04 điều cần biết về an toàn, vệ sinh lao động

Bảo đảm vệ sinh an toàn lao động cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động. Vậy an toàn vệ sinh lao động là gì? Các quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động là gì?

04 dieu can biet ve an toan ve sinh lao

04 điều cần biết về an toàn, vệ sinh lao động

Bạn Đang Xem: 04 điều cần biết về an toàn, vệ sinh lao động

1. An toàn, vệ sinh lao động là gì?

An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm đảm bảo không xảy ra thương tích, tử vong cho người dân trong quá trình làm việc.

Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố có hại gây bệnh, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình làm việc.

(Khoản 2, khoản 3 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015)

2. Nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

– Bảo đảm quyền được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động của người lao động.

– Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc;

Ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động.

– Tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, hội đồng an toàn, vệ sinh lao động các cấp trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động.

(Điều 5 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015)

3. Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động

3.1. Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động

* Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động có hợp đồng lao động

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có các quyền sau đây:

+ Bảo đảm điều kiện làm việc công bằng, an toàn, lành mạnh;

Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, lành mạnh trong quá trình làm việc và tại nơi làm việc;

+ Được cung cấp đầy đủ thông tin về yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và các biện pháp phòng, chống;

Được huấn luyện, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;

+ Thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp;

Được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Được hưởng đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Được trả tiền khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra;

Chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được đóng phí giám định trong trường hợp kết quả giám định đủ điều kiện điều chỉnh để tăng mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Từ chối làm việc, rời khỏi nơi làm việc mà vẫn được trả đủ lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi rõ ràng có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình nhưng phải thông báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có biện pháp giải quyết;

Chỉ được tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động đã khắc phục được các rủi ro bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

+ Tuân thủ nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

Tuân thủ hợp đồng an toàn, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể;

Xem Thêm : Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là gì? Các dấu hiệu như thế nào?

+ Sử dụng và bảo quản các thiết bị bảo vệ cá nhân đã được cung cấp bởi trang web;

Thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

+ Kịp thời báo cáo người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Tích cực tham gia cấp cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án khắc phục sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

* Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động không có hợp đồng lao động

– Người lao động làm việc ngoài hợp đồng lao động có các quyền sau đây:

+ Làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động;

Được Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh;

+ Tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động;

Được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

+ Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện;

+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

– Người lao động làm việc ngoài hợp đồng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

+ Chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật;

+ Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho những người tham gia vào quá trình làm việc;

+ Thông báo cho chính quyền địa phương để có biện pháp kịp thời ngăn chặn các hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động.

Ghi:

– Cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động như người lao động có hợp đồng lao động, trừ trường hợp có quy định khác trong văn bản quy phạm pháp luật đối với đối tượng này.

– Người học nghề, người học nghề làm việc cho người sử dụng lao động có các quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động như đối với người lao động có hoặc không có hợp đồng lao động.

– Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động như đối với người lao động có hoặc không có hợp đồng lao động.

Riêng việc tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

(Điều 6 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015)

3.2. Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

– Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu người lao động tuân thủ nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

+ Khen thưởng người lao động tuân thủ tốt và kỷ luật người lao động có vi phạm trong thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;

+ Vận động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp, xử lý sự cố, tai nạn lao động.

– Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

Xem Thêm : Danh dự là gì? Làm gì khi ai đó xúc phạm nhân phẩm danh dự?

+ Xây dựng, tổ chức thực hiện và tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong phạm vi trách nhiệm của mình đối với người lao động và những người có liên quan;

Đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

+ Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

Được trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ làm việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

Thực hiện khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;

Thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

+ Người lao động không được ép buộc tiếp tục làm việc hoặc quay trở lại nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động;

+ Cử giám sát viên và kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật;

+ Bố trí các sở, ban, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;

Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở xây dựng mạng lưới an toàn, vệ sinh học sinh;

Phân định trách nhiệm và phân công quyền hạn về an toàn, vệ sinh lao động;

+ Kê khai, điều tra, thống kê, báo cáo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng;

Thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

Chấp hành quyết định của thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động;

+ Tham khảo ý kiến ban chấp hành oe Công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

+ Nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Người sử dụng lao động căn cứ vào luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

(Điều 7 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015)

4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong an toàn, vệ sinh lao động

– Che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không tuân thủ các yêu cầu, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động gây tổn hại, nguy cơ gây tổn hại đến con người, tài sản, môi trường; buộc người lao động phải rời khỏi nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của họ hoặc buộc người lao động tiếp tục làm việc khi chưa khắc phục được những rủi ro đó.

– Trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chiếm đoạt tiền đóng, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; gian lận, làm sai lệch hồ sơ thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trái với quy định của pháp luật; Truy cập, khai thác trái phép cơ sở dữ liệu về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không được kiểm định hoặc kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc không có nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng, không đảm bảo chất lượng, gây ô nhiễm môi trường.

– Gian lận trong hoạt động thanh tra, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cản trở, gây khó khăn hoặc làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động và người sử dụng lao động.

– Phân biệt đối xử về giới trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân biệt đối xử với lý do người lao động từ chối làm công việc hoặc rời khỏi nơi làm việc khi rõ ràng có nguy cơ nghiêm trọng xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của họ; phân biệt đối xử với lý do thực hiện công việc, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở của người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn, vệ sinh lao động của học sinh, nhân viên y tế.

– Sử dụng, làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà không được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

– Thanh toán thay cho việc đào tạo lại bằng hiện vật.

(Điều 12 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015)

>>>

Khi lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, công ty có cần tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở không?

Doanh nghiệp có thể tự đào tạo người lao động về an toàn, vệ sinh lao động không? Điều kiện để doanh nghiệp tự cấp thẻ an toàn cho người lao động là gì?

Ngọc Nhi

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Khái niệm về giai đoạn chuyển…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *