mẫu biên bản thanh lý hợp đồng-luật thiên minh

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Thông qua biên bản thanh lý hợp đồng, các bên sẽ xác nhận mức độ thực hiện nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng của các bên, từ đó xác định nghĩa vụ của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.

Nội dung chi tiết

Thông qua biên bản thanh lý hợp đồng, các bên sẽ xác nhận mức độ thực hiện nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng của các bên, từ đó xác định nghĩa vụ của các bên sau khi thanh lý hợp đồng. Đồng thời, các bên cũng sẽ xác định các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý trước khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực. Vậy biên bản thanh lý viết thế nào để đảm bảo về mặt nội dung và hình thức, phù hợp với quy định của pháp luật, sau bài viết dưới đây, luật Thiên Minh sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn viết mẫu biên bản thanh lý hợp đồng.

1. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….o0o……

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG (Mẫu)

Căn cứ vào Hợp đồng ……….. số:…./……/…./20xx.ký ngày …/…./……giữa Công ty ….. và Công ty …

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….., chúng tôi gồm:

BÊN …………………………………………………………………………………………………………….

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ………………………………………………………………………………………….

Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại     : …………………………………….   Fax: …………………………………………..

MST                 : ……………………………………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN ……………………………………………………………………………………………………………..

CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………

Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại     : ……………………………………   Fax: ………………………………………………

MST                 : ………………………………………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là bên B).

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng …….. .số:…./……./…../20xx. ký ngày …/…../….. với nội dung sau:

ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành …………ho Bên A theo hợp đồng …….nghiệp số: ……/……/……/20xx. ký ngày …./…../…..

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

–          Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+         Giá trị hợp đồng trước thuế:     

+         Thuế VAT:

+         Giá trị hợp đồng sau thuế:

–          Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ……………………..

ĐIỀU 3: Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ……..số: …/……/…./20xx. ký ngày ../…../…. giữa Công ty ……… và Công ty ……..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc/Tổng giám đốc                                              Giám đốc/tổng giám đốc

2. Quy định về biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên.

Căn cứ xây dựng nội dung biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn luật phải đảm bảo được xây dựng dựa trên 02 căn cứ: Căn cứ vào điều khoản chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng của hợp đồng chính; Căn cứ và quy định pháp luật được trích dẫn trong hợp đồng chính. Do vậy việc soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng luôn yêu cầu sự tinh tế và chuẩn xác cao. Ngoài ra khi soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng nên lưu ý thẩm quyền ký kết và căn cứ pháp luật áp dụng của Hợp đồng chính và Biên bản thanh lý hợp đồng là như nhau.

Giá trị pháp lý của biên bản thanh lý hợp đồng

Về bản chất, mục đích của việc thanh lý hợp đồng là giúp cho các bên xác định lại rằng các bên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đến đâu, trách nhiệm nào còn tồn đọng, hậu quả của việc đó là gì. Khi xác định xong, những phần quyền và nghĩa vụ nào mà các bên đã thực hiện và có thỏa thuận với nhau xem như chấm dứt, chỉ riêng đối với những phần quyền và nghĩa vụ còn tồn đọng chưa thực hiện được thì vẫn còn hiệu lực.

Qua bài viết nói về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp cho bạn những thông tin và một số mẫu cũng như cách viết thế nào cho hợp lý. Bạn có thể đọc và tự ứng dụng các thông tin này vào trong đời sống, công việc hoặc liên  hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 0839 400 004 – 0836 400 004

—————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.com.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Luật Thiên Minh: