  Ông ….

Chức vụ: Tổng Giám đốc/ Giám đốc

Hai bên đã  tiến hành thanh lý hợp đồng với những nội dung sau:

1. Bên A đồng ý nghiệm thu kết quả sử dụng dịch vụ … do bên B bàn giao đến hết ngày …

2. Bên A đã thực hiện việc thanh toán trước phí sử dụng dịch vụ …cho bên B vào ngày…..

Số tiền:                              VND (Bằng chữ: ……………………………………..).

Hai bên đồng ý thanh lý các hợp đồng này vào ngày….

Biên bản được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản.

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số: … /BBTLHĐ/… – ĐMS

Căn cứ hợp đồng số …/HĐDVPL/ĐMS ngày …/…/…;

Hôm nay, ngày …/…/…, tại Văn phòng Công ty Luật TNHH MTV ĐMS, chúng tôi gồm có:

Bên thuê dịch vụ (Bên A):

Họ và tên: …

Giấy CMTND/ hộ chiếu số: … cấp ngày: … tại: …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện nay: …

Điện thoại: …                         Email: …

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):

Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

Tên giao dịch: ĐMS LAW LLC        

Địa chỉ: số 46 Nguyễn Khánh Toàn, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật: ông Đỗ Minh Sơn, chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 05113 611 768 – 0914 165 703                Fax: 05113 611 768

Email: dms@luatsudms.com.vn                     Website: luatsudms.com.vn

Mã số thuế: 0401733879

Tài khoản số 102010002463296 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Đà Nẵng, Phòng giao dịch Nam Hải Châu;

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng theo nội dung sau:

Điều 1. Bên B đã thực hiện hoàn thành công việc, đảm bảo thời hạn, theo đúng quyền và nghĩa vụ được quy định tại các Điều …, … và Điều … của hợp đồng số …/HĐ DVPL/ĐMS ngày …/…/…;

Điều 2. Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B như sau:

– Giá trị hợp đồng trước thuế:                          … đồng;  

– Thuế VAT:                                                     … đồng;

– Tổng giá trị hợp đồng sau thuế:                     … đồng;

(Bằng chữ: …)

– Hình thức thanh toán: Chuyển tiền vào tài khoản của Bên B

Điều 3. Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B theo Điều 2 của biên bản.

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng số …/HĐ DVPL/ĐMS ngày …/…/…;

Biên bản được lập thành 02 bản, giao cho mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

BÊN A

 
…    BÊN B
GIÁM ĐỐC
 

2. Biên bản thanh lý hợp đồng có ý nghĩa gì?

Thanh lý hợp đồng giúp cho các bên xác định lại rằng các bên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đến đâu, trách nhiệm nào còn tồn đọng, hậu quả của việc đó là gì. Khi xác định xong, những phần quyền và nghĩa vụ nào mà các bên đã thực hiện và có thỏa thuận với nhau xem như chấm dứt, chỉ riêng đối với những phần quyền và nghĩa vụ còn tồn đọng chưa thực hiện được thì vẫn còn hiệu lực. Như vậy, mục đích sâu xa của việc thanh lý hợp đồng chính là giải phóng các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện đối với bên kia, tránh các tranh chấp về sau có thể xảy ra đối với các phần quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện.

biên bản thanh lý hợp đồng có ý nghĩa gì
Biên bản thanh lý hợp đồng có ý nghĩa gì (Nguồn: Internet)

Thanh lý hợp đồng thường được đi kèm và gắn liền với hợp đồng kinh tế. 

Việc ký kết thanh lý hợp đồng là việc làm cần thiết giúp cho các bên nắm rõ được tiến độ thực hiện công việc và quan trọng là tránh được các tranh chấp, khiếu kiện về sau đối với các vấn đề mà các bên đã thanh lý.

—————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.com.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Luật Thiên Minh: