Một số vướng mắc về địa vị pháp lý của chấp hành viên

Địa vị pháp lý của chấp hành viên trong thi hành án dân sự được hiểu là tổng thể các quyền và nghĩa vụ tổ chức thi hành án của chấp hành viên. Phát sinh trong quá trình thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành, thể hiện vị trí của Chấp hành viên. Trong mối quan hệ với các chủ thể khác của qun hệ pháp luật thi hành án dân sự. Vậy địa vị pháp lí của chấp hành viên là gì. Sau đây luật Thiên Minh xin giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết về một số vướng mắc về địa vị pháp lý của chấp hành viên.

Một số vướng mắc về địa vị pháp lý của chấp hành viên

Căn cứ vào luật thi hành án dân sự 2008 giải đáp một số vướng mắc về địa vị pháp lí của chấp hành viên như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên

Kịp thời tổ chức thi hành vụ việc được phân công; ra các quyết định về thi hành án theo thẩm quyền.

Thi hành đúng nội dung bản án, quyết định; áp dụng đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên.

Triệu tập đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để giải quyết việc thi hành án.

Xác minh tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu để xác minh địa chỉ, tài sản của người phải thi hành án.Hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan xử lý vật chứng, tài sản và những việc khác liên quan đến thi hành án.

Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án. Lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án; thu giữ tài sản thi hành án.

Yêu cầu cơ quan Công an tạm giữ người chống đối việc thi hành án theo quy định của pháp luật.

Lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật về thi hành án. Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm.

Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền, tài sản đã chi trả cho đương sự không đúng quy định của pháp luật, thu phí thi hành án và các khoản phải nộp khác.

Được sử dụng công cụ hỗ trợ trong khi thi hành công vụ theo quy định của Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chấp hành viên phải tuân theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án và được pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và uy tín.

Những việc Chấp hành viên không được làm

Những việc mà pháp luật quy định công chức không được làm.

Tư vấn cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dẫn đến việc thi hành án trái pháp luật.

Can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết vụ việc thi hành án hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm thi hành án.

Sử dụng trái phép vật chứng, tiền, tài sản thi hành án.

Thực hiện việc thi hành án liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người sau đây:

– Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi.

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Chấp hành viên, của vợ hoặc chồng của Chấp hành viên.

– Cháu ruột mà Chấp hành viên là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

Sử dụng thẻ Chấp hành viên, trang phục, phù hiệu thi hành án, công cụ hỗ trợ để làm những việc không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Sách nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành án.

Cố ý thi hành trái nội dung bản án, quyết định; trì hoãn hoặc kéo dài thời gian giải quyết việc thi hành án được giao không có căn cứ pháp luật.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, trung thực, liêm khiết, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cử nhân luật trở lên, có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên.

Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này và có đủ các điều kiện sau thì được bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp:

– Có thời gian làm công tác pháp luật từ 03 năm trở lên;

– Đã được đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự;

– Trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp.

Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này và có đủ các điều kiện sau thì được bổ nhiệm làm Chấp hành viên trung cấp:

– Có thời gian làm Chấp hành viên sơ cấp từ 05 năm trở lên.

– Trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên trung cấp.

Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này và có đủ các điều kiện sau thì được bổ nhiệm làm Chấp hành viên cao cấp:

– Có thời gian làm Chấp hành viên trung cấp từ 05 năm trở lên.

– Trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên cao cấp.

Xem thêm:

>>> Quy định về hạn chế quyền trổ cửa

>>> Phương pháp tiếp cận theo chi phí

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

Trân trọng !