biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà-luật thiên minh

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất dùng cho việc chấp dứt hợp đồng thuê nhà để ở, hợp đồng thuê nhà trọ, hợp đồng thuê chung cư, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, hợp đồng thuê văn phòng, hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty

Nội dung chi tiết

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất dùng cho việc chấp dứt hợp đồng thuê nhà để ở, hợp đồng thuê nhà trọ, hợp đồng thuê chung cư, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, hợp đồng thuê văn phòng, hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty, hợp đồng thuê xưởng sản xuất. Quý khách có thể tham khảo mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà tại luật Thiên Minh

1. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu biên bản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 

(Căn nhà số :  đường……………phường  …………………………………………………… quận……………………)

 

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :

 

BÊN CHO THUÊ NHÀ:  (Gọi tắt là Bên A)

 

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

 

Chứng minh nhân dân số: ……………..do …………………cấp ngày…….tháng…….năm……………

 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………

         

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)    

 

Công ty:………………………………………………………………………………………………………………….

 

Trụ sở số:……………………………………………………………………………………………………………….

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………………..

 

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………………

 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

 

Chứng minh nhân dân số:……………………..do ……………………………………………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………………………………….

 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………..

 

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………………………………………..

 

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như­ sau:

 

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày……….tháng ……….năm……………

 

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

 

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

 

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố  Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

 

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số……….lưu 01 bản.

         

Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày………..tháng………..năm………………..

 

BÊN A                                                             BÊN B

(ký và ghi rõ họ và tên)                               (ký và ghi rõ họ và tên)

 

2. Biên bản thanh lý hợp đồng có ý nghĩa gì?

Thanh lý hợp đồng giúp cho các bên xác định lại rằng các bên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đến đâu, trách nhiệm nào còn tồn đọng, hậu quả của việc đó là gì. Khi xác định xong, những phần quyền và nghĩa vụ nào mà các bên đã thực hiện và có thỏa thuận với nhau xem như chấm dứt, chỉ riêng đối với những phần quyền và nghĩa vụ còn tồn đọng chưa thực hiện được thì vẫn còn hiệu lực. Như vậy, mục đích sâu xa của việc thanh lý hợp đồng chính là giải phóng các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện đối với bên kia, tránh các tranh chấp về sau có thể xảy ra đối với các phần quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện.

Thanh lý hợp đồng thường được đi kèm và gắn liền với hợp đồng kinh tế. 

Việc ký kết thanh lý hợp đồng là việc làm cần thiết giúp cho các bên nắm rõ được tiến độ thực hiện công việc và quan trọng là tránh được các tranh chấp, khiếu kiện về sau đối với các vấn đề mà các bên đã thanh lý.

—————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.com.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Luật Thiên Minh: