Phương pháp tiếp cận theo chi phí

Phương pháp tiếp cận theo chi phí là một phương thức định giá sản phẩm. Nhằm xác định giá trị của đối tượng theo cơ sở thị trường hoặc phi thị trường. Sau đây luật Thiên Minh xin gửi đến cho bạn đọc về bài viết phương pháp tiếp cận theo chi phí nhằm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Phương pháp tiếp cận theo chi phí là gì?

Phương pháp tiếp cận theo chi phí là cách thức xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua chi phí tạo ra một tài sản có chức năng, công dụng giống hệt hoặc tương tự với tài sản thẩm định giá và hao mòn của tài sản thẩm định giá. Phương pháp tiếp cận theo chi phí có thể được sử dụng để xác định giá trị tài sản, sản thẩm định giá theo cơ sở giá thị trường hoặc phi thị trường.

Cơ sở giá trị của thẩm định giá thị trường và phi thị trường.

Giá trị thị trường là giá trị thực ước tính của một tài sản phải trao đổi vào ngày thẩm định giá giữa người mua tự nguyện và người bán tự nguyện trong một giao dịch bình thường sau khi đã tiếp thị đúng cách. Ở nơi ấy các bên đã hành động thận trọng, am tường và không bị ép buộc.

Để xác định giá trị thị trường, việc áp dụng cách tiếp cận chi phí cần phản ánh được quan điểm của đối tượng thông thường tham gia thị trường tài sản thẩm định giá. Cụ thể: chi phí thay thế, mức độ hữu dụng mong muốn đối với tài sản, giá trị hao mòn của tài sản,… cần được đánh giá trên cơ sở khảo sát thị trường, tìm hiểu quan điểm, nhu cầu và tình hình tài chính của những người tham gia thị trường. Thẩm định viên cũng cần xác định mục đích sử dụng tài sản để đáp ứng nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất.

Giá trị thị trường bao gồm:

– Giá trị thực ước tính.

– Một tài sản có thể trao đổi.

-Ngày thẩm định giá.

– Người mua tự nguyện

– Người bán tự nguyện

– Trong một giao dịch bình thường

– Không bị ép buộc

Để xác định giá trị phi thị trường, việc áp dụng cách tiếp cận chi phí cần phản ánh được các đặc điểm đặc thù của đối tượng sử dụng đặc biệt, đặc điểm đặc biệt hoặc tính năng sử dụng đặc biệt của tài sản thẩm định giá. Ví dụ: trong trường hợp xác định giá trị tài sản đối với người chủ sở hữu, thẩm định viên cần áp dụng cách tiếp cận chi phí trên cơ sở đánh giá nhu cầu sử dụng tài sản, khả năng tài chính,… của người chủ sở hữu.

Giá trị phi thị trường bao gồm: 

– Giá trị trong sử dụng

– Giá trị thanh lý hoặc giá bán bắt buộc

– Giá trị tận dụng

–  Giá trị phục hồi

– Giá trị bồi thường thiệt hại

– Giá trị đầu tư

– Giá trị đặc biệt

Xem thêm: 

>>> Một số điểm mới về thủ tục thi hành án dân sự

>>> Quy định về hạn chế quyền trổ cửa

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

Trân trọng !